Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA NÅ? VEIEN TIL GODE OG FORSVARLIGE TJENESTER. Disposisjon Systemfeil –Barn –Kvinner –Rammebetingelser Rus som spesialisthelsetjeneste –Intensjon med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA NÅ? VEIEN TIL GODE OG FORSVARLIGE TJENESTER. Disposisjon Systemfeil –Barn –Kvinner –Rammebetingelser Rus som spesialisthelsetjeneste –Intensjon med."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA NÅ? VEIEN TIL GODE OG FORSVARLIGE TJENESTER

2 Disposisjon Systemfeil –Barn –Kvinner –Rammebetingelser Rus som spesialisthelsetjeneste –Intensjon med rusreformen –Behov for fagutvikling –Premiss for nivåhevning

3 Mangel på helhetsforståelse og sammenhenger mellom beslutninger ? Uetisk praksis Systemfeil

4 ”Alle barn betyr noe”. Anslag: 100.000 – 200.000 barn lever med foreldre med rusproblemer. IS 5/2006 Oppfølging av barn til psykisk syke og/eller rusavhengige foreldre. Norske og internasjonale studier viser at oppvekstvilkårs innvirkning på helse i voksen alder. ( Anders Forsdahl og David Barker. Aftenposten 19.09.05) Foreldre med rusproblemer en av fire risikofaktorer som er aller sterkest relatert til helseproblemer i voksen alder. ”Barn av psykisk syke og rusmisbrukere får en stemoderlig behandling i helse- Norge. Nå vil helseministeren lovfeste barnas rett til hjelp.” ”Derfor sender hun rett over sommeren ut et forslag om å endre pasientrettighetsloven slik at disse barna sikres nødvendig rett” (Aftenposten 08.05.07)

5 ”Alle barn betyr noe”. Forslag til prioriteringsforskrift for rusfeltet: Omsorg for barn tatt ut som kriterium. (16.05.07) Tolkning av individuelle pasientrettigheter fører til diskriminering av barns behov Fritt sykehusvalg marginaliserer barna

6 ”Alle barn betyr noe”. Disse barna trenger at spesialisthelsetjenesten hjelper foreldrene deres til å bli ansvarsfulle og omsorgsfulle foreldre. Det er ikke barna som er syke, det er systemet rundt dem. Barna har ikke utviklet egne diagnoser som gir behov for selvstendige behandlingsforløp. Barna trenger at voksne tar ansvaret fra dem. Informasjon og å bli inkludert. Ruspoliklinikkene viktig arena

7 Kvinner Norske kvinner blant de vestlige kvinner som drikker mest Kvinner får raskere skader pga. alkoholbruk enn menn Kvinners behov for tilrettelegging av behandlingstilbud > Menns behov for tilrettelegging av behandingstilbud. Har rusreformen ført til endringer for kvinner ? Tolkning av Individuelle pasientrettigheter fører til at kvinner diskrimineres i tverrfaglige spesialiserte tjenester for rusmiddelmisbrukere Kvinners behandlingstilbud har blitt dårligere etter Rusreformen

8 Juridisk eller terapeutisk logikk ? ”Er helligdagen til for menneskets skyld eller er mennesket til for helligdagen ?” ”Skal jus støtte opp om gode faglige løsninger, eller skal behandling tilpasses jusens logikk?”

9 Rammebetingelser Økonomiske incitamenter og produksjonskrav - Egenandeler og refusjonssatser Arbeider imot sentrale satsinger: –Arbeid med pårørende / barn –Sømløse tjenester –Sammenhengende behandlingskjeder –Samarbeidsformer (IP) –”De yngste”

10 Rus som spesialisthelsetjeneste Intensjon med Rusreformen: Psykiatri og somatikk må forholde seg til rus Helsefremmende sykehus Kartlegge rus, tobakk, kosthold og mosjon Store gevinster for somatikk i forhold til reduksjon av postoperative komplikasjoner og liggetid/reinnleggelse Tidlig intervensjon i forhold til rusproblemer gir store gevinster i forhold til den enkelte og samfunnet

11 Fagutvikling Behov for fagutvikling innen de tverrfaglige spesialiserte tjenester for rusmiddelmisbrukere Rus er ingen vanlig sykdom ”Harmful use / Abuse Behov for ulik behandling og økt differensiering En ”særomsorg” blant mange andre

12 Nivåheving Heve kvalitet Heve kvantitet Øke pasientgjennomstrømningen Koster penger


Laste ned ppt "HVA NÅ? VEIEN TIL GODE OG FORSVARLIGE TJENESTER. Disposisjon Systemfeil –Barn –Kvinner –Rammebetingelser Rus som spesialisthelsetjeneste –Intensjon med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google