Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grenseløst tilsyn - lovløse tilstander? Medisinsk utstyr og beslutningssystemer flyter sammen, men Hvor blir ansvaret plassert? Holder lovverk og tilsyn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grenseløst tilsyn - lovløse tilstander? Medisinsk utstyr og beslutningssystemer flyter sammen, men Hvor blir ansvaret plassert? Holder lovverk og tilsyn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grenseløst tilsyn - lovløse tilstander? Medisinsk utstyr og beslutningssystemer flyter sammen, men Hvor blir ansvaret plassert? Holder lovverk og tilsyn følge med utviklingen? Laget og presentert av Glenn Bø Avdelingsingeniør Haukeland Universitetssykehus Medisinskteknisk avdeling

2 Forskrift om medisinsk utstyr § 1-5. (definisjoner) a) medisinsk utstyr: ethvert instrument, apparat, utstyr, programvare, materiale eller annen gjenstand som brukes alene eller i kombinasjon, herunder programvare som av produsenten er tiltenkt å brukes spesielt til diagnostiske og/eller terapeutiske formål og som kreves for riktig bruk, og som er ment å skulle brukes på mennesker med sikte på: diagnostisering, forebygging, overvåkning, behandling eller lindring av sykdom, diagnostisering, kontroll, behandling, lindring eller kompensasjon for skade eller handikap, undersøkelse, utskifting eller endring av anatomien eller av en fysiologisk prosess, svangerskapsforebyggelse, og der den ønskede hovedvirkning i eller på menneskekroppen ikke framkalles ved farmakologisk eller immunologisk virkning eller ved å påvirke stoffskiftet, men der slike effekter kan bidra til dets funksjon.

3 Case

4

5

6 Ansvarsfordeling i pasientbehandling, ved bruk av beslutningssystemer som er koblet sammen med EMU/system

7 Hvor ligger ansvaret? Har vi et Grenseløst tilsyn og lovløse tilstander?

8 Ansvarskart eller oppgavekart? Aktør Fordeling av oppgaver Oppgaver

9 Forslag til ansvarskart koblet mot Lovverket/Departement

10 Mulig veileder for ansvarskart

11 Spørsmål: 1.Er det gjort noen avklaringer i mellom de ulike departement/tilsyn på ”gråsoner” som kan oppstå mellom de ulike lovverk/direktiv? 2.Eventuelt hvilket lovverk blir mest gjeldende ved tvist? 3.Kan et regionalt selskap i RHF være ansvarlig for ett HF? Eller blir det lokal IKT forvalter? (IKT-Bestiller) 4.I sentrale/regionale EMU systemer, hvor ligger ansvaret? (Case)

12 Spørsmål: § 12 Egenutviklet utstyr : Utstyr som blir satt sammen i systemløsninger/rack kan tolkes som egenutviklet utstyr. (forskrift om bruk og vedlikehold av EMU). 5.Hva skal til for å kunne bruke det i et regionalt system?

13 «Hvor utgangspunktet er galest, blir tidt resultatet originalest.» — Ibsen (Peer Gynt)


Laste ned ppt "Grenseløst tilsyn - lovløse tilstander? Medisinsk utstyr og beslutningssystemer flyter sammen, men Hvor blir ansvaret plassert? Holder lovverk og tilsyn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google