Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smilende roboter... Japan satser stort på at roboter skal avlaste behov for selskap og hjelp i huset for en aldrende befolkning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smilende roboter... Japan satser stort på at roboter skal avlaste behov for selskap og hjelp i huset for en aldrende befolkning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smilende roboter og varme hender Per Hasvold Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory

2 Smilende roboter... Japan satser stort på at roboter skal avlaste behov for selskap og hjelp i huset for en aldrende befolkning

3 ...varme hender Omsorg handler blant annet om kunnskap og tillit
Menneske til menneske Nærhet...

4 Om det bare var så enkelt...

5

6 Smilende roboter

7 Emosjonelle roboter

8 “Selskapsroboter”

9 Vaskerobot

10

11 Kjøkkenrobot

12

13

14 Uncanny valley – ubehags gapet

15 Vil vi ha dette i norske omsorgstjenester?
De enkle svarene er: “NEI, dette passer ikke her!” “Jeg håper jeg er død før jeg blir nødt til å oppleve det der!” “Du kan ikke erstatte de varme hendene med roboter! Det er uetisk og forkastelig!”

16 Men...

17

18 I tiårene fremover har vi et udekket behov i offentlig sektor på 250 000 årsverk.
Jeg håper ikke at vi får roboter til å klappe oss på hånden. De vil gjøre enklere oppgaver som matlaging, fysisk stell og mye bæring. Pleiepersonalet vil være der og gjøre det sosialt attraktivt. Det er flere fordeler: Både presisjonsroboter, som gjør arbeid mer eksakt enn mennesker klarer, men også roboter til å erstatte de fysisk tunge arbeidsoppgavene for eksempel i pleie- og omsorgssektoren, sier Norman. Prof. Victor Norman (Computerworld )‏

19 Andre teknologier for omsorgssektoren
Tjenester gjennom TV Sosiale nettverk Tilgang på kulturopplevelser Trening Informasjon

20 Josefine 65 år KOLS; trenger oksygen Kommer seg ikke ut
Hun brukte å spille i et hard-core rocke band Interesser: teater, kunst og musikk Er flink med data

21 Josefines pHealth System
Mobile og stasjonære enheter Kommunen har tilrettelagt for virtuell deltakelse på kulturelle innslag via nettet Fastlegen får et sammendrag av måledata og Josefines egenjournal – dette har forbedret dialogen mellom Jo og legen

22 Josefines pHealth System
Fysiske data sendes fra det intelligente baderommet til egenjournalen – hun kan selv velge hva hun vil dele For Jo er det viktig å kunne slå av alle smarte systemer og ha kontroll – spesielt når hun har venner på besøk

23 Josefines pHealth System
Hun holder kontakt med barnebarn via VK på mobilen Hun lager musikk og spiller sammen med venner over nettet Hun deltar i trening og råd i forhold til sykdommen over nettet

24 Josefines pHealth System
Husroboten tørker støv og minner Jo på om å ta medisiner og varsler søsteren til Jo med den innebygde mobiltelefonen om det er noe som tyder på at noe er galt Jo har et helt klart elsk/hat forhold til husroboten

25 Kunnskap Tillit En hjelpende hånd Teknologi

26 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
Per Hasvold TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

27 Utfordringer som følge av endringer i demografi
Andelen i befolkningen >60 øker Færre yrkesaktive i forhold til totalen Flere med aldersrelaterte sykdommer Antall kronikere øker Antall personer med komplisert sykdomsbilde øker Livsstilsrelaterte sykdommer øker

28 Utfordringer som følge av endringer i demografi
Differensierte behov! Krav til spennvidde i løsninger øker Kostnadene for samfunnet blir mer krevende

29 Fundamentale utfordringer
Kan bruk av teknologi gi like gode eller bedre tjenester for framtiden? Hvilken rolle skal teknologien ha i helse- og omsorgstjenester? Hvem tar valgene og når?

30 Utfordringer i forhold til innovasjon i helsevesenet
Helsetjenstene er komplekse organisasjoner Fragmenterte og uklare beslutningsprosesser Hvert foretak og hver fastlege er ansvarlig for å godkjenne sikkerhet i nye systemer – ingen felles krav, ulike strategier, og ulike vurderinger i forhold til sikkerhet IKT-systemer for helse er langsiktige investeringer og må være basert på teknologi som er tilgjengelig om 10 og 20 år

31 Ressursutfordringene
Det blir færre hender tilgjengelig Det er grenser for hvor mye et samfunn kan bruke på helsetjenester

32 Prioriteringer Samfunnet vil bli nødt til å se på hva det skal prioritere Hvem og hvordan?

33 Teknologi for omsorg Smarthus - trygghet
Videokonferanse - sosialt nettverk og kontakt med familie Trygghetsalarmer Kroppsbårne sensorer - fallsensorer, temperatur, osv.

34 Så hva kan vi gjøre og hva bør vi gjøre?
Hvem skal lede ann og hvem skal styre valgene? Når må vi ta valgene?

35 Scenarie 1 Vi gjør ingenting
Industrien vil pushe løsningene på sektoren, vil argumentere med effektivisering og gevinster Helse og omsorg har liten basis for å stille krav og ingen erfaring som kan peke ut de gode og akseptable løsningene

36 Scenarie 2 Vi tar føringen og finner ut hva som passer for oss
Vi kan stille krav til industri og leverandører (Betyr ikke at vi ikke setter grenser!)‏ Vi skaffer oss erfaring som gjør at vi vet noe om hva som kan være gode løsninger for oss

37 Omsorgsrobotforskning
De bør ikke være for menneskelik Det må være tydelig hva de er og hva de kan gjøre De kan lære seg mønster i brukerens hverdag Hvor lenge sover Jonas vanligvis? Hvor lenge på do? Når skal Jonas ta medisin?


Laste ned ppt "Smilende roboter... Japan satser stort på at roboter skal avlaste behov for selskap og hjelp i huset for en aldrende befolkning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google