Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk pasientjournal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk pasientjournal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk pasientjournal

2

3 SELBUs største pasientgrupper
Eldre mennesker Mange ulike lidelser og sykdommer Sammensatte problemstillinger Behov for mange forskjellige behandlingstilbud, omsorgstilbud og støttetiltak Kronikere Periodevis behov for helse- og sosialtjenester av ulik grad Får tjenester fra mange forskjellige omsorgsnivåer og tjenester/etater Tidvis store hjelpebehov Krever livslang bistand Livsstilssykdommer Kan sammenlignes med kronikere og deres behov Økende hjelpe- og støttebehov over mange år PS. Folkens! Dette er pasient og brukergrupper som ivaretas og følges opp av kommunehelsetjenesten med hjelp til å koordinere alle tiltak, aktiviteter og behandling

4 Krav til samhandling også i selbu!
Pasientens behov går på tvers av alle omsorgsnivåer og alle etater (helse/omsorg, sosialt, NAV) Dele relevante opplysninger om pasient Tiltak som er gjort og som er planlagt Tiltak som er anbefalt, men ikke planlagt Sikre riktig oppfølging på annet nivå Vurdere effekter av tiltak/behandling uavhengig av nivåene 1.linje er koordinerende instans Må ha myndighet til å definere behov Må ha trygghet for at behov blir dekket hos annen instans Må kunne samhandle, koordinere, vurdere gjennom samhandling med ulike spesialister på alle områder Må ha kunskap om hva som skjer med pasienten hvor

5 Brorparten av pasientgrunnlaget skal ha følgende fra 1.linje
1.linje har hovedansvar for pasienten 1.linjen koordinerer alle tiltak knyttet til pasientens behov 1. linjen følger opp effektene 1.linjen initierer aktuelle tiltak 1.linjen skal ha kunnskap om alle mulige tilbud KREVER SAMHANDLING PÅ TVERS IKT ER UNIKT OG IKKE UTNYTTET

6

7 Vi mottar i dag: Epikriser fra Legevakta i Kristiansand
Epikriser fra Sentrum legesenter Epikriser fra Sørlandet sykehus Røntgensvar fra Røntgensenteret i Kristiansand og sender i dag: SMS timevarsling fra HSpro Norsk Helsenett leverer bra til oss. ELIN-k ruger jo på dialogmeldingene, og så lenge ELIN-k ikke slipper disse, så er vi låst til de gamle formatene - men disse funker veldig bra !!! Fra du har fått installert alt hos deg, tar det jo litt tid å få på plass avtaler med partnere som skal sende. Legesenteret som vi har avtale med er veldig entusiastiske, og jeg håper og tror at de sprer sin entusiasme til de andre sentrene slik at vi snart kan koble på et par store til. Det er særdeles enkelt for legene å sende epikriser fra Winmed Allmenn som er det systemet vi bruker på legevakta og som Sentrum legesenter bruker. Jeg vil anbefale deg å kontakte legevaktene i området for å få på plass rutine om at legevaktslege SKAL sende epikrise til pleie- og omsorg etter at de har blitt tilkalt til disse. Det er det vi forsøker i Kristiansand, og noen leger er flinke andre heller arrogante ;-) Når det gjelder UQ programvare, så kjører vi nå Visma Samhandling Link, og på denne kan du kjøre en Link installasjon mot flere Profil-installasjoner f eks. Dette kan jo være nyttig for dere som har et slikt samarbeid ;-) Vi skal ha på plass prøvesvar fra sykehuset når de kommer over på XML-plattform. I dag sender de prøvesvar på EDIFACT og dette formatet støtter ikke Visma Samhandling, så jeg må vente til sykehuset endrer plattform. Konklusjonen min: Ikke vent på den perfekte verden med strukturerte meldinger o l, gå i gang og få leger og sykehus til å sende epikriser, samt prøvesvar. mvh John

8 Gå hjem å rydd ti paperom!


Laste ned ppt "Elektronisk pasientjournal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google