Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYR ved Skedsmo vgs - Knutepunktskole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYR ved Skedsmo vgs - Knutepunktskole"— Utskrift av presentasjonen:

1 FYR ved Skedsmo vgs - Knutepunktskole
FYR nettverkssamling 6. februar 2013 FYR ved Skedsmo vgs - Knutepunktskole

2 IKO rutiner Ny GIV FYR Identifisering, kartlegging, oppfølging
Overgangsprosjektet - Grunnleggende ferdigheter FYR Fellesfag, Yrkesretting Relevans Arbeid med å øke elevenes gjennomføring til fullført og bestått opplæring på Skedsmo vgs er høyt prioritert, særlig av skoleeier. Skoleeiers budsjett for 2013 synliggjør dette svært godt med en ramme for prosjektene på 51 mill kroner i 2013, i tillegg til 17 mill kroner i statlige midler (jfr. Økonomiplan ). Det er fortsatt stor satsning på samarbeid med ungdomsskolene og overgangen til vgs, og tilbud om lærerskolering i Ny GIV-metodikken tilbys nå også programfaglærere på yrkesfag (mars/april). Ved Skedsmo vgs vil det bli holdt interne lærerskoleringer i NyGIV-metodikken de nærmeste månedene (komer tilbake til tidspunkt). Skoleeier (og Kunnskapsdepartementet) øker satsningen i FYR-prosjektet, og alle videregående skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram må ha en strategi for hvordan de kan sikre en yrkesrettet og relevant undervisning i fellesfagene (jfr ØP , side 48). Det er videre et krav fra skoleeier om at alle videregående skoler i Akershus skal bruke IKO-modellen systematisk for å bedre gjennomføringsgraden. Våre IKO-rutiner, som er beskrevet i den lille hvite boken «hvem gjør hva, hvor og når?» antas å føre oss til skoleeiers mål om 83 % fullført og bestått på ST og 80% fullført og bestått på YF. Arbeid med IKO-modellen er en strategi for tettere oppfølging av elever mot fullført og bestått. Gjøres av kontaktlærer, faglærere og rådgiver ved fraværs- og karakteroppfølging.

3 Organisering Rektor må «drive» prosjektet
Øvrig ledelse må også være positiv til prosjektet Må motivere lærerne bredt. Lokal prosjektkoordinator som holder fokus og er kontaktperson

4 FYR – nettverksgruppe på Skedsmo vgs
Matematikk – Tor Arne Holm Våril Bendiksen Rune Larsen Helge Lethigangas Norsk – Randulf Rønningen Åse Marte Olsen Tor Inge Vedvik Arild Christiansen Engelsk – Marina Braathen Grete Pedersen Mari Hovind Hans Eggen Espen Ånerud Naturfag – Jorunn Fjellstad Schjerven (fra ) Nettverksgruppa på Skedsmo vgs. Leder har tidsressurs på 25%, lokal gruppe har 5% hver (støttefunksjon)

5 FYR på Skedsmo vgs Hvordan? - Faglig samarbeid mellom lærere på egen skole - En del av Ny GIV  dvs økt fullført og bestått - Bidra til gode FYR-undervisningsopplegg - Ansvarlig for spredning til andre lærere/skoler (fordi vi er knutepunktskole) Gjennom nettverket på Skedsmo vgs (bestående av 13 felles- og yrkesfaglærere) er det arbeidet et halvår med prosjektet. Dette er grunnlaget for videre arbeid på egen skole hvor alle lærere er involvert.

