Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forandring fryder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forandring fryder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forandring fryder

2 Lukas 18,9-14: Fariseeren og tolleren

3 Lukas 18,9-14: Fariseeren og tolleren
9 Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige, og foraktet de andre: 10 To menn gikk opp til templet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller. 11 Fariseeren stod for seg selv og bad slik: ”Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer - eller som denne tolleren.

4 Lukas 18,9-14: Fariseeren og tolleren
12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.” 13 Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: ”Gud, vær meg synder nådig!” 14 Jeg sier dere: Tolleren gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.

5 Lukas 18,9-14: Fariseeren og tolleren
Lignelse: v9 ”Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige, og foraktet de andre”

6 Lukas 18,9-14: Fariseeren og tolleren
10 To menn gikk opp til templet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller.

7 Lukas 18,9-14: Fariseeren og tolleren
11 Fariseeren stod for seg selv og bad slik: ”Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer - eller som denne tolleren.” 12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. 13 Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: ”Gud, vær meg synder nådig!”

8 Lukas 18,9-14: Fariseeren og tolleren
Resultatet: V14. ”Jeg sier dere: Tolleren gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre.”

9 Lukas 18,9-14: Fariseeren og tolleren
Du og jeg? Synet på og holdning til andre mennesker.

10 Lukas 18,9-14: Fariseeren og tolleren
Du og jeg? Synet på og holdning til andre mennesker. Å bli rettferdig

11 Lukas 18,9-14: Fariseeren og tolleren
Romerne 3,10-20: Som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav, de bruker sin tunge til svik, ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet.

12 Lukas 18,9-14: Fariseeren og tolleren
Romerne 3,10-20: Raske er deres føtter til å utøse blod. Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier. Freds vei kjenner de ikke. Gudsfrykt er det ikke for deres øyne. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud. Derfor blir intet menneske rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd.

13 Lukas 18,9-14: Fariseeren og tolleren - å være noe man ikke er - eller å være det man ikke tror man er

14 Lukas 18,9-14: Fariseeren og tolleren
Romerne 3,21-28 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet…

15 Lukas 18,9-14: Fariseeren og tolleren
Romerne 3,21-28 … fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.


Laste ned ppt "Forandring fryder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google