Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sommerskoletilbud i Akershusskolen Evaluering av aktiviteter som ble gjennomført sommeren 2012 og tanker om framtidige tilbud. 11. sept. 2012: Hans-Olav.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sommerskoletilbud i Akershusskolen Evaluering av aktiviteter som ble gjennomført sommeren 2012 og tanker om framtidige tilbud. 11. sept. 2012: Hans-Olav."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sommerskoletilbud i Akershusskolen Evaluering av aktiviteter som ble gjennomført sommeren 2012 og tanker om framtidige tilbud. 11. sept. 2012: Hans-Olav Gammelsrud, Akershus fylkeskommune, rådgiver i avdeling for videregående opplæring

2 Politisk vedtak fattet i fylkestinget 12. mai 2012: 1. Sommeren 2012 skal det minimum tilbys sommerskoleaktivitetene i alle Akershus-regionene (spissing mot Ny GIV- og IKO-elever). 2. Kostnadene dekkes gjennom øremerkete tilskudd fra departementet. Tilbudet favnet Ny GIV- og IKO-elever både i overgangen ungdomsskole – videregående og i overgangene på videregående: Sommerskoletilbud 2012 - Status påmelding.docx

3 Evalueringen er basert på tilbakemeldinger fra: Drømtorp vgs Jessheim vgs Kjelle vgs i samarbeid med Bjørkelangen vgs Skedsmo vgs Ås vgs Totalt hadde disse skolene 83 påmeldte elever, hvorav 76 deltok. 48 elever har besvart evalueringsskjemaet, i all hovedsak elever i overgangen ungdomsskole – videregående («selvseleksjon»). 28 av dem er Ny GIV-elever. Alle ledergruppene + involverte lærere har besvart spørsmålene. En skole har ikke satt karakter på seg selv. Sommerskoletilbud 2012 - Evalueringsskjema.docx

4 Tilbyderskolene valgte litt ulike profiler: Jessheim vgs (Øvre Romerike): a)I utgangspunkt fagene matematikk/naturfag, men med grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter integrert. b)Praktiske og spennende aktiviteter (bygge vannraketter og lage nitrogenis) b)Elevene får et budsjett og skal planlegge og gjennomføre innkjøp av mat som en del av opplæringen. Skedsmo vgs (Nedre Romerike): a) Hovedfokus på regning og lesing som grunnleggende ferdighet. b)Studieteknikk integrert.

5 Kjelle vgs / Bjørkelangen vgs (Østre Romerike) a) Hovedfokus på læringsstrategier. b) Komprimert opplæringstid (3 dager, mange timer per dag). Drømtorp vgs (Follo) a)Vektlegging av sosiale og fysiske aktiviteter i tillegg til grunnleggende ferdigheter. b)Informere om utdanningsprogrammene Service og Samferdsel og Medier og kommunikasjon. Ås vgs (Follo) a)Hovedfokus på at eleven får en god start når de begynner på videregående. b)Neste år: Kvalitetsforum Follo er allerede koplet på i planlegging og samordning av sommerskoletilbud.

6 Tilbakemeldinger fra ledergruppene og involverte lærere: Det ble brukt et bredt spekter av ulike rekrutteringstiltak. Mange av tilbyderskolene fikk positive presseoppslag i forkant og/eller under gjennomføring, Ledelsen mener at det er stor grad av samsvar mellom føringene som AFK ga og det tilbudet som ble gitt, men har også klare tanker om hva som kan/bør/må gjøres annerledes (se nedenfor). Gjennomsnittskarakteren som ledelsen og involverte lærere gir seg selv: 5,2.

7 Tilbakemeldinger fra ledergruppene og involverte lærere Ting som kan forbedres/gjøres annerledes til neste år: a) Ungdomsskolene tar hovedansvaret for å rekruttere påtroppende vgs-elever, de videregående skolene konsentrerer seg om å rekruttere sine egne elever). Bruk en annen betegnelse enn «sommerskole.» b) La ungdomsskoleelevene få besøke sommerskolen det er aktuelt å gå på i forkant (relasjonsbygging) c) Mye tid og krefter brukes til både planlegging og gjennomføring. Deltakerantallet må derfor opp for å legitimere ressursbruken. d) Forslag om å gjøre sommerskole til en obligatorisk del av det å ha status som Ny GIV-elev: Ingen juridisk hjemmel og neppe hensiktsmessig. e) Noen av tilbyderskolene: Starte dagen tidligere. 3-dagers opplæringstid blir for komprimert, bedre å bruke (minst) en uke (Kjelle vgs / Bjørkelangen vgs ).

8 Tilbakemeldinger fra elevene Ingen systematiske forskjeller m. h. t. hva Ny GIV-elevene melder tilbake sammenliknet med elever som ikke har Ny GIV-status. Flertallet av elevene ble orientert om sommerskoletilbudet av lærer/kontaktlærer/rektor eller foresatte (særlig mor). Den personlige kontakten er avgjørende. Det store flertallet av elevene er fornøyde/meget fornøyde med tilbudet de fikk: Gjennomsnittskarakter totalt: 5,1. Gjennomsnittskarakteren på skolenivå varierer fra 4,81 til 5,85. Noen av elevene svarer imidlertid nølende på om sommerskolen har gjort dem mer motiverte for og bedre forberedte til å begynne på vgs.

9 Tilbakemeldinger fra elevene Tilbudet som ble gitt ved Skedsmo vgs skiller seg ut: Svært positive tilbakemeldinger fra elevene. Den skolen som synes å ha tilbudt det beste faglig fundamenterte læringsopplegget, får også de beste tilbakemeldingene fra elevene. Skedsmo vgs (snitt: 5,85). «Måten læreren underviser på gjør at jeg forstår ting jeg aldri har skjønt før. Skulle ønske det varte lenger!»

10 Hva gjør vi til neste år? a) Opprettholder den politiske føringen om at det gis tilbud i hver region, og styrke føringen om at hovedfokuset skal være på grunnleggende ferdigheter/fag («dumt med matte i golfen»). b) Naturlig at årets tilbyderskoler også gir tilbud i 2013, og i lys av de erfaringene som ble høstet sommeren 2012. c) Mer grunnleggende spørsmål: Hva ønsker AFK som skoleeier å prioritere av tiltak i Ny GIV-satsingen? Representerer sommerskoletilbudene «mye input, lite output»? d) Ny GIV-elevene og IKO-elevene får mye annen tett og ekstra oppfølging. Derfor er det svært vanskelig å isolere effekten av sommerskoletilbudene når det gjelder gjennomføringsgrad i videregående.

11 Ulike aktiviteter i Ny GIV-satsingen Potensielle effekter Små Store Sende lærere på Intensivopplæring (i drift) kurs uten videre av Ny GIV-elever? forpliktelser og oppfølging Sommerskole? Bærekraftige strukturer som forankrer Ny GIV- metodikken «Lærende organisasjon» FYR? Gjennomførbarhet Vanskelig / krever mye ressurser Enkelt / krever lite ressurser


Laste ned ppt "Sommerskoletilbud i Akershusskolen Evaluering av aktiviteter som ble gjennomført sommeren 2012 og tanker om framtidige tilbud. 11. sept. 2012: Hans-Olav."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google