Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bemanningssituasjon på MTA Karriereplaner. Bakgrunn –Vanskelig å rekruttere –Avverge ”personellflukt” –Lav lønn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bemanningssituasjon på MTA Karriereplaner. Bakgrunn –Vanskelig å rekruttere –Avverge ”personellflukt” –Lav lønn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bemanningssituasjon på MTA Karriereplaner

2 Bakgrunn –Vanskelig å rekruttere –Avverge ”personellflukt” –Lav lønn

3 Hensikt –Beholde kompetanse –Forutsigbarhet for ansatte –Planverktøy for arb.giver. Bevisst styring av kompetanseutvikling i forhold til behov.

4 Organisering – ansatte MTA Stab2 ansatte MTA Kr.sand8 ingeniører (inkl. leder) MTA Arendal5 ingeniører (inkl. leder) MTA Fl.fjord2 ingeniører BHM4 teknikere (inkl. leder) 3 sykepleiere 1 hjelpepleier

5 Karriereplaner Karriereplan for tekniske fag – MTA Inneholder plan for ingeniører og teknikere Karriereplan helsearbeidere – MTA Inneholder plan for sykepleiere og hjelpepleiere

6 Karriereplan tekniske fag – MTA (ingeniører) Minimumskrav ved tilsetting Etterutdanning Ansiennitet DSB-godkjenning

7 ”Stige” Nivå 0 –0 år ansiennitet –Ingeniørpapirer el. annet tilsvarende relevant utd. –Minimumskrav ved nytilsetting –Benevnelse som ingeniør.Lønn: xxx.xxx,-

8 Nivå 1 –3 års ansiennitet –Tilfredsstillelse av nivå 0. –Opplæring innen deler av eget arbeidsfelt. –Minimum 3 års ansiennitet. –Minimum ¼ år etterutd. –Må kunne arbeide alene og selvstendig. For eksempel kapabel til vakt. Benevnelse som avdelingsingeniør.Lønn: xxx.xxx,-

9 Nivå 2 –10 års ansiennitet –Tilfredsstillelse av nivå 1. –Gjennomgått opplæring i alt utstyr innen eget arbeidsfelt. –Minimum 10 års ansiennitet. –Minimum 1 års etterutd. –Krav til utførelse av PA på eget utstyr. –Benevnelse som avd.ingeniør.Stillingen kan bli tillagt spesielle oppgaver som stedfortreder, kval.ansv., osv..Lønn: xxx.xxx,-.

10 Nivå 3 –15 års annsienitet –Spesialisering, ansiennitet, initiativ, faglighet, selvstendighet. –Evne til selvstendig planlegge, gjennomføre arbeid innenfor eget fagfelt, samt kunne utføre alle seksjonens arb.oppgaver på en tilfredsstillende måte. –Minimum 15 års ansiennitet. –Etterutd. tilsvarende klinikkingeniør eller 2 år annen relevant etterutd. –Benevnelse som overingeniør.Kvalifisert for leder- og stedfortrederstilling, samt spesialstillinger. Stillingen vil bli tillagt spesielle oppgaver.Lønn: xxx.xxx,-.

11 Vi har valgt å ”premiere” lang ansiennitet. Kan fokusere på for eksempel spisskompetanse, spesielle ferdigheter Noe kan være obligatorisk, og noe som ”gulrot” Igjen: Forutsigbarhet for alle


Laste ned ppt "Bemanningssituasjon på MTA Karriereplaner. Bakgrunn –Vanskelig å rekruttere –Avverge ”personellflukt” –Lav lønn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google