Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Ledelse i skole og barnehage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Ledelse i skole og barnehage."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Ledelse i skole og barnehage i et internasjonalt perspektiv Professor Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og asiatiske studier Handelshøyskolen BI Professor Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og asiatiske studier Handelshøyskolen BI Bergen kommune Solstrand seminar 11. og 12..mars 2008

2 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Teamer Ledelse i skole og barnehage i et internasjonalt perspektiv Den global og digital oppveksten Ledere, ledelse og lærere og andre ansatte - Hva gjør dette med skolen, barnehagen og med lærerne og andre ansatte

3 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Internasjonale utfordringer: –Globalisering og fri konkurranse –Digitalisering og den nye økonomien –EU og ”den norske metoden” Hvorfor er dette viktig for kommuner og fylker? Konsekvenser for skoleledelse og barnehageledelse og lederroller Internasjonale organisasjon- og ledelsestrender Hovedtema første forelesning

4 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Organisasjonsutforming Hierarki Gruppe, team, prosjekt Medarbeidere Faglig, personlig og sosial kompetanse Ledere og ledelse Rammebetingelser: Internasjonalt og nasjonalt Brukere, kunder, interessenter Oppgaveløsning Fleksibilitet og effektivitet Lederskapsmatrise

5 Ved WTOs ende Midt i Gudbrandsdalen, på den søndre grensen til Sel kommune, opphører den internasjonale Generalavtalen for handel med tjenester Her stopper WTO: 22. mars erklærte ordførerne i Sel, Vågå, Lom, Lesja, Skjåk og Dovre området for GATS-fri sone. Nå håper de GATS blir et tema under valgkampen.

6 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Hva skjer: Grenseløst, rask endring, mange ulike aktører og økt kompleksitet og usikkerhet Årsakene: Poltikk, teknologi, økonomi Karakteristika: Deregulering, privatisering, globale selskaper Grenser for det globale markedet? Finansmarkedet – det mest liberaliserte eksempel Hva kan Norge gjøre – og oppvekst institusjonene? Global frikonkurranse

7 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Den nye økonomien: Global Favoriserer immaterielle ting (ideer, informasjon, nettverk) Skaper en stadig mer interrelatert nettverksøkonomi Gjør størelsen på nettverket til en verdi- desto mer omfattende ting blir desto mer verdifulle blir de Informasjonssamfunnet

8 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Informasjonssamfunnet - Karateristika - Mange nye jobber Nye og voksende markeder Nye strategier for bedrifter og offentlig sektor (eCommerce, eBusiness, eGovernment) Økt livskvalitet (enklere for brukerne, bedre tjenester, lettere tilgjengelighet) Økt jobbkvalitet (enklere, økt jobbfleksibilitet, mer fagorientert, avansert teknologi i arbeidet) Bedre opplæringsmuligheter (eLearning) Problemer med “digital divide” (på tvers av land, innen land og på tvers av skoler)

9 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier eEconomy eGovernment Government Organisation Government Organisation En definisjon: Offentlige tjenester levert elektronisk gjennom et nettverk lokalt eller over internett Hva er eGovernment?

10 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kundefokusert offentlig sektor - og skoler og barnehager Resultater av innføring av IKT: Konsentrerer I et front kontor/portal – “one-stop-shopping” Integrerer tjenester standardiserer informasjon - en blankett for mange offentlige tjenester Redefinerer tjenster tilpasser lovgivning og organisasjonsdesign, ny tildeling av ansvar og myndighet, etc. Resultater av innføring av IKT: Konsentrerer I et front kontor/portal – “one-stop-shopping” Integrerer tjenester standardiserer informasjon - en blankett for mange offentlige tjenester Redefinerer tjenster tilpasser lovgivning og organisasjonsdesign, ny tildeling av ansvar og myndighet, etc.

11 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier EUs konsekvenser: EØS-avtalen – viktigst EUs konsekvenser: EØS-avtalen – viktigst Skaper nye rammer for lokalt næringsliv: Ikke bare regler, men et nytt legalt regime og mer til Økt sikkerhet mtp markedstilgang, større forutsigbarhet, harmonisert lovgivning og felles standarder som leder til økt investeringsbehov og som gjør det lettere å eksportere, men: Økt konkurranse i Norges indre marked fordi reduserte handelsbarrierer overfor utlandet fører til økt press mot økt effektivitet, mer konkurranse og færre virkemidler Kommunene kan ikke på samme måte støtte lokalt næringsliv

12 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Den europeiske utfordringen er ikke bare det indre marked Schengen Omfattende EU-programmer for forskning og utvikling Omfattende samarbeidsprogrammer for utdanning Omfattende hjelpeprogrammer for næringslivet, regioner og enkelttiltak

13 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Konsekvenser for kommunene Kommunenes grenser ”sprenges” Begrenset handlefrihet Totalt ny rolle for kommunene i forhold til næringslivet Rettsliggjøring EØS-regler for kommunale innkjøp EØS-regler for arbeidsmiljø og ansettelsesforhold Tverrkulturelle arbeidstakere Kommuner i Gudbrandsdalen erklært for GATS-frie soner Globale service-leverandører - abonnementsstaten Konvergering mot en NPM modell?

