Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rusmiddelmisbruk og spiseforstyrrelser – sammenfall og sammenhenger Heid Nøkleby Tyrili Forskning og Utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rusmiddelmisbruk og spiseforstyrrelser – sammenfall og sammenhenger Heid Nøkleby Tyrili Forskning og Utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rusmiddelmisbruk og spiseforstyrrelser – sammenfall og sammenhenger Heid Nøkleby Tyrili Forskning og Utvikling

2 Amedeo Modigliani: Portait of a Girl

3 Heid Nøkleby – Tyrili Forskning og Utvikling (FoU)Foredrag NNK-Rus 19. sept 2007 3 T y r i l i s t i f t e l s e n Tilbyr behandling for rusmiddelproblemer etter –spesialisthelsetjenesteloven –sosialloven –barnevernsloven –straffegjennomføringsloven 130 elevplasser –en tredjedel jenter/kvinner –alder 16 til 50 år –seks enheter i Sør-Norge Tyrili Forskning og Utvikling (FoU) –to faste stillinger, mastergradsstudenter, prosjektmedarbeidere –forsknings- og utviklingsoppgaver for Tyrilistiftelsen –samarbeidsprosjekter med og oppdrag fra andre institusjoner

4 Heid Nøkleby – Tyrili Forskning og Utvikling (FoU)Foredrag NNK-Rus 19. sept 2007 4 Eating Disorder Scale (EDS-5) Sett en ring rundt det tallet som best beskriver spise/treningsvanene dine slik du synes de har vært den siste måneden: 1. Hvor fornøyd har du vært med spisevanene dine? svært misfornøyd 1234567 svært fornøyd 2. Har du trøstespist eller spist ekstra på grunn av at du har vært nedstemt eller følt deg utilfreds? Ikke i det hele tatt 1234567 hver dag 3. Har du hatt skyldfølelse i forbindelse med spising? Ikke i det hele tatt 1234567 hver dag 4. Har du følt at det er nødvendig for deg å følge strenge dietter eller endre matritualer for å holde kontroll med hvor mye du har spist? Ikke i det hele tatt 1234567 hver dag 5. Har du følt at du er for tykk? Ikke i det hele tatt 1234567 hver dag

5 Heid Nøkleby – Tyrili Forskning og Utvikling (FoU)Foredrag NNK-Rus 19. sept 2007 5 Symptom Check List (SCL-90) Somatisering Tvangstrekk Interpersonlig sensitivitet Depresjon Angst Fiendtlighet/raseri Fobisk angst Paranoide forestillinger Psykotisk tendens Tilleggsindeks

6 Heid Nøkleby – Tyrili Forskning og Utvikling (FoU)Foredrag NNK-Rus 19. sept 2007 6 SCL-90 vs EDS-5 Betingelse for ikke-missing: svart på 70 spørsmål eller mer Total GSI < 1GSI > 1 Cut off- skåre 16 Under 16 i skår Antall Prosent 76 71,0 % 31 29,0 % 107 100,0 % Over 16 i skår Antall Prosent 24 37,5 % 40 62,5 % 64 100,0 % Total Antall Prosent 100 58,5 % 71 41,5 % 171 100,0 %

7 Heid Nøkleby – Tyrili Forskning og Utvikling (FoU)Foredrag NNK-Rus 19. sept 2007 7 Jenter/kvinner – EDS-5 – SCL-90

8 Heid Nøkleby – Tyrili Forskning og Utvikling (FoU)Foredrag NNK-Rus 19. sept 2007 8 Gutter/menn – EDS-5 – SCL-90

9 Amedeo Modigliani: The Boy

10 Heid Nøkleby – Tyrili Forskning og Utvikling (FoU)Foredrag NNK-Rus 19. sept 2007 10 Diagnostiske spiseforstyrrelser Anorexia nervosa – nervøs spisevegring –vekttap –fravær av menstruasjon –intens frykt for å legge på seg –forstyrrelse i kroppsoppfatning Bulimia nervosa – nervøs oksehunger –gjentatte spiseorgier, med en følelse av manglende kontroll, –kompensatorisk atferd –kroppsavhengig selvvurdering Uspesifikke spiseforstyrrelser –f.eks. alle kriterier for anoreksi ÷ manglende menstruasjon / betydelig vekttap –eller alle kriterier for bulimi ÷ regelmessige spiseorgier / kompenserende atferd Patologisk overspising (også kalt tvangsspising) –å raskt innta store mengder mat uten kontroll, men uten kompensatorisk atferd som ved bulimi Heid Nøkleby – Tyrili Forskning og Utvikling

11 Heid Nøkleby – Tyrili Forskning og Utvikling (FoU)Foredrag NNK-Rus 19. sept 2007 11 Spiseforstyrret atferd –tanker om egen kropp og hvordan den avviker fra det man skulle ønske –spiseatferd –kompenserende atferd –bruk av slankepiller –skyld- og skamfølelse i forhold til mat og kropp –manglende kontroll/svært rigid kontroll –endret sosial atferd

12 Heid Nøkleby – Tyrili Forskning og Utvikling (FoU)Foredrag NNK-Rus 19. sept 2007 12 L i t t e r a t u r s t u d i e …av sammenfall og sammenhenger mellom spiseforstyrrelser og rusmiddelmisbruk Målsetting: oversikt over relevante internasjonale studier Litteratur: 55 kliniske og epidemiologiske studier fra 1986 til 2005 + fem oversiktsartikler/rapporter og en del temaartikler Fra: i hovedsak Nord-Amerika og Vest-Europa Temaer: –Beskrivelse av spiseforstyrrelser og rusmiddelmisbruk –Ungdom –Befolkningsstudier av voksne –Studier av voksne i behandling –Kjønn og alder –Familiestudier –Årsaksforklaringer

13 Heid Nøkleby – Tyrili Forskning og Utvikling (FoU)Foredrag NNK-Rus 19. sept 2007 13 Ungdom Jenter og gutter som røyker er oftere –misfornøyde med kroppen –bekymret for vekten –de slanker seg –overspiser og kaster opp Jenter og gutter som rapporterer spiseforstyrret atferd og holdninger –drikker oftere og mer alkohol. –begynner å drikke, –drikker seg oftere fulle –viser oftere et problematisk drikkemønster Jenter og gutter med spiseforstyrret atferd –bruker flere og mer av illegale rusmidler, for eksempel hasj Ungdommer i behandling for bulimi bruker rusmidler i større grad enn ungdommer i behandling for anoreksi. Ungdommer i behandling for rusmiddelproblemer ser ut til å vise større grad av spiseforstyrret atferd enn andre ungdommer.

14 Heid Nøkleby – Tyrili Forskning og Utvikling (FoU)Foredrag NNK-Rus 19. sept 2007 14 Voksne i behandling Blant kvinner i behandling for bulimisk spiseforstyrrelse –røykes det mer og av flere –bruken av tobakk følger et lignende mønster som overspising –drikker mer og/eller oppleve større alkoholproblemer –høyere forbruk av narkotika –i større grad bruker legemidler utover det foreskrevne Blant voksne kvinner og menn i behandling for rusmiddelproblemer –synes fullt utviklede spiseforstyrrelser (bulimi) eller spiseforstyrret atferd å være mer utbredt Økt hyppighet av impulsivitet blant pasienter med både spiseforstyrrelser og rusmiddelproblemer –kan komme til uttrykk i f.eks. selvskading, selvmordsforsøk, nasking, promiskuitet

15 Heid Nøkleby – Tyrili Forskning og Utvikling (FoU)Foredrag NNK-Rus 19. sept 2007 15 K j ø n n o g a l d e r Kjønn… –voksne: kvinner utgjør majoriteten av utvalget med komorbide/sammenfallende lidelser –ungdom: økt hyppighet av spiseforstyrret atferd blant gutter Alder… –spiseforstyrrelser utvikles først og rusmiddelproblemer senere

16 Heid Nøkleby – Tyrili Forskning og Utvikling (FoU)Foredrag NNK-Rus 19. sept 2007 16 Sammenhenger og årsaker Biologi – Psykologi – Kultur Hjernefysiologi Impulsivitet, selvfølelse, andre psykiske lidelser Tyrili – interpersonlig sensitivitet, angst, paranoide forestillinger, depresjon Disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer Genetiske faktorer, miljøbetingede risikofaktorer og livshendelser

17 Heid Nøkleby – Tyrili Forskning og Utvikling (FoU)Foredrag NNK-Rus 19. sept 2007 17 K a r t l e g g i n g Rusmiddelbruk –Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT – Babor et al 1989) –Drug Use Disoders Identification Test (DUDIT – Berman, Bergman, Palmstierna & Schlyter 2002) –Addiction Severity Index (ASI – McLellan 1992/Hidle, Lauritzen & Skretting 1997) –Adolescent Assessment Dialogue (ADAD – Friedman, Terras & Öberg 2001/Brandsberg-Dahl, Lauritzen & Nøkleby 2004)

18 Heid Nøkleby – Tyrili Forskning og Utvikling (FoU)Foredrag NNK-Rus 19. sept 2007 18 K a r t l e g g i n g Spiseforstyrret atferd/spiseforstyrrelser –Eating Disorder Examination (EDE – Cooper & Fairburn 1987) –Survey for Eating Disorders (SED – Götestam & Agras 1995/Ghaderi & Scott 2002) –Eating Disorder Inventory (EDI-2 – Garner 1984, 1991/Rosenvinge 1998) –Eating Attitudes Test (EAT-26 – Garner & Garfinkel 1979/Garner et al 1982) –Eating Disorder Scale (EDS-5 – Rosenvinge et al 2001)


Laste ned ppt "Rusmiddelmisbruk og spiseforstyrrelser – sammenfall og sammenhenger Heid Nøkleby Tyrili Forskning og Utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google