Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitetsturne 2013 i Nordland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitetsturne 2013 i Nordland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Universitetsturne 2013 i Nordland
Tove Didriksen, jobber ved UiN - ansvar for sentrale rekrutteringsaktiviteter og å arrangere turné i Nordland.

2 Universitetsturné – et samarbeid
10 turneer 7 universiteter og lokale høgskoler Nordlandsturné : Uke 4, 5 og 6 Universitetsturneene er et samarbeid universitetene mellom som kom i gang for snart fire år siden, og konseptet går ut på at hvert universitet er vertskap og har organisatorisk ansvar for en turné i sin nærregion, og så blir man samtidig invitert inn på de andre sine turneer. 

3 Hvorfor turnè? Som eiere av turneene må vi ta ansvar sammen på en helt annen måte: Universitetene tar et ansvar sammen og lager et helhetlig program med felles intropresentasjon. Informasjonen blir kvalitetssikret og mer generell om høyere utdanning, samtidig unngår man gjentakelser og at hver enkelt institusjon bruker tiden med å lokke om Norges beste studentby osv. Likt tilbud til elevene i videregående skoler. Pr. i dag er det forskjellige tilbud hva gjelder studieorienteringer ved den enkelte skole.

4 Her en slide fra fellespresentasjonen

5 08.00 Velkommen til orienteringsdag om høyere utdanning
Introduksjon til høyere utdanning Pause Presentasjoner av utdanningstilbudene (ca 5 min hver) Universitetet i Nordland (UiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Universitetet i Oslo Folkehøgskolene i Norge Pause med standbemanning Parallelle presentasjoner (ca 20 min hver)   Stand til 11:00 Program for en besøksdag av universitetsturnéen. Ett av samarbeidspremissene er imidlertid at turneen i hvert fylke kun skal være for universitetene og en lokal, statlig høgskole. Dette er en nødvendig konsekvens av at vi kun opererer med halvdagsopplegg for å rekke over samtlige skoler som ønsker besøk. Dermed er det kun tid til to-tre parallelle foredrag per skole, og da må vi begrense antallet aktører så det ikke blir for stor konkurranse, for da vil det ikke lenger være økonomisk mulig for de minste universitetene å berettige en slik utstrakt reising.

6 Et blogginnlegg fra en videregående-elev etter besøk av Universitetsturnéen. Eleven har vært rådvill, men glad for å finne en utdanningsvei som resulterte i at hun kunne utsette valget med å finne ut hva hun skulle jobbe som.

7 Rådgiverseminar 2013

8 UiN kan tilby samarbeidspartnere
et variert samarbeid for å styrke elevens rett til nødvendig utdannings- og yrkesrådgivning (Oppl.l. §22-3) oppdatert informasjon om våre utdanninger, opptaksregler, søketrender, oppfølging av nye studenter o.l. informasjon/veiledning til voksne Utdannings- og yrkesrådgiving skal vere eit samarbeid mellom ulike personar og instansar på skolen, og skolen bør så langt det er mogleg og hensiktsmessig trekkje inn eksterne samarbeidspartnarar for å gje elevane best mogleg informasjon og tilbod om rådgiving om yrkes- og utdanningsval. Aktuelle samarbeidspartnarar er til dømes andre utdanningsnivå, lokalt næringsliv og partnarskap for karriereveiledning

9 UiN kan tilby elevene/voksne
en-til-en kommunikasjon med våre studentambassadører direkte kontakt med aktuelle studieveiledere oppleve universitetet/campus i ulike sammenhenger

10 Mulig program for Rådgiverseminar:
Nytt ved UiN Søketrender i nord Opptaksregler og poengutregning Oppfølging av nye studenter ved UiN Karrieresenteret Rådgivningstjenesten Kurstilbud Faglig påfyll (workshop)

11 Hva ønsker dere? Tidspunkt? Lengde: En eller to dager? Innhold?
Andre ønsker/kommentarer?

12 UiN ønsker fornøyde studenter!


Laste ned ppt "Universitetsturne 2013 i Nordland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google