Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oblt Geir Hagnes Forsvarsstaben

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oblt Geir Hagnes Forsvarsstaben"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oblt Geir Hagnes Forsvarsstaben
Aktuelle saker Oblt Geir Hagnes Forsvarsstaben Forsvarsstaben

2 Aktuelle saker Kutt i utenlandsstillinger
Organisering av virksomheten i utlandet SNRer med ansvarsområder Støtteelementene Attachetjenesten Andre særskilte stillinger (FN/OSSE/NLR) Støttestruktur USA Støttestruktur internasjonale hovedkvarter i Norge FIS BASIS Forsvarsstaben

3 Aktuelle saker Policy for deployering Utrustning Stor vs liten sats
Våpen og ammo FFU Skatt Kampen mot menneskehandel Tariff (Lønnspyramide/ATM/med mer) Informasjon – Pull vs push Arkivsystem Forsvarsstaben

4 Tabellarisk framstilling
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Prosent Konsumprisindeks 95,3 97,8 100 102,3 105,5 108,7 110,1 111,5* 117,00 Forholdstall Belgia Verdi (1996 kr) 91,58 Barnetillegg 34 000 36 000 39 000 40 000 44 000 42 000 35 080 37 167 36 331 36 133 35 069 38 085 35 898 105,58 Lønnsutvikling for statsansatte 233910 244320 259832 272200 284449 295827** 307660** 319966** 238075 247620 253574 256948 259359 266303 273478 116,92 * Estimert ** 4 % økning (estimert) Forsvarsstaben

5 Fritt ord… Forholdet mellom FD og FST
Ledelse, styring og prioriteringer Usikkerhet om fremtiden, hvilken retning går vi i Forsvarsstaben

6 Ytelser Tiltredelsesforskudd – ”rentefritt lån” som betales tilbake over tre år Visningsreise – tilskudd til reiseutg + 1 kost/natt for tj mann og samlivspartner Boligutgifter Hjemreiser – en reise pr familiemedlem pr år. Ikke avreise år. Velferdsreiser/eksamensreiser Helsetjeneste – dekning av årlig helsekontroll. Forsvarsstaben

7 Barns skoleutgifter Utgifter ifm undervisning i hovedspråket ved barnets skole, i forkant av flyttingen Hvis off skole ikke er tilgjengelig/gir likeverdig tilbud som i Norge dekkes obligatoriske skolepenger med inntil kr ,-. Skoleutgifter utover kr ,- kan dekkes med en egenandel på 30%. Søknad sendes til FST. Internatskole kan dekkes etter søknad Hybelutgifter i Norge dekkes med inntil kr pr år. Forsvarsstaben

8 Barns skoleutgifter – Norsk undervisning
For elever ved vgn skole dekkes ekstraundervisning i norsk både under og etter utenlandsoppholdet, eter søknad. For elever i skolepliktig alder kan man søke Skolekontoret i Oslo og Akershus om tilskudd. Forsvarsstaben

9 Språkundervisning for samlivspartner
Dekning av utgifter til begynner-/oppfriskningskurs i engelsk eller tilflytningslandets språk. Forsvarsstaben

10 Deployering til internasjonal operasjon
Forsvarsstaben

11 Forsvarsstaben

12 Andre forhold Familiepolitikk Hjemmestøtte ved deployering
Etablering av sosiale nettverk Forsvarsstaben


Laste ned ppt "Oblt Geir Hagnes Forsvarsstaben"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google