14 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Konsekvenser for skolene og barnehagene Sprenger skoleporen: kunnskaper fra en hel verden og til en hel verden Endrer læringsarenaene En viktigere rolle for lokalsamfunnet Skaper nye skillelinjer mellom elver, skoler og kommuner Krever ny kompetanse hos ledere og lærere

15 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Påvirker lederrollen Nye kunnskapskrav Nye roller Mindre hierarki Veiledning som ledelsesstrategi Fleksible organisasjonsformer og relasjoner i organisasjonen Flate strukturer Strategisk tenkning

16 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Globalisering og offentlige ledere Internasjonalt orientert? Resultater fra AFFs undersøkelsene av offentlige ledere: –13 % behov for mer innsikt –8 % behov for mer internasjonal erfaring –Kan kompenseres av internasjonal utdanning eller tidligere erfaring?

17 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier ”Ny offentlig ledelse” ”Hands-on” profesjonell ledelse Eksplisitte standarder og prestasjonsmåling Større vektlegging av produksjonskontroll Bevegelse mot klarere relasjoner mellom enheter i offentlig sektor Vektlegging av privat sektor lederstil Vektlegging av større disiplin i ressursbruk

18 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Nye organisasjonsformer Sjelden har noen reorganisert så mye for så lite – mange eksperimenter De gamle strukturene lever i beste velgående Stort behov, men lite sammenslåing og samordning – mangel på mot?? Behov for reelt sett flatere strukturer - team

19 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Vellykkede organisasjonsendringer Krever: Lengre tid enn vi tror At ”trykket” holdes oppe på alle trinnene At organisasjonen må få ro til å utvikle seg Gir: Økt kvalitet Økt effektivitet Økt motivasjon og trivsel

20 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Hvorfor team - og hva er det? Bedre prestasjoner og oppgaveløsing Økt fleksibilitet og effektivitet Gjensidig læring og utvikling Enklere koordinering Mobilisering av kompetanse Økt arbeidsglede Ansvarlighet og myndiggjøring Team er ikke gruppe og ikke prosjekt

21 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Krever bedre lederteam Sammensetningen Mål Oppgaver Fokus Synergi Ansvar Kompetanse Tidsbruk Identitet  Reflekterer maktbasen – ikke oppgaven  Samling av delmål – lite helhet  Mangfoldighet – uklart fokus  Operativt – lite strategi  Nøytral – lite lateral samhandling  Individuelt – ikke kollektivt  Mye likhet – lite komplementaritet  Liten tid til hverandre og helheten  Hjem til egen enhet – ikke til ledergruppen

22 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Rektor/Styrer rollen Hva kreves? Revurdere rammene for kommunal virksomhet Arbeide mer med strategi Skape mer fleksible organisasjoner og fleksible arbeidsformer Etablere flate strukturer Innføre mer veiledningsorienterte ledelsesformer Dette kan kun rektor initiere. Hva har vi? Den ensomme rektor og styrer? Kanskje ”Coaching” er et svar på hvordan gjøre det lettere og bedre for ham eller henne?

23 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Coaching er: En type dialog og kontinuerlig kommunikasjonsprosess hvor coachen skaper muligheter for den som blir coachet til å: Fokusere på mål og resultater Bruke hele sitt potensial Løse problemer Øke læring og utvikling Nå resultater

24 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Coachende ledere Setter mål Utvikler strategier Er fokusert Måler utvikling og fremskritt Sørger for at alle ser det store bildet Utvikler sterke sider og reduserer svakheter Gir ærlige tilbakemeldinger

25 Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Fra målstyring til strategi Skolene og barnehagene trenger strategisk styring Hva er strategi for en skole og en barnehage? Strategi og politikkens logikk Hvordan legge opp til en strategi-prosess? Er dette nyttig for skolene og barnehagene eller bare ny konsulentmat når målstyring er brukt opp?


Laste ned ppt "Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og aseatiske studier Ledelse i skole og barnehage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google