6 Organisering av FYR på Skedsmo vgs
Norsk Knutelærer Norsklærer 2 byggfaglærere Matematikk Knutelærer Matematikklærer 2 byggfaglærere Engelsk Knutelærer engelsklærer Snekkerlærer Tekstillærer Anleggslærer Knutelærerne har 25 % frikjøp fra skoleeier Øvrige lærere har 5% fra skolen Til samarbeide, inspirasjon, utveksling og motivasjon tas mer under hvert fag

7 Arbeidsseminarer 20.-21. juni 2012 Sanner hotell Mål:
bli kjent med gruppa Lage undervisningsopplegg 26. november 2012  Fagerborg hotell Mål: - status; hvor langt har vi kommet - undervisningsopplegg og metodikk - samarbeidsmetoder 31. januar-1. februar 2013  Hurdalssjøen hotell - tverrfaglig arbeidsseminar «Veien inn i arbeidslivet… som lærling» Dette har fungert veldig godt. Vi har fått tid til å jobbe i gruppene når vi har brukt hele dager, og jeg har fått god innsikt i status i de enkelte fag. Har litt mindre innsikt på hva som skjer i klasserommet hos den enkelte lærer. Erfaringsutveksling av undervisningsopplegg er blitt tatt godt imot. Dette gir flere ideer og skaper kreativitet. Fokus på NDLA og mulig publisering har tatt mye tid og gjort at vi noen ganger kan ser ut til å miste fokus. Samme med detaljer i forhold til maler og ulike dokumenter vi har utviklet med Margrethe.

8 FYR nettverksspredning
1) Lokalt på skolen Planleggingsdagen 15. august 2012 Planleggingsdagen 3. januar 2012 Uformelt i skolens seksjoner 2) Fagnettverk Romerike Matematikk; mars, oktober Engelsk; mars, oktober Norsk; oktober

9 FYR film…

10 Ikke bare undervisningsopplegg… - også metodikk
Matematikk Engelsk Norsk Naturfag  kommer…

11 FYR - matematikk Etter 10 års skolegang møter vi mange elever som løser følgende regneoppgaver slik: A) 3,7 +4,5 =7,12 B) 7,5•10 = 7,50

12 Utfordringer: Jeg lærer når jeg lykkes!
Jeg mener at en lærer må drive undervisningen slik at eleven lykkes i 80% av oppgaveregningene! Om jeg lykkes vil jeg bli motivert fordi da er det gøy å innta kunnskaper. Prosessen ‘å lykkes’ er motiverende! Om eleven lykkes vil han/hun få faglig fremgang. Å lykkes vil medføre sosial trygghet. Vi har laget ei bok: Uten kalkulator. Hver elev får denne ved skolestart.

13 FYR og matematikkgruppa
4 lærere: Våril, Helge, Rune og Tor Arne Møtes hver torsdag Diskuterer fagterminologier rundt BYA-faget Diskuterer idéer fra læreboka Gir hver en oppgave til neste gang Konklusjon: Veldig bra! Eksempler: Vi har laget oppgaver om 1) Forhold og fall, 2)Saling, 3) Lese av graf (Størkning, hardhet av betong etter støping)

14

15 FYR - norsk

16

17

18

19 FYR - engelsk Pottery project
Engelsk og Design & Håndverk Tverrfaglig prosjekt Pottery project 1DHA/DHB Høst 2012 Skedsmo vgs Mari Hovind, Marina Braathen

20 Pottery project

21

22 Julias og Vyvys presentasjoner
«Jeg synes dette var et kjempe spennende og lærerikt prosjekt. Jeg lærte meg nye ord i engelsken og navnet på verktøyene som jeg skal bruke for å lage krukken og snakke engelsk til læreren så vi blir flinkere til å snakke og vi lærer både å vise hva vi kan i keramikk.» «Jeg har lært veldig mye i denne perioden. Det jeg likte best var at jeg lærte så mange nye ord som jeg ikke hadde tenkt på å lære meg hvis vi ikke hadde hatt dette prosjektet. Selv om jeg var litt skeptisk til å begynne med når vi først fikk det, er jeg veldig fornøyd nå at vi måtte ha det.»


Laste ned ppt "FYR ved Skedsmo vgs - Knutepunktskole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google