Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rusreformen – hva nå? Petter Holm Helse- og sosialombud i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rusreformen – hva nå? Petter Holm Helse- og sosialombud i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rusreformen – hva nå? Petter Holm Helse- og sosialombud i Oslo

2 Rusreformen … ”avgjørende for en fremtidig positiv ruspolitisk utvikling vil være at – rusmiddelavhengige gis fri behandling, og at de som gruppe og enkeltindivider frigjøres fra det nedverdigende og stigmatiserende klientstempelet de hittil har hatt.” (Innst.O nr 4 (2003-2004) Tverrfaglig Helhetlig Individuell

3 Individuelle rettigheter = ramme for rusbehandling Rett til nødvendig helsehjelp Rett til vurdering/fornyet vurdering Fritt sykehusvalg Medvirkning, informasjon, samtykke Rett til klage Individuell plan

4 Pasientrettighetene passer ikke i rusfeltet Når passer det? Skal vi bryte loven fordi den ikke passer? (Bilen min passer ikke til disse fartsgrensene!)

5 Jeg savner Lovlydighet Kulturendring og nye begreper Behandlingskjede og samarbeid Lojalitet til pasienten Pasientene som klager!

6 Prosjekt rusmiddelavhengige Helse- og sosialombudet / Pasientombudet i Oslo har satt i gang et eget rusprosjekt. Målet er å få flere klagesaker fra rusmiddelavhengige. Vi tar imot all hjelp vi kan få!


Laste ned ppt "Rusreformen – hva nå? Petter Holm Helse- og sosialombud i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google