Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygovernance Jacob Aars Storbyenes boligmarked – drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg Bergen 2. desember 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygovernance Jacob Aars Storbyenes boligmarked – drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg Bergen 2. desember 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygovernance Jacob Aars Storbyenes boligmarked – drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg Bergen 2. desember 2005

2 Dagens tekst Governance Bykonteksten Styrings- og demokratiutfordringer Noen illustrasjoner –Sett fra kommunens side –Sett fra aktørenes side

3 Hva er ”governance”? Forskyvning av makt og autoritet fra offentlige institusjoner til aktører i samfunnet Overføring av innflytelse fra formelle institusjoner (folkevalgt forsamling, regjering eller administrasjon) til aktører innenfor marked eller sivilsamfunn Politikkutforming skjer i samarbeid mellom offentlige og private aktører – nettverksstyring Fra organisasjon til prosess – fra styre til styring

4 Bykonteksten Høy grad av kompleksitet –Store forskjeller i levekår –Møter mellom ulike erfaringer –Forholdsvis liten grad av sosial kontroll Grenseoverskridende problemer og muligheter –Sentra i større, samhandlende storbyregioner –Gjensidig avhengighet mellom storbyene om omlandet

5 By og land i den statlige regionalpolitikken Fra periferibasert distriktspolitikk til sentrumsbasert regionalpolitikk? Byregionenes nøkkelrolle Slutten på generalistkommunen? Kompleks statlig regioninndeling

6 Styrings- og demokratiutfordringer 1: Kan nettverk holdes ansvarlige? Problemer: –Aktører med uklart mandat –Lav formaliseringsgrad –Ustabile og eksklusive Muligheter for ansvarliggjøring –Internt –Eksternt

7 Styrings- og demokratiutfordringer 2: Lokalpolitikere som nettverksdirigenter? Mål- og rammestyring av nettverkene Holdningsskaping innad i nettverkene Oppbygging og understøttelse av nettverk Aktiv deltakelse i nettverk

8 Cultiva Kristiansand kommunes energiverksstiftelse Kommunen solgte seg ut av det lokale energiverket Ønske om å holde pengene unna staten Lokalpolitikerne bandt seg til masten Men avskar seg fra et politikkfelt med innflytelsesmuligheter og handlingsrom

9 Krohnegården Kamp om lokalisering av fotballanlegg i Bergen Aktivistnettverk mot policyfellesskap Aktivistene vant(?) Aktivistnettverkene –Ressurssterke deltakere –Idrettsnettverket overrumplet –Effektive og eksklusive ensaksnettverk

10 Sammenbindende institusjoner? Nettverk bygges rundt kraftfelter Treghet vs. dynamikk Åpenhet og innsyn vs. eksklusivitet Fragmentering skaper behov for sammenbinding Hva slags institusjoner? En offentlig demokratipolitikk for å regulere deltakelsesmarkedet?


Laste ned ppt "Bygovernance Jacob Aars Storbyenes boligmarked – drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg Bergen 2. desember 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google