Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Definisjon av alvorlige atferdsproblemer Et barn eller ungdom har alvorlige atferdsproblemer når han/hun over tid viser et antisosialt atferds- mønster.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Definisjon av alvorlige atferdsproblemer Et barn eller ungdom har alvorlige atferdsproblemer når han/hun over tid viser et antisosialt atferds- mønster."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Definisjon av alvorlige atferdsproblemer Et barn eller ungdom har alvorlige atferdsproblemer når han/hun over tid viser et antisosialt atferds- mønster som medfører betydelig skade, plage og/eller krenkelse av mennesker og/eller dyr - og når hans/hennes fungerings- og mestringsnivå i hjem og skole samtidig ligger under det normale for alderen. (Sørlie, 2002)

4

5 Konklusjoner - Elevsentrerte tiltak Skolebaserte tiltak for sosial kompetanseutvikling er generelt lovende tiltak i forbygging både av mer og mindre alvorlige atferdsproblemer Best generaliserings- og langtidseffekt av slike tiltak med multiple metoder; deriblant kombinasjon av kognitiv og praktisk tilnærming samt systematisk atferdskorreksjon Effektene er moderate og basale, men aleine er slike tiltak ofte ikke tilstrekkelige overfor de mest alvorlig utagerende og antisosiale elevene Internasjonale metastudier viser at spesialundervisning (trad!!.) kan ha en viss effekt på faglig mestring. Usikkerhet om noen effekter på problematferd. Stort behov for effektstudier av spesialundervisning i Norge/Norden. (Sørlie, 2002)

6 Konklusjoner Skole- og klassesentrerte tiltak Skole- og klassesentrerte tiltak er lovende både m.h.t. forebygging/reduksjon av mer og mindre alvorlige atferds- problemer, skolefaglig tilkortkomming, skulk, dropout og mistrivsel Slike ikke-segregerende tiltak har gitt moderate til betydelige effekter både i barne-, ungdoms- og videre- gående skole Usikkert i hvilken grad slike tiltak også er effektive i f.h.t. forebygging av seinere alvorlig kriminalitet og rusmisbruk Overfor høyrisikoelever er slike tiltak aleine likevel trolig for smalsporede (Sørlie, 2002)

7 Konklusjoner Multisentrerte tiltak P.t. noe begrenset erfaring, men multimodale og multisystemiske tiltaksmodeller overfor identifiserte høyrisikoelever framstår som de klart mest lovende av de tiltakene vi i dag kjenner til Usikkert om slike kombinerte tiltaksmodeller med base i familien eller skolen er mest virksomme Tre multisentrerte tiltaksmodeller med basis i familien under utprøving og implementering i Norge (PMT-O, Parent Management Training (opp til 12 år), MST, Multisystemisk terapi (12-17 år), og Webster-Stratton modellen (opp til 8-10 år). Effektene er så langt høyst lovende - også i skolen. (Sørlie, 2002)

8 Ineffektive tiltak i fht. atferdsproblemer Segregerende tiltak som eksklusivt gir tilbud el. opplæring til homogene grupper av med alvorlige atferds- og mestrings problemer Smale tiltak som bare fokuserer en avgrenset eller perifer del av problemkomplekset Holdningskampanjer (kognitive el. moraliserende strategier) Fysisk avstraffelse, ”kjefting”, aggressive motreaksjoner Utvisning, bortvisning, gjensitting, ekstraoppgaver, streng straff Sikkerhetsvakt/politi i skolegården (unntak når situasjonen på skolen er ute av kontroll) Skrem-dem-snille-strategier, kompisstrategier og nær-relasjons- strategier Dårlig planlagte og halvveis gjennomførte tiltak (Sørlie, 2002)

9


Laste ned ppt "Definisjon av alvorlige atferdsproblemer Et barn eller ungdom har alvorlige atferdsproblemer når han/hun over tid viser et antisosialt atferds- mønster."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google