Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredrag for Psykologforeningen Gaustad sykehus 09.04.10 Bent Sofus Tranøy Høgskolen i Hedemark/UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredrag for Psykologforeningen Gaustad sykehus 09.04.10 Bent Sofus Tranøy Høgskolen i Hedemark/UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foredrag for Psykologforeningen Gaustad sykehus 09.04.10 Bent Sofus Tranøy Høgskolen i Hedemark/UiO

2 2 Myten om staten som skjermet sektor (tatt fra ”Den nye staten” – Fafo 2006) 63 prosent av befolkningen er helt eller delvis enig i påstanden: ”Som ansatt i staten er du mer skjermet for store omorganiseringer enn arbeidstakere i private bedrifter” Mest enig er de som sier de vil stemme Høyre og FrP, minst enig er de som sier de vil stemme SV Hvor skjermet er statlige ansatte egentlig?

3 3 Andel ansatte som har vært igjennom omorganisering uten nedbemanning siste tre år (SSB 2006) (tatt fra ”Den nye staten” – Fafo 2006)

4 4 Andel ansatte som har vært igjennom omorganisering med nedbemanning siste tre år (SSB 2006) Og andelen er økende fra 2003 til 2006 (tatt fra ”Den nye staten” – Fafo 2006)

5 Høyrebølgen reiste en rekke grunnleggende spørsmål: Skattetrykk, byråkratisk stivbenthet/papirmølle, dårlig service, løsning er å se på: – Arbeidsdelingen mellom offentlig og privat sektor blandingsforholdet i blandingsøkonomien – Arbeidsdeling innenfor offentlig sektor Politikk/administrasjon skillet – Arbeidsmåter innenfor offentlig sektor Mer autonomi og mer ansvar for ”single purpose entities” – Ledelses og motivasjonssystemer Måle prestasjon – straff og belønning

6 Teoretiske utgangspunkter Fra samfunnsøkonomien: Public choice Økonomistisk menneskesyn: incentivert atferd motivert av materiell egoisme, Agent principal teori Informasjonsproblemer – den som utfører vet mer enn den som delegerer – economic man lar seg lure Transaksjonskostnadsanalyse Opportunistisk atferd – economic man lar seg presse Fra management-litteraturen Let the managers manage Idealet er den sterke næringslivsleder (Cult of the CEO)

7 NPM er en abstraksjon en syntese basert på utviklingstrekk vi kan observere. Å - som regjeringen og SSSØ - erklære at man ikke driver med det, det holder ikke Leder tankene hen til ”I did not have sex with that woman” – Clinton hadde en idiosynkratisk forståelse av hva sex er

8 Vi kan lage en sjekkliste I Økonomistisk menneskesyn – Rasjonelle, materielt orienterte egeninteresserte aktører, begrunner styring ved pisk og gulrot Sen-positivistisk kunnskapssyn (og ontologi) – Alt som er vesentlig mht innsats og output kan måles og telles og dermed belønnes Effektivitet stimuleres og måles best på lavt aggregeringsnivå – Koordineringsproblemer/gevinster er i skyggen

9 Sjekkliste II Næringslivsbeundring, ser det i: – Valg av styremedlemmer, – bruk av konsulenter Utvikling av strategidokumenter teambuildings øvelser, – Næringslivsidealer om informasjonsstyring omdømme-/merkevarebygging/verdiplattformer – Næringslivsidealer om lojalitet Kan bli autoritært - Liberalisme utad og ”stalinisme” innad grunnleggende misforståelse, spenning mellom demokratiske krav om innsyn og ”forretningshemmeligheter”

10 Generisk, ikke faglig basert eller institusjonsspesifikt begrep om ledelse – Å lede er å omorganisere – Mer eller mindre fallerte ledere fra privat sektor er å foretrekke framfor interne søkere – Rekrutteres inn vha konsulentfirmaer som bytter tjenester med dem de skaffer jobb (veldig nær korrupsjon). Sjekkliste III

11 Utvendig kostnad: ”Jeg bruker like mye tid på å dokumentere det jeg gjør som på faktisk å gjøre det” Innvendig kostnad: Tap av mening, motivasjon og etter hvert også moral – Tenderer til å bli misantropisk om ansatte, samtidig som det dyrker ledere (sterk logisk (antropologisk) spenning her?) Samfunnskostnad: Tap av koordineringskapasitet - Fragmentering Omstillingskostnader – Innvendig kostnad (II): Grunninnsikt fra ”prospect theory”: vi frykter endring i større grad enn vi omfavner muligheter – Burde legge bevisbyrden på den som vil omorganiserer Styring fundert på mistenksomhetens hermeneutikk og ytre motivasjon

12 To handlingslogikker som et gitt felt kan defineres inn i Markedsnormer – Individualitet, selvstendighet, egoisme, umiddelbar resiprositet, ”markedspris”, ytre motivasjon (incentiver), minimum av tillit Sosiale normer – Fellesskap, be om hjelp, gi hjelp, generell og/eller tidsforkjøvet resiprositet, ”gratis arbeid”, mer enn minimum av tillit

13 Flere krefter/mekanismer som bidrar til å låse NPM Institusjonalisert med SSØ Og av toppbyråkrater rundt omkring – De vil ”fristille”, men samtidig kontrollere – Gir det Røvik kaller ”cock-pit styring” En hel generasjon statlige ledere preget av dette tankegodset – og det passer dem godt En generasjon AUF’ere – Stor tro på markedet, liten tro på offentlig sektor – En form for styringsnevrose – hver skattekrone skal følges helt ut Rekrutteringsbyråer og deres korrupte teknikker Andre konsulenter og deres interessehevding

14 Det makroøkonomiske regimet med sin privilegering av privat forbruk – Stenger for en diskusjon av hvordan vi disponerer samfunnets ressurser, ønsker vi mer ressurser til: Helse og omsorg blir stadig viktigere gitt: – Demografi – Velstandsnivå Likelønn Dypest sett handler dette om ideologi, et knippe økonomifag har vunnet kampen om virkelighetsbeskrivelsen.

15 Koordinering – hva kan det bety? Temporal optimering – som ved trikketider Funksjonell standardisering - som ved togskinner Samspill mht lidelses- og kostnadsreduksjon – som ved flytting av ressurser til forebyggende helsearbeid – Eller fravær av uproduktive spill mellom nivåer som vil unngå kostnaderr Formålskoordinering: Som når tollvesenet utsetter et beslag fordi politiet vil ha bakmennene (hva tror dere tollvesenet måles på?)

16 Kan alle kvaliteter måles og selges? Tradisjonell forvaltning: – To problemer: Andre hensyn viktigere: Likebehandling, rettssikkerhet, offentlighet Grunnleggende vanskelig å måle prestasjoner innenfor virksomheter med dette som kjerneverdier Hva er et stort A/S: Flere fellestrekk med en psykopat (Bakan) – Bryr seg bare om seg selv – Er manipulerende og ”bruker sjarm” – Ingen evne til anger

17 Måleproblemer og målforskyvning i pseudomarkeder Målestokk framfor mål: Underliggende verdier realiseres ikke Måloppnåelse utenfor de ansvarliges kontroll Perversjoner ved stykkpris – Kamp om unngå ulønnsomme pasienter – Overbehandling – Manipulasjon, feilkategorisering og tallfusk Sviktende analogi til bedrifter: Gruppe- og individmotivasjon Inntrykksstyring og reklame Smøring og lobbying

18 (Ikke bare) overgangsproblemer? Habilitet, spilleregler og privatisering (Hafslund) Habilitet og lobbying (de groveste ofte fra AP, men også Anne-Lise Hoegh) Halen logrer med hunden (Statoil, Hydro) Næringenes politiske makt, bestemmer over egne reguleringsvilkår Målstyring, snarveier og nettverk (Vannverket på Romerriket?)

19 Er det noe spesielt galt med offentlig sektor i Norge og Sverige? Sammenheng åpenhet og størrelse på off sektor Veksten i blandingsøkonomiens epoke Stor gruppe billige, høyt utdannede byråkrater Høy (kvinnelig) yrkesdeltagelse, samspill med velferdsstaten Høy fertilitet Ideen om nordisk modell – Likhet, høy sosial kapital, sosialisering av risiko, samarbeid om omstillinger

20 Stort omstillingsfokus kan skape nye problemer Endringsagenter koster – interne og eksterne Folk frykter tap mer enn de ønsker gevinster Usikkerhet gir negativ seleksjon – Jfr ventelønn vs sluttpakke En sviktende analogi til bedrifter: – Forskjell på effekten av injisert og objektiv usikkerhet Styring er vanskelig å få til - mennesker reflekterer og reagerer


Laste ned ppt "Foredrag for Psykologforeningen Gaustad sykehus 09.04.10 Bent Sofus Tranøy Høgskolen i Hedemark/UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google