Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fred er ei det Beste, men at man Noget vil!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fred er ei det Beste, men at man Noget vil!"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Fred er ei det Beste, men at man Noget vil!
Bjørnstjerne Bjørnson

3 1 times reise fra Bergen sentrum i 1950, 1990 og 2005

4 Kunnskapsregionen Norges marine universitet (”det blå universitetet”)
Sentrum for Norges fiskeriforskning og –forvaltning med 400 marinforskere Tre store vitenskapelige høgskoler (NHH, HiB, KHiB) Til sammen har Universitetet og de tre vitenskaplige høyskolene studenter og ansatte inkludert faglige stillinger

5 Verdiskapingsregionen
Fjordene kåret til verdens beste reisemål Hordaland har ca petroleumsansatte Den maritime næringen i Bergensregionen sysselsetter og omsetter for 50 milliarder kroner Hordaland blant de største oppdrettsfylkene i Norge

6 Kulturbyen Rikt kultur- og opplevelsestilbud
Bergensregionen har 5757 sysselsatte i kulturnæringene fordelt på 2389 bedrifter Kulturnæringenes andel av totalt antall bedrifter i Bergensregionen er på 8,9% USF Verftet er et kraftsenter for kunst og kultur En ny ”Bergensbølge” innen design (jfr BT, 21. mai)

7

8 Utfordringer Globaliseringen gir uante muligheter gjennom økt markedsadgang til nye store markeder (bl.a. BRIK) Men - konkurransen blir også global – noe som innebærer strukturelle endringer i næringslivet (jfr sjømatnæringen). Vårt regionale ”hav-, kyst- og energi-miljø” møter konkurranse fra andre regionale miljø. Hvordan møter vi denne utfordringen? Regionenes næringsliv og FoU-miljø er mangfoldig men sårbart

9 En region i vekst Bergensregionen har hatt en uavbrutt positiv befolkningsvekst i nyere tid. Grunnlaget for en ABS-region ligger i bedret kommunikasjon i regionen. Broer og tunneller har gjort regionen større. Men - mye gjenstår. Infrastruktur er viktig for fortsatt vekst.

10 Bergenscenarier 2020 ligger i bunn for arbeidet med SNP, gjennom samme visjon om ”Den spenstige Bergensregionen – full av livskraft og opplevelse” (5+ scenariet) Den bærende ideen i BS 2020 om utstrakt samhandling som drivkraft for å få en region i vekst, ligger også i bunn for den fremlagte SNP. Alternativet er stagnasjon!

11

12

13

14

15 Innovasjon og entreprenørskap

16 Hav-, kyst- og energinæringene

17 Kultur og opplevelsesnæringene
I følge den amerikanske professoren Richard Florida er toleranse, talent og teknologi (de tre T´ene) noen av de viktigste faktorer for byregioners vekst og utvikling.

18 Satsing på nettverksorganisasjoner: Resultat av næringsplanen i 1995
Fiskeriforum Vest Maritimt Forum Bergensregionen Hordaland Olje og Gass (HOG) Bergen Reiselivslag Utdanning i Bergen Bergen Media By BRAK

19 Næringsarbeid i kommunene
Fjell, Sund og Øygarden: Gode Sirklar AS, 2005 Osterøy: Utviklingsselskap, 2006 Vaksdal: Utviklingsselskap, 1997 Os, Fusa og Samnanger: ny felles næringskonsulent 2006 Næringsplan for Askøy kommune vedtatt 2004 Næringsplan for Nordhordland

20 Årsverk Fjell, Sund og Øygarden 5 Os, Samnanger og Fusa 1 Vaksdal
Osterøy 2 Askøy Austevoll Bergen 6 Fiskeriforum Vest 3+ Maritimt Forum Bergensregionen 1 Hordaland Olje og Gass 3 Bergen Media By 1,5 BRAK Utdanning i Bergen 2 Bergen Reiselivslag 15-20

21

22 – sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende
Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger vi opp næringspolitiske behov og utfordringer. Disse løses ved hjelp av oppstart, koordinering og gjennomføring av målrettede prosjekter.

