Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fred er ei det Beste, men at man Noget vil! Bjørnstjerne Bjørnson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fred er ei det Beste, men at man Noget vil! Bjørnstjerne Bjørnson."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Fred er ei det Beste, men at man Noget vil! Bjørnstjerne Bjørnson

3 1 times reise fra Bergen sentrum i 1950, 1990 og 2005

4 Kunnskapsregionen Norges marine universitet (”det blå universitetet”) Sentrum for Norges fiskeriforskning og –forvaltning med 400 marinforskere Tre store vitenskapelige høgskoler (NHH, HiB, KHiB) Til sammen har Universitetet og de tre vitenskaplige høyskolene 25 000 studenter og 4 200 ansatte inkludert 2 800 faglige stillinger

5 Verdiskapingsregionen Fjordene kåret til verdens beste reisemål Hordaland har ca 16 000 petroleumsansatte Den maritime næringen i Bergensregionen sysselsetter 19 000 og omsetter for 50 milliarder kroner Hordaland blant de største oppdrettsfylkene i Norge

6 Kulturbyen Rikt kultur- og opplevelsestilbud Bergensregionen har 5757 sysselsatte i kulturnæringene fordelt på 2389 bedrifter Kulturnæringenes andel av totalt antall bedrifter i Bergensregionen er på 8,9% USF Verftet er et kraftsenter for kunst og kultur En ny ”Bergensbølge” innen design (jfr BT, 21. mai)

7

8 Globaliseringen gir uante muligheter gjennom økt markedsadgang til nye store markeder (bl.a. BRIK) Men - konkurransen blir også global – noe som innebærer strukturelle endringer i næringslivet (jfr sjømatnæringen). Vårt regionale ”hav-, kyst- og energi- miljø” møter konkurranse fra andre regionale miljø. Hvordan møter vi denne utfordringen? Regionenes næringsliv og FoU-miljø er mangfoldig men sårbart Utfordringer

9 En region i vekst Bergensregionen har hatt en uavbrutt positiv befolkningsvekst i nyere tid. Grunnlaget for en ABS-region ligger i bedret kommunikasjon i regionen. Broer og tunneller har gjort regionen større. Men - mye gjenstår. Infrastruktur er viktig for fortsatt vekst.

10 Bergenscenarier 2020 ligger i bunn for arbeidet med SNP, gjennom samme visjon om ”Den spenstige Bergensregionen – full av livskraft og opplevelse” (5+ scenariet) Den bærende ideen i BS 2020 om utstrakt samhandling som drivkraft for å få en region i vekst, ligger også i bunn for den fremlagte SNP. Alternativet er stagnasjon!

11

12

13

14

15 Innovasjon og entreprenørskap

16 Hav-, kyst- og energinæringene

17 I følge den amerikanske professoren Richard Florida er toleranse, talent og teknologi (de tre T´ene) noen av de viktigste faktorer for byregioners vekst og utvikling. Kultur og opplevelsesnæringene

18 Satsing på nettverksorganisasjoner: Resultat av næringsplanen i 1995 Fiskeriforum Vest Maritimt Forum Bergensregionen Hordaland Olje og Gass (HOG) Bergen Reiselivslag Utdanning i Bergen Bergen Media By BRAK

19 Næringsarbeid i kommunene Fjell, Sund og Øygarden: Gode Sirklar AS, 2005 Osterøy: Utviklingsselskap, 2006 Vaksdal: Utviklingsselskap, 1997 Os, Fusa og Samnanger: ny felles næringskonsulent 2006 Næringsplan for Askøy kommune vedtatt 2004 Næringsplan for Nordhordland 2005-2008

20 Årsverk Fjell, Sund og Øygarden5 Os, Samnanger og Fusa1 Vaksdal1 Osterøy2 Askøy1 Austevoll1 Bergen6 Fiskeriforum Vest3+ Maritimt Forum Bergensregionen 1 Hordaland Olje og Gass3 Bergen Media By1,5 BRAK1,5 Utdanning i Bergen2 Bergen Reiselivslag15-20

21

22 – sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger vi opp næringspolitiske behov og utfordringer. Disse løses ved hjelp av oppstart, koordinering og gjennomføring av målrettede prosjekter.

