Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 1 Fremtidbilder For å lede og for å være pedagog trenger vi noen fremtidsbilder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 1 Fremtidbilder For å lede og for å være pedagog trenger vi noen fremtidsbilder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 1 Fremtidbilder For å lede og for å være pedagog trenger vi noen fremtidsbilder på hvor vi skal hen. Da vet vi hvor vi skal plassere stabbesteinene for å sikre oss at vi er på riktig vei, selv om det kan gå opp og ned og det kan være svingete,

2 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 2 Fremtidsbilder Tanken styrer ofte våre handlinger. De tanker, forestillingsbilder eller scenarier vi danner oss, vil være med å styre vår ledelse, vår pedagogikk og våre handlinger i hverdagen

3 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 3 Fremtidsbilder Ole Berrefjord har arbeidet med Scenarier 2020 og skissere to ulike scenarier: Et pessimistisk: 2+2 = 3 Et optimistisk: 2+2 = 5+

4 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 4 Scenario 3 Kortsiktighet Jakten på kjappe klipp Snevre egeninteresser Liten interesse for andres behov Beslutningsansvar undergraves Intoleranse Skapertrang i båndtvang

5 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 5 Scenario 3 Tette skott mellom subkulturer Sektorinteresser hersker Etatsinteresser rår Revir, prestisje, sjalusi ”De – oss” tenkning Stengsler i handlingsmiljøet Detaljrytteri Jantelov

6 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 6 Scenario 3 Dette er egenskaper som forsterker hverandre, blir til et knippe, en vrangknute som man lett kan brenne av mye energi på, med lite eller sogar resultat: 2 + 2 = 3! Vi kaller dette svinnenergi.

7 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 7 Scenario 5+ Langsiktighet Jakt på fremtidige verdier Brede interesseflater Ekte interesse for andres behov Utløp for skapertrang Beslutningsansvar respekteres Evne til å leve med motstridende syn

8 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 8 Scenario 5+ Generøsitet Vanlig å oppsøke hverandre Åpne linjer mellom subkulturer Sektorinteresser forenes Etatsinteresser finner hverandre ”Vi i samme båt” tenkning Mange åpne kanaler i handlingmiljøet Utpreget vilje til å skille skitt og kanel

9 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 9 Scenario 5+ I scenario 5+ er mange involvert i et mangfoldig nettverk, det er åpne forbindelser, mange møteplasser; i sum: Et sterkt nettverk; med nerver og puls; virkelig en kraft å møte de utfordrende omgivelsene med! Her er mangfold Her er sterke spisser Her er felles handlekraft

10 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 10 Fremtidsbildet for scenario 3 VELFERDSINDIKATORER Helse Utdanning Arbeid,arbeidsforhold Meningsfull fritid Inntekt til å skaffe seg varer/tje Bolig Personlig trygghet Sosiale nettverk Politiske ressurser Rent fysisk miljø KALDERE,SKRINNERE SAMFUNN Sykere, mer uføre Ja, men overfladisk Utrivelige og utrygge Kjedsomhet Mange sliter med hverd.økono. Bolignød for mange Mange er redde Utbredt ensomhet Politisk apati Faktisk dårligere

11 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 11 Fremtidsbildet for scenario 5+ VELFERDSINDIKATORER Helse Utdanning Arbeid,arbeidsforhold Meningsfull fritid Inntekt til å skaffe seg varer/tje Bolig Personlig trygghet Sosiale nettverk Politiske ressurser Rent fysisk miljø VARMERE,FYLDIGERE SAMFUNN Friskere, sunnere Klokere, dyktigere Godt arb.miljø, god bedriftskultur Opplevelser De fleste har så det rekker og litt til Bolig for alle Fravær av frykt Samvær og samtale Levende demokrati Faktiske forbedringer

12 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 12 Organisasjonskart Byråd Kommunaldirektør Resultatenheter Barnehager Skoler PPT Idrettsdistrikter Resultatenheter Barnehager Skoler PPT Idrettsdistrikter Idrettsetat Oppvekstetat Barnehage – Skole Oppfølgingsenheter i bydelene Oppvekstetat Barnehage – Skole Oppfølgingsenheter i bydelene Fellesadministrasjon Strategi og utredning Økonomi Myndighetsnivå 2 Myndighetsnivå 1

13 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 13 METAFOR LEDELSESUTVIKLING Hvert vingeslag i en gåseformasjon skaper en oppdrift for fuglen som flyr bakom. Ved å fly i V- formasjon legger flokken til 71% større flygeavstand enn hvis de hadde fløyet alene. Læring: Å fly i samme retning og å skape et fellesskap gjør at man kan komme lenger raskere og lettere enn ved å fly alene.