23 Stavanger-regionens Europakontor Universitets-fondet AS
Styre: 4 ordførere (eierkommuner) Fylkesordfører 7 næringslivsledere Stavangerregionen Næringsutvikling Eiere: - Stavanger - Sola Sandnes - Randaberg Finansieringskilder: Bidrag fra partnere Bidrag fra eierkommuner - Eiendomsutvikling Prosjektfinansiering Sekretariat Forus Næringspark AS Internasjonal Samfunns-kontakt Utvikling Stavanger-regionens Europakontor Houston kontoret Sola Terminal-bygg AS Universitets-fondet AS

24 Oslo Teknopol IKS Interkommunalt selskap som driver næringsutvikling i Osloregionen Etablert av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Gir informasjon om innovasjonssystemet i Osloregionen Nettportal med informasjon om etablering, finansiering, lokaler og tomter, nærings- og kunnskapsmiljøer i Osloregionen Kompetanse innen næringsutvikling, FoU og offentlig politikk.

25 Vision Göteborg shall be a preferred choice among cities in Europe by being: One of Europe’s most human and attractive city regions to live in, work in and to visit. We will achieve this through: Co-operation Active involvement Quality products & holistic solutions

26 Organisering Oslo Stavanger Gøteborg Utviklingsselskap
Oslo og Akershus 14 kommuner 13 kommuner Felles første- linjetjeneste Egen etat + 3 interkomm. selskaper i Akershus 2 ulike samarbeid utenfor selskapet Ja FoU-fokus som grunnlag for næring Sterkt fokus Moderat fokus Markedsføring og profilering

27 Hva med Bergensregionen?
Har vi vilje og evne til å gjøre det samme?? Regionrådet gjorde i etterkant følgende vedtak i Rådssak 17/05: Regionrådet Bergen og Omland ser det som ønskelig at det etableres en felles næringspolitisk tenkning i regionen som utgangspunkt for et aktivt og konkret samarbeid på dette området. Bergen kommune, som ledd i arbeidet med sin nye SNP, utarbeider et notat som viser ulike modeller for et realistisk samarbeid på næringsområdet. Det er ønskelig at dette notatet kan presenteres på Regionrådets styremøte 24. november 2005.

28 Tid for handling Kompetanseutvikling Gründerregionen
Regionalt selskap for næringsutvikling Områdeutvikling Identitet og markedsføring

29 Tid for handling Business Region Bergen
regionalt service- og veiledningskontor merkevarebygging og markedsføring av Bergensregionen utforming og iverksetting av næringsutviklingstiltak arrangementer/festivaler/events

30 Tid for handling Gründerregionen
Bergensregionen skal fremstå som Norges fremste region for gründere og entreprenører for å sikre tilvekst av nye foretak Forholdene skal legges til rette for gründere gjennom inkubatorer, kursvirksomhet og utdanningssystemet Årlig internasjonal konferanse om gründerutvikling og entreprenørskap Øke og kvalitetssikre antall utdanningstilbud som retter seg mot innovasjon og entreprenørskap, herunder gründeropplæring

31 Tid for handling Kompetanseutvikling
Bergensregionen skal videreutvikle sin vertskapsrolle for et forsknings- og utdanningsmiljø av internasjonal klasse. Øke utdanningstilbudet innen innovasjon og entreprenørskap Økt samarbeid mellom FoU-miljøene, næringsliv og offentlig sektor innen utvalgte satsingsområder, f.eks.: Ekspertsenter undervannsteknologi: Ekspertsenteret har som mål å styrke den samlete undervannskompetansen i Bergensregionen gjennom å legge til rette for samarbeid innad i regionen, bidra til idéutvikling og kanalisere finansiering inn mot utviklingsprosjekter og etableringer i klyngen.

32 Takk for innsatsen! Åpen planprosess med bred deltakelse
Styringsgruppe og fire referansegrupper, bl.a. Regionrådet Bergen og Omland Deltakere med erfaring fra prosjektet Bergenscenarier 2020

33 Styringsgruppen Leder: Henning Warloe, byråd Kari Kleppe, USF Verftet
Nina Broch Mathisen, Innovasjon Norge Marit Warncke, Nutec AS/Bergen Næringsråd Helge Dyrnes, Bergen Næringsråd Terje Søviknes, Os kommune/Fylkesutvalget Rune Nilsen, Universitetet i Bergen Ole Warberg, Bergen Reiselivslag

34 Men det viktigste gjenstår!
Høringsuttalelser Politisk behandling i komite - og bystyre 19. juni Alle må bidra – og benytte muligheten vi har nå


Laste ned ppt "Fred er ei det Beste, men at man Noget vil!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google