Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon PULS a Nordland fylkeskommune 29. mars 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon PULS a Nordland fylkeskommune 29. mars 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon PULS a Nordland fylkeskommune 29. mars 2012
Jarl Inge Wærness og Anders Ruud Fosnes https://puls.conexus.no/fylke/

2 Mål for dagen Alle skal vite hva PULS er og hva det kan brukes til
Alle skal kunne logge seg på og finne informasjon om egen skole Alle skal kunne hente ut en samlerapport med et definert utvalg fra egen skole Alle skal vite hvordan en oppretter brukere og fordeler rettigheter Alle skal kunne opprette og vurdere et tiltak Alle skal kunne legge til og fjerne deltakere på et tiltak Alle skal vite hvordan en oppretter og vurderer et kvalitetskjennetegn

3 PULS PULS: Pedagogisk utviklings- og læringsspeil
En fylkeskommunal portal for vurdering og utvikling av kvalitet. PULS er et verktøy som skal bidra til at skoleeier og den enkelte skole fokuserer på det som skal ha høy kvalitet i opplæringen. PULS skal bidra til at en ikke henger seg opp i enkeltresultater og på den måten mister helheten av synet.

4 PULS er et samarbeidsprosjekt mellom flere fylkeskommuner:
Rogaland Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Akershus Aust-Agder Buskerud Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Datagruppe Innholdsgruppe

5

6

7

8 St. meld. nr.16 (2006-2007) …og ingen sto igjen
Tidlig innsats – ikke vente og se

9 (tilpasset opplæring)
Ny GIV i Akershusskolen Ny GIV og IKO-modellen Spesialundervisning Tredelt elevgruppe Normal oppfølging (tilpasset opplæring) Tett oppfølging (i perioder) Identifisert når: Mønster i fravær 3-5 dager fravær per halvår IV eller 1. Mistrivsel Urealistiske yrkes/studieplaner Kritiske grunnleggende ferdigheter (lese, skrive, regne)

10 Statistikkprosjektet i Ny GIV
Endelige tall lages av SSB og publiseres i Skoleporten: høyere kvalitet – lavere aktualitet Foreløpige tall gir mulighet til å komme tettere på resultatene i fylkeskommunene: lavere kvalitet – høyere aktualitet

11 Hvilke funksjoner er det i løsningen
Brukerorganisering - administrasjon Kvalitetskjennetegn – egenvurdering Resultater på ulike indikatorer fra ulike kilder Tiltak – progresjon og konkretisering

12 Opprette brukere -rettigheter -brukertyper

13 Organisert etter Nordland fylkeskommunes fokusområder
Samlerapport Organisert etter Nordland fylkeskommunes fokusområder

14 Nordland fylkeskommune:
1: Bedre faglig nivå 2: Økt gjennomføring 3: Lærer-/lederrollen 4: Elevrollen 5. Utvidet læringsarena 6. Vurdering

15 (knyttes til fokusområdene)
Indikatorer (knyttes til fokusområdene)

16 Hva er et godt resultat? INPUT OUTPUT Nivå1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Added value INPUT OUTPUT

17 Forutsetninger og karakterer
Enkel kompetanse (i faresonen) Rød Under 30 poeng Grunnleggende kompetanse Gul - poeng God kompetanse Gul+ 40-50 poeng Høy kompetanse Grønn 50-60 poeng

18

19 Hovedresultat Hovedresultatet er nå tenkt på følgende måte: 1. Karakterutvikling fra ungdomsskolen (Vg1resultatet minus ungdomstrinnresultatet, Vg2 resultatet minus ungdomstrinnresultatet, Vