Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis Funksjonell familieterapi (FFT) -en evidensbasert familieterapeutisk behandlingsmodell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis Funksjonell familieterapi (FFT) -en evidensbasert familieterapeutisk behandlingsmodell."— Utskrift av presentasjonen:

1 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis Funksjonell familieterapi (FFT) -en evidensbasert familieterapeutisk behandlingsmodell for ungdom og familier med alvorlige atferdsvansker Joan Christian Twijnstra, veileder/leder FFT Stavanger Dagfinn Mørkrid Thøgersen, psykolog

2 2 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Presentasjon av Funksjonell familieterapi Funksjonell familieterapi i Norge FFTs historie Den kliniske behandlingsmodellen i FFT Kvalitetssikring av det kliniske arbeidet i FFT 2

3 3 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Målgruppe: 3 MTFC MST FFT Behandlingsintensitet (Alvorlighetsgrad)

4 4 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Utfallsstudier Randomiserte kontrollstudier har vist at FFT-behandling gir: Redusert gjentakelse av kriminell atferd Redusert alkohol- og rusbruk Redusert voldelighet Bedret familiefungering Redusert risiko for tilsvarende problemer hos søsken Høy fullføringsgrad 70-80% (Alexander & Parsons, 1973; Klein, Alexander & Parsons, 1977; Barton, Alexander, Waldron, Turner & Warburton, 1985; Gordon, Graves & Arbuthnot, 1995; Hansson, Johansson, Drott- Englén & Bendrix, 2004; Hansson, Cederblad & Höök 2000) Anbefalt “Blueprint Program” av The Center for the Study and Prevention of Violence, University of Colorado. 4

5 5 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Etablering av FFT-team i Norge Bufdir og Bufetat har besluttet at FFT-team etableres som et behandlingstilbud i det statlige barnevernet. Atferdssenteret leder implementeringen av FFT i samarbeid med Bufdir og Bufetat. Siden november 2007 er det etablert fem FFT-team i Bufetat Skien, Stavanger, Ålesund, Trondheim og Sandvika En evalueringsstudie av FFT-behandlingen i Norge er planlagt som et ledd i etableringen av FFT-team. randomisert kontrollert studie av behandlingseffekt analyse av antatte mediatorer og moderatorer 5

6 6 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide FFTs historikk 1970-årene: Metoden utvikles av Alexander og Parsons med inspirasjon fra: Kommunikasjonsteori, kognitiv atferdsterapi, sosial læringspsykologi og forskning på risiko- og resilliensfaktorer 1980-årene: Metoden tar til seg ny forskningsbasert kunnskap omkring: Informasjonsprosessering, attribusjonsteori, sosialkonstruksjonisme og prosess-studier innen familieterapi 1990-årene: Utvikling av system for implementering (opplæring, kvalitetssikring) 2000-tallet: Opprettelse av FFT-team også utenfor USA; Sverige, Nederland, Norge, England, Irland, Belgia, New Zealand. 6

7 7 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide FFTs behandlingsmodell Behandling og endring skjer i faser: 1. Involvering og motivering 2. Atferdsendring 3. Generalisering Disse fasene beskrives med definerte: mål utredningsfokus intervensjonsteknikker Behandlingen varer 3-6 måneder med 8-30 møter. 7

8 8 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Individfaktorer Klinisk problematferd Familiens samhandlingsmønstre Vanlige atferdsmønstre som følger rundt problematferden Risiko- og beskyttelsesmønstre som øker/minsker sannsynligheten for klinisk problematferd Relasjonelle funksjoner motiverer til og opprettholder stabilitet i familiens samhandlingsmønstre Utvidet familie Nærmiljø Økosystemets påvirkning Venner Skole Fokus for endring i FFT (Tilpasset fra Alexander et al., 2000) 8

9 9 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Individfaktorer Klinisk problematferd Utvidet familie Nærmiljø Venner Skole FFT-behandling starter med Familiens samhandlingsmønstre Vanlige atferdsmønstre som følger rundt problematferden Risiko- og beskyttelsesmønstre som øker/minsker sannsynligheten for klinisk problematferd Relasjonelle funksjoner motiverer og opprettholder stabilitet i familiens samhandlingsmønstre Økosystemets påvirkning 9 FAMILIEFOKUS

10 10 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Fase 1-Motivasjon/involvering Hovedfokus på relasjoner: Etablere balansert allianse Redusere negativitet og beskyldninger Skape en relasjonelt fokus Skape håp om en løsning Kartlegge risiko- og resilliensfaktorer 10

11

12 12 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Teknikker for å nå disse målene 1. Endre fokus i samtalen: Sette fokus på relasjoner og styrker Avbryte og avspore på en respektfull måte Peke på prosess (i terapirommet) Beskrive en sekvens (som de forteller om) 2. Endre den mening og de attribusjoner familiemedlemmene tillegger situasjonen og hverandre: ”Reframe” av problematferd Tema hint Skape relasjonelle tema 12

13 13 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide ”Reframing”-prosessen: Anerkjenne ”Reframe” Vurder effekten Fortsett/endre (Tilpasset fra Alexander et al., 2000) Den negative innvirkningen av problematferden er der En mulig god intensjon for andre Endring av måten de ser hverandre og problemet? Ikke en unnskyldning! Ikke en unnskyldning! Kontekst: Negativitet og beskyldning i familien.

14 14 Partene ser hverandre og det som skjer mellom dem på en ny måte preget av håp om endring og vilje til å endre sitt eget bidrag i samhandling. 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Intervensjonene skaper motivasjon: 14

15 15 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Fase 2 – Atferdsendring Hovedfokus på atferd: Utforme en endringsplan for familien tilpasset familiens relasjonelle funksjoner fokus på oppnåelige ferdigheter som vil kunne gi varig endring av problematferd Gjennomføre endringsplanen med familien Trening i for eksempel: –kommunikasjon –konflikthåndtering –problemløsning –foreldreferdigheter 15

16 16 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Relasjonelle funksjoner i FFT En person motiveres av relasjonelle opplevelser i forhold til en annen I FFT beskrives dette gjennom dimensjonene 1. Autonomi – Midtpunkt – Nærhet/kontakt 2. Hierarki I FFT kalles dette samlet den relasjonelle funksjon: De krefter/forhold som bidrar til hvordan en relasjon utspiller seg Disse endres ikke på kort tid Alle relasjonelle funksjoner kan oppnås gjennom både hensiktsmessig og uhensiktsmessig atferd. 16 Søn n Mor Autonomi Connected 1-up

17 17 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Flytskjema for kommunikasjon Kildeansvar (jeg) + Direkte (du) Ønsker BudskapValidering Forhandling:Atferds- spesifikt + alternativer Aktiv lytting (Du ønsker…) Føler Utsagn om hva personen opplevde Aktiv lytting (Du føler…) Emosjonsuttrykk, - regulering og validering Kortfattet (Tilpasset fra Alexander et al., 2000)

18 18 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Fase 3 – Generalisering Hovedfokus på familiens og ungdommens omgivelser (økologi): Opprettholde atferdsendring over tid Generalisere atferdsendring til nye situasjoner Forebygge tilbakefall Identifisere og ta i bruk ressurser og støtte i familiens omgivelser og nettverk Individuelt tilpasset familien og deres relasjonelle funksjoner 18

19 19 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Individfaktorer Klinisk problematferd Utvidet familie Nærmiljø Venner Skole Mot slutten av FFT-behandling Familiens samhandlingsmønstre Vanlige atferdsmønstre som følger rundt problematferden Risiko- og beskyttelsesmønstre som øker/minsker sannsynligheten for klinisk problematferd Relasjonelle funksjoner motiverer og opprettholder stabilitet i familiens samhandlingsmønstre FAMILIEFOKUS Økosystemets påvirkning 19

20 20 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Kvalitetsutvikling Evaluerings- forskning Behandlings- integritet Behandlings- resultat Kvalitets- sikring Program- beskrivelse

21 21 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Kvalitetssikring i FFT Sikre støtte i vertsorganisasjon og hos samarbeidspartnere Grundig opplæring Team-organisering Ukentlig veiledning Systematisk bruk av utvalgte skjema arbeidsverktøy for å hjelpe terapeutene til å jobbe etter metoden Innhenting av feedback fra familiene 21

22 22 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Oppsummering FFT er en evidensbasert familieterapeutisk behandlingsmodell for ungdom og familier med alvorlige atferdsvansker FFTs kliniske modell er inndelt i tre faser: Involvering og motivering Atferdsendring Generalisering FFT-terapeuter arbeid støttes gjennom arbeid på ulike nivå: Feedback fra familien Refleksjon og planlegging individuelt og i team Opplæring og veiledning Vertsorganisasjon og samarbeidspartnere 22

23 23 29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksisSide Mer informasjon På www.atferdssenteret.no finnes: www.atferdssenteret.no Artikkel om FFT i Tidsskriftet Norges Barnevern, Nr. 3, 2007 kontakt informasjon til meg/oss kontakt informasjon til FFT-teamene i Bufetat dagfinn.morkrid@atferdssenteret.no joan.christian.twijnstra@bufetat.no 23


Laste ned ppt "29.09.2010© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis Funksjonell familieterapi (FFT) -en evidensbasert familieterapeutisk behandlingsmodell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google