23 Eiere: - Stavanger - Sola - Sandnes - Randaberg Stavangerregionen Næringsutvikling Sekretariat Internasjonal Samfunns- kontakt Forus Næringspark AS Sola Terminal- bygg AS Universitets- fondet AS Stavanger- regionens Europakontor Houston kontoret Utvikling Finansieringskilder: - Bidrag fra partnere - Bidrag fra eierkommuner - Eiendomsutvikling - Prosjektfinansiering Styre: 4 ordførere (eierkommuner) Fylkesordfører 7 næringslivsledere

24 Interkommunalt selskap som driver næringsutvikling i Osloregionen Etablert av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Gir informasjon om innovasjonssystemet i Osloregionen Nettportal med informasjon om etablering, finansiering, lokaler og tomter, nærings- og kunnskapsmiljøer i Osloregionen Kompetanse innen næringsutvikling, FoU og offentlig politikk. Oslo Teknopol IKS

25 Vision Göteborg shall be a preferred choice among cities in Europe by being: One of Europe’s most human and attractive city regions to live in, work in and to visit. We will achieve this through: Co-operation Active involvement Quality products & holistic solutions

26 Organisering OsloStavangerGøteborg UtviklingsselskapOslo og Akershus 14 kommuner13 kommuner Felles første- linjetjeneste Egen etat + 3 interkomm. selskaper i Akershus 2 ulike samarbeid utenfor selskapet Ja FoU-fokus som grunnlag for næring Sterkt fokusModerat fokusSterkt fokus Markedsføring og profilering Moderat fokusSterkt fokus

27 Hva med Bergensregionen? Har vi vilje og evne til å gjøre det samme?? Regionrådet gjorde i etterkant følgende vedtak i Rådssak 17/05: –Regionrådet Bergen og Omland ser det som ønskelig at det etableres en felles næringspolitisk tenkning i regionen som utgangspunkt for et aktivt og konkret samarbeid på dette området. –Bergen kommune, som ledd i arbeidet med sin nye SNP, utarbeider et notat som viser ulike modeller for et realistisk samarbeid på næringsområdet. Det er ønskelig at dette notatet kan presenteres på Regionrådets styremøte 24. november 2005.

28 Kompetanseutvikling Gründerregionen Regionalt selskap for næringsutvikling Områdeutvikling Identitet og markedsføring Tid for handling

29 Business Region Bergen regionalt service- og veiledningskontor merkevarebygging og markedsføring av Bergensregionen utforming og iverksetting av næringsutviklingstiltak arrangementer/festivaler/events

30 Tid for handling Gründerregionen Bergensregionen skal fremstå som Norges fremste region for gründere og entreprenører for å sikre tilvekst av nye foretak Forholdene skal legges til rette for gründere gjennom inkubatorer, kursvirksomhet og utdanningssystemet Årlig internasjonal konferanse om gründerutvikling og entreprenørskap Øke og kvalitetssikre antall utdanningstilbud som retter seg mot innovasjon og entreprenørskap, herunder gründeropplæring

31 Kompetanseutvikling Bergensregionen skal videreutvikle sin vertskapsrolle for et forsknings- og utdanningsmiljø av internasjonal klasse. Øke utdanningstilbudet innen innovasjon og entreprenørskap Økt samarbeid mellom FoU-miljøene, næringsliv og offentlig sektor innen utvalgte satsingsområder, f.eks.: Ekspertsenter undervannsteknologi: Tid for handling Ekspertsenteret har som mål å styrke den samlete undervannskompetansen i Bergensregionen gjennom å legge til rette for samarbeid innad i regionen, bidra til idéutvikling og kanalisere finansiering inn mot utviklingsprosjekter og etableringer i klyngen.

32 Takk for innsatsen! Åpen planprosess med bred deltakelse Styringsgruppe og fire referansegrupper, bl.a. Regionrådet Bergen og Omland Deltakere med erfaring fra prosjektet Bergenscenarier 2020

33 Styringsgruppen Leder: Henning Warloe, byråd Kari Kleppe, USF Verftet Nina Broch Mathisen, Innovasjon Norge Marit Warncke, Nutec AS/Bergen Næringsråd Helge Dyrnes, Bergen Næringsråd Terje Søviknes, Os kommune/Fylkesutvalget Rune Nilsen, Universitetet i Bergen Ole Warberg, Bergen Reiselivslag

34 Men det viktigste gjenstår! Høringsuttalelser Politisk behandling i komite - og bystyre 19. juni Alle må bidra – og benytte muligheten vi har nå


Laste ned ppt "Fred er ei det Beste, men at man Noget vil! Bjørnstjerne Bjørnson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google