Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Military Representative to the Military Committee Agenda 4 Åpning/velkommenStabssjef MMB 4 Kort orientering om MMBStabssjef MMB 4 Kort orientering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Military Representative to the Military Committee Agenda 4 Åpning/velkommenStabssjef MMB 4 Kort orientering om MMBStabssjef MMB 4 Kort orientering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Military Representative to the Military Committee Agenda 4 Åpning/velkommenStabssjef MMB 4 Kort orientering om MMBStabssjef MMB 4 Kort orientering om NORDELRepr fra NORDEL 4 Administrativ informasjonGeir Hagnes Bjørn Tore Woll Torill Herland 4 Orientering om forsikringWyckaert Comarit 4 Spørsmålsrunde/Eventuelt

2 Norwegian Military Representative to the Military Committee MMB Organisasjon -pr 1 aug 03 Diverse tlfnr: Fax: arkiv: 02707-6359 admin: 02707-6392

3 Norwegian Military Representative to the Military Committee Administrasjonsavdelingens oppgaver ü Utbetalinger, regnskap og kontroll(TH) ü Kassedager (SHAPE/NPC)(TH) ü Budsjett og økonomistyring(GH + TH) ü Boligsaker(BTW) ü Mutualite/forsikringssaker(BTW) ü Materiellregnskap(BTW) ü Informasjon(BTW/ALLE) ü Skole(GH) ü Adjutant og besøk ved NATO HQ(GH + AS) ü Sikkerhetsoffiser/adgangskort for MMB(GH) ü IT (JØG) ü Arkiv(VL+EM) ü Forværelse sj MMB(AS) ü Velferd, idrett, MU, AKAN(GH/Alle)

4 Norwegian Military Representative to the Military Committee Kompletterende undervisning ü Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus - Støtte til kompletterende undervisning i norsk, samf fag og religions undervisning - Standard søknadsskjema - Den som skal undervise må oppfylle krav til norsk lærerutdanning eller tilsvarende - Tilbudet forutsettes benyttet av tjenestemenn (ref Særavtalen) ü Norsk undervisning for elever i vgn skole - Utgifter til ekstraundervisning i norsk kan dekkes etter søknad, både under tjenestegjøring i utlandet og i Norge etter endt utanlandsbeordring

5 Norwegian Military Representative to the Military Committee Språkkurs 4 Dekkes for tjenestemannen etter tjenestlig behov (Ref stillingsinstruks/Job Description) 4 Grunnkurs i relevant språk (Engelsk/fransk/flamsk) dekkes for ektefelle (Inntil NKR 5.000,-) 4 Mange tilbud både i regi av: — NATO (IMS/Staff Center/ priv lærer) — Universitetene — Kveldsskoler — Språkskoler — De internasjonale skolene

6 Norwegian Military Representative to the Military Committee Skoleutgifter ü Utgangspunkt: Gi et likeverdig tilbud som det gis i Norge ü I Belgia: Dekkes fra det kalenderåret barnet fyller 6 år til fullført vgn skole, normalt det året barnet fyller 19 år. ü Dekkes med inntil kostnadsnivå for Scandinavian School of Brussels (SSB)/kr 110.000,-, uavhengig av skolevalg (privat/offentlig) Dekkes:Dekkes ikke: è SemesteravgiftTransport è Skolebøker (ikke vgn)Uniform Måltider Utflukter/leirskole ol


Laste ned ppt "Norwegian Military Representative to the Military Committee Agenda 4 Åpning/velkommenStabssjef MMB 4 Kort orientering om MMBStabssjef MMB 4 Kort orientering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google