14 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 14 Felles fremtidsbilder – hvor finner vi dem? Barnehage: Rammeplan for barnehager Barnehage til beste barn og foreldre (st. meld. nr 27-99/2000) Barnehagevurdering (Tampen brenner!) Utforming av barnehager(Storbysamarbeidet) Ny barnehageplan for Bergen Barnehagereformen

15 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 15 Felles fremtidsbilder- hvor finner vi dem? Skole: Læreplan for den 10-årige grunnskolen-L97 Kultur for læring(st.meld.nr.30/2003-2004) Skolebehovsplanen Den kulturelle skolesekken

16 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 16 Felles fremtidbilder – hvor finner vi dem? Idrett: Idrettsmeldingen 2000 for Bergen Resept for et sunnere Norge-2002/2003 Statens egen idrettsmelding 2002 Økt fysisk aktivitet, et samarbeidprosjekt mellom 4 departementer

17 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 17 Felles fremtidsbilder – hvor finner vi dem? Scenarier 2020 5+ varianten Støttes av visjoner og mål i plandokumenter innenfor barnehage, skole og idrett Hvordan jobbe mot 5+ ?

18 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 18 Prioriteringer høsten 2004 Stabilisere ny organisasjon Utvikling av program for ledelsesutvikling Utvikling og iverksetting av lederkontrakter OU- prosjekt for PP-tjenesten Fellesmøter med resultatenhetslederne Alle barn og unge skal oppleve mestring i forhold til eget potensiale (evner og anlegg)

19 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 19 Mandat for utvikling av lederutviklingsprogram Utforming av: Verdigrunnlag Ledelsesfilosofi Ledelseskultur Visjoner og mål

20 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 20 Mandat for utvikling av Lederutviklingsprogram Et felles lederutv.program m/ind. tilpasninger Et rekrutteringsprogram for fremtidige ledere Et masterprogram i ledelse Et program for basal driftskompetanse Et Lederforum-program(” Leadership Corner”) Programpakken skal inneholde:

21 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 21 God ledelse God ledelse er å finne i det helhetlige lederskapet; der den strategiske orienteringen er tydelig der det er et våkent blikk for oversikt og sammenhenger der oversikten gir strategisk detaljinnsikt der det er sterk interesse for å tenke om fremtid, utvikling og nye muligheter

22 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 22 Lederutviklingsprogrammets filosofi Det skal: Tilkjennegi et positivt og optimistisk syn på ledelse Bygge på ideen om at det er mulig å inspirere ledere til å involvere seg i endrings- og utviklings-prosesser i egen resultatenhet og at ledernes systematiske handlinger virkelig kan føre til forandring til det bedre for enheten/organisasjonen

23 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 23 Lederutviklingsprogrammets filosofi Det skal: Strekke seg etter en utvikling av ledernes rolle/funksjon i organisasjonen som utvikler den i en mer humanistisk og demokratisk retning som inkluderer krav, ansvar, grensesetting og fasthet Føre til et mer systematisk arbeidsmønster blant lederne Gjør lederne både visjonære og mål- og resultatorienterte

24 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 24 Lederutviklingsprogrammets filosofi Det skal: Øke tilfredsheten med Bergen kommune hos brukerne, innbyggerne og nærings- og organisasjonslivet Gjøre Bergen kommune enda mer attraktiv som arbeidsgiver Bidra til mer effektiv ressursutnyttelse og høyere produktivitet Uvikle tilretteleggende ledelse, myndiggjorte medarbeidere og orientering mot omgivelsene

25 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 25 Lederutviklingsprogrammets formål Det skal: Utvikle en reflektert, bevisst, målrettet og problemløsende leder som i samarbeid med andre i og utenfor organisasjonen kan stimulere og tilrettelegge planmessig arbeid for å nå virksomhetens mål

26 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 26 Utvikling av program for Ledelsesutvikling Arbeidsgruppe lager 1. utkast(workshop) Deltakere: 2 fra sentral byrådsavdeling + 1 fra arb.giverseksj. 1 oppvekstrådgiver 2 fra barnehage 3 fra skole 1 fra PP-tjenesten 1 idrett Eksterne konsulenter Alle enhetsledere deltar i videreutvikling av 1.utkast (felles ledersamling)

27 Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 27 Minner på: Arrangement for bergensskolen: onsdag 22. september 2004. Sted:Torgallmenningen Gratis buss! Påmelding til Rune Jenssen


Laste ned ppt "Byrådsavdeling for oppvekst - Foiler fra Harald Noss - ledersamling 12. august 2004 1 Fremtidbilder For å lede og for å være pedagog trenger vi noen fremtidsbilder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google