Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modell for etablering av nye DMS i Oppland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modell for etablering av nye DMS i Oppland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Modell for etablering av nye DMS i Oppland
Ingvar Stokstad Divisjonsdirektør Indremedisin Sykehuset Innlandet

2 Egne erfaringer Gjøvik Fagernes prosjektet 1974-76
Hovedproblemer Mangel på politisk fundament Byråkratene redd for kostnader - svarteper Motvilje hos spesialistene Samfunnsmedisinsk rådgiver hos fylkeshelsesjefen Politisk vilje i fylkeskommunen Lokal politisk og faglig uenighet Fagernes Doktorgrad Innhold (Reguleringstannlege, Indremed., rtg, barnelege, gynekolog) Skjebne – fødestue og ultralyd screening fortsatte Politisk fundament - viktigst Motstand hos spesialistene – Når nok bemanning – definere selv Lite resultat Byråkrater og spesialister uendret fra 70-tallet

3 Sykehuset Innlandet Alle sykehusene i Hedmark og Oppland Ca 370 000
6 somatiske og 2 psykiatriske sykehus Divisjonalisert etter fag Ansvar for samarbeid med primærhelsetjenesten og DMS lagt til Divisjon Indremedisin

4 DMS Otta og Fagernes Røntgen Dialyse
Ambulerende spesialister vesentlig fra sykehusene Kvinnesykdommer Hud Kardiolog Nefrolog Betydelig endring i politisk vilje til å få til DMS fra 01-02 10-11 mil Fagernes ikke noe nytt. Otta utviklet en del, takket være en ildsjel, Inge Johansen Telemedisin sentralt for røntgen (Pacs) og dialyse (Billed+data). Ultralys gravide. I 2004 formelt, med avtaler mellom partene, etablert Psyk

5 Rammeavtale (1) Hvilke tjenester vurderes av den enkelte divisjonsdirektør i samarbeid med kommunelege 1 i vertskommunen SI har det økonomiske og faglige ansvar for spesialisthelsetjenesten ved DMSet Separate avtaler for hver enkelt tjeneste Likelydende Avtalene er sentrale og beskriver modellen vi har valgt

6 Rammeavtale (2) Lokaler Personell Vertskommunen legger til rette
Drift spesifiseres i delavtalene og refunderes Personell Leder for den enkelte tjeneste tilsettes i SI Annet personell er ansatt i vertskommunen SI deltar i ansettelsesprosessen og bestemmer hvem som kan innstilles

7 Rammeavtale (3) Ledelse av DMS Samarbeidsorgan
SI har en koordinator som samordner spesialisthelsetjenestens innsats og forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler Vertskommunen har en koordinator med tilsvarende ansvar Samarbeidsorgan 2 representanter fra SI og 3 fra kommunene Avklare prinsipielle forhold Pådriver og profilering Forankring i kommunene og SI Ledelse: Betaler hver sin koordinator Avtale mellom berørte kommuner: OBservasjonssenger

8 Muligheter - begrensninger
Poliklinikk og dagbehandling Bedret samarbeid Begrensninger Observasjonssenger ”Nærsykehus” Vaktordninger Konklusjon Viktig tiltak faglig og økonomisk Store diskusjonen om sykehusstruktur og akuttfunksjoner: Marginal rolle.


Laste ned ppt "Modell for etablering av nye DMS i Oppland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google