Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling og ideell virksomhet Hilde Onarheim. Samhandling Bergen er klar for samhandling –Oppbygging av tilbud og samarbeid over mange år Flere godt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling og ideell virksomhet Hilde Onarheim. Samhandling Bergen er klar for samhandling –Oppbygging av tilbud og samarbeid over mange år Flere godt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling og ideell virksomhet Hilde Onarheim

2 Samhandling Bergen er klar for samhandling –Oppbygging av tilbud og samarbeid over mange år Flere godt utviklede samhandlingstjenester –Rus –Psykiatri –Akuttjenester –Palliativ behandling –Rehabilitering og spesialiserte tjenester

3 Forebygging Bergen kommune har flere gode tiltak –Trygghetssykepleier –Hukommelsesteam –Fallforebyggende trening Ny frisklivssentral i 2012 Tidlig innsats ungdom og rus (TIUR)

4 Utfordringer Pasienten skal oppleve en sømløs behandling Økonomi –Ingen nye midler – ren overføring mellom helseforetak og kommune –Økt aktivitet hos helseforetakene –2012 må være et ”prøveår” Utskrivningsklare pasienter

5 Forventninger Flere forebyggende tiltak –Følges ikke opp i statlige budsjetter Nedbygging av tilbud i spesialisthelsetjenesten –Skjer raskere enn kommunene kan bygge opp Forventningene settes høyere enn budsjettene tillater

6 Nye avtaleverk Nylig inngåtte avtaler –Samarbeidsavtale mellom 22 kommuner –Bygger på allerede etablerte avtaler Strategiske grep –Ansvarsavklaring –Retningslinjer for samarbeid om innleggelse og utskrivning –Avtale for samarbeid om beredskapsplaner og akuttmedisin

7 Ideell virksomhet Omfattende samarbeid med ideelle organisasjoner –Representert innen mange områder –Lange tradisjoner –Utgjør en betydelig ressurs Sosialtjenestene omfatter flere aktører –Blå Kors, Frelsesarmeen, Indremisjonen, Christiegården, Krisesenteret m.fl.

8 Bortfall av momskompensasjon Skatt Vest fremmet i 2011 bortfall av momskompensasjon –Blå Kors, Nubbebakken –Christiegården dagsenter og avlastning Gjør tjenestene betydelig dyrere –Ikke økonomi til å dekke kostnadene –Kan utradere ideell virksomhet da kommunen får kompensasjon ved selv å utføre tjenesten

9 Klage på vedtak Innsigelser sendt til blant annet Skatt vest, Skattedirektoratet og Finansdepartementet –Brev av 28. juli er enda ikke besvart av Finansdepartementet Frykter flere tjenester blir rammet av den nye praksisen –Forskjellsbehandling mellom organisasjoner og kommuner kan ikke vedvare


Laste ned ppt "Samhandling og ideell virksomhet Hilde Onarheim. Samhandling Bergen er klar for samhandling –Oppbygging av tilbud og samarbeid over mange år Flere godt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google