Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fredrik Hansen Psykologtjenesten Askøy Kommune Gardermoen 19

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fredrik Hansen Psykologtjenesten Askøy Kommune Gardermoen 19"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra arbeid med modell for lavterskel til eldre og andre voksenstillinger i Hordaland
Fredrik Hansen Psykologtjenesten Askøy Kommune Gardermoen 19. November, 2010

2

3 Askøy kommune Kommunen i Hordaland med høyest forventede vekst frem mot 2030. 36 000 innen år 2030 (SSB). Befolkningen er ung og en stor del av tilflyttere til kommunen er barnefamilier Ca 10% av befolkningen er over 65

4 Askøy kommune - Psykologtjenesten

5 Oppsummert Underprioritert gruppe Feil/underdiagnostisering
Behov for psykologisk kunnskap Tidlig intervensjon - Bedre funksjon

6 Det skjulte rusproblemet
eldre over 70 år er storforbrukere av beroligende medikamenter, sovemedikamenter og smertestillende. I 2009 fikk hele 28 prosent av kvinner over 70 år og 17 prosent av menn i samme alderskategori, skrevet ut sovemedikamentene Imovane og Zopiklon. Tilsvarende tall for aldersgruppen 45–69 år var 14,9 prosent for kvinner og 7,5 prosent for men Hver syvende kvinne over 64 år kjører med ett eller flere legemidler med «varseltrekant» i kroppen Norge ligger på europatoppen når det gjelder bruk av vanedannende smertestillende legemidler Aftenposten

7 Modell for lavterskelarbeid
1. Psykologtjenesten 3. Fenring Legesenter 4. Pleie/Omsorg 2. Folkehelse 7. Frivillige org. 6. Pårørende 5. Kommun/Systemnivå Faglig forankring Kollegabasert Veiledning Nettverksarbeid

8 Kartlegging Planarbeid Tiltaksplanlegging 1. Psykologtjenesten
3. Fenring Legesenter 4. Pleie/Omsorg 2. Folkehelse 7. Frivillige org. 6. Pårørende 5. Kommun/Systemnivå

9 Korttids oppfølging Konsultasjon 1. Psykologtjenesten
3. Fenring Legesenter 4. Pleie/Omsorg 2. Folkehelse 7. Frivillige org. 6. Pårørende 5. Kommun/Systemnivå

10 Kompetanseheving Veiledning Gruppeintervensjon Diagnostisering
1. Psykologtjenesten 3. Fenring Legesenter 4. Pleie/Omsorg 2. Folkehelse 7. Frivillige org. 6. Pårørende 5. Kommun/Systemnivå Kompetanseheving Veiledning Gruppeintervensjon Diagnostisering

11 Tiltaksutvikling Tverrfaglig arbeid Internundervisning
1. Psykologtjenesten 3. Fenring Legesenter 4. Pleie/Omsorg 2. Folkehelse 7. Frivillige org. 6. Pårørende 5. Kommun/Systemnivå Tiltaksutvikling Tverrfaglig arbeid Internundervisning

12 Oppfølging Veiledning 1. Psykologtjenesten 3. Fenring Legesenter
4. Pleie/Omsorg 2. Folkehelse 7. Frivillige org. 6. Pårørende 5. Kommune/Systemnivå Oppfølging Veiledning

13 Veiledning Samarbeid Brukermedvirkning 1. Psykologtjenesten
3. Fenring Legesenter 4. Pleie/Omsorg 2. Folkehelse 7. Frivillige org. 6. Pårørende 5. Kommun/Systemnivå Veiledning Samarbeid Brukermedvirkning

14 Modell for lavterskelarbeid
1. Psykologtjenesten 3. Fenring Legesenter 4. Pleie/Omsorg 2. Folkehelse 7. Frivillige org. 6. Pårørende 5. Kom.-/Systemnivå Inntaksteam Sykehjem Kreftprosjekt Hukommelsesteam DPS samarbeid

15 Mulige forebyggende tilnærminger
Overgang til pensjonisttilværelsen Forebyggende rusarbeid Isolasjon Tilpasning ifht ny rolle Forebyggende pårørendearbeid Forebyggende omsorgsboliger Folkeopplysning

16 Generelle utfordringer: Hvordan skape robuste stillinger?
Faglig fellesskap/veiledning Tilrettelegging for effektivt og etisk arbeid (journalføring) Stabilitet (konkurransedyktig lønn) Evaluering og dokumentering Systemets forståelse av vår rolle Gjøre stillingen personuavhengig Hvem vil ha, og hvem har utformet stillingen. Et budsjett eller mange budsjett?

17 Diskuterte problemstillinger i voksen nettverket
Voksenfeltet er ingen blåkopi av barnefeltet Eierskap? Redusert tilgjengelighet? Redusert autonomi Økonomiske utfordringer Andres (usagte) forventinger – Kan vi innfri dem? Balansering av oppgaver Samarbeid med legene

18


Laste ned ppt "Fredrik Hansen Psykologtjenesten Askøy Kommune Gardermoen 19"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google