Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flytting til utlandet Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet Vedlegg 5, pkt 4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flytting til utlandet Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet Vedlegg 5, pkt 4."— Utskrift av presentasjonen:

1 Flytting til utlandet Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet Vedlegg 5, pkt 4

2 FLYTTESØKNAD Se FLAs hjemmeside på intranett for søknadsblankett og prosedyrebeskrivelse, finnes også på Søknad sendes på telefaks eller skannes og sendes pr e-post med følgende vedlegg: beordringsskriv, minst 3 anbud, vognkort, bostedsbevis/tilsv.

3 VOLUMGRENSER I M³ (kan økes med inntil 5 m³ pr barn)
Ugift Gift Generalløytnant/ generalmajor/tilsv. 100 125 Brigader/tilsv. og Attaché med oberst grad/tilsv. 80 Oberst/oblt./tilsv. 60 78 Gradsninå fra major/tilsv. og ned 50 65

4 LAGRING Til utlandet: Dekkes bare dersom det ikke kan skaffes bolig ved tjenestestedet. Forsikring dekkes i maks 6 mnd. Lagring av deler av innbo som ikke ønskes tatt med ut, dekkes ikke. Fra utlandet: Forutsetter at Forsvaret ikke kan skaffe bolig ved nytt tjenestested (jfr Kompensasjonsavtalen). Behov for lagring skal fremkomme av tidsplan (flytteplan) og flyttesøknad og inngår som del av flytteanbud.

5 TIDSPLAN (flytteplan)
Tidsplan for gjennomføring av flyttingen til/fra utlandet, flyttereisen og opphold på hotell. Faxes eget støtteelement i utlandet som gir sin påtegning før videresending til FLA.

6 FLYTTEREISEN Dekkes ”på for statens rimeligste måte”, innebærer nesten alltid bruk av fly. Bruk av egen bil: Innen Norge iht Kompensasjonsavtalen (kost/nattillegg ut fra distanse, kr 3,65 pr km, kr 0,90 pr passasjer). For utenlandsdelen av reisen gis reisestønadssats og 1 kostdøgn for tjenestestedet pr person i bil ut fra alder. Enslig tjenestemann gis 50% økning av RST-satsen.

7 FLYTTEREISEN (forts) Hotell dekkes kun etter regning.
Kostdøgn iht vedkommende reiseregulativ (maks 17 døgn totalt). Forskudd for gjennomføring av reisen og hotellopphold utbetales på anmodning.

8 FORSIKRING/DIVERSE UTGIFTER
Forsikring må tegnes særskilt for flyttingen, vanligst at det inngår i anbudet fra flyttebyrået som egen post. Forsikring inngår i definert sats på inntil kr sammen med utvask av bolig, flytting av telefon, elektriske arbeider mv. (Særavtalens pkt 4.9.1).

9 ANDRE UTGIFTER Andre utgifter som dekkes: Overvekt på fly og utgifter til pass/ID-kort/bilder. Alt annet forutsettes dekket av utenlandstillegget.

10 FLYTTEOPPGJØR (se prosedyrebeskrivelsen)
OPPGJØR AV FLYTTEREISEN ↓ Reiseregning med vedlegg sendes FLA for oppgjør FAKTURAER SOM SKAL BETALES AV FORSVARET (fra flyttebyrå) ↓ Sendes FRA i Bergen

11 VISNINGSREISE TIL UTLANDET
Stønad kan gis til tjenestemann med ektefelle/tilsv. og til barn som skal begynne på videregående skole med: Reisestønadssats og 1 kostdøgn som for tjenestestedet samt 1 hotellovernatting etter regning. FLA legger inn reisen i SAP med hjemmel i beordring og dokumentasjon på at reisen er gjennomført (kopi av hotellregning/tilsv.).

12 VISNINGSREISE FRA UTLANDET VED SKIFTE AV TJ STED I NORGE
Stønad kan gis til tjenestemann med ektefelle/tilsv. og til barn som skal begynne på videregående skole med reisestønadssats som for tjenestestedet i utlandet. FLA legger inn reisen i SAP med hjemmel i beordring og dokumentasjon på at reisen er gjennomført (kopi av billettstamme/tilsv.).

13 Kontaktpunkter ved FLA
S. kons Silja Nergård / Kons Marit Gullvang / Kons Audun Gaare / F. kons Astrid Aronsen / Telefaksnr / E-post fisbasis: FLA reise og flytteteam / E-post ugradert:

14 ORIENTERING SLUTT


Laste ned ppt "Flytting til utlandet Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet Vedlegg 5, pkt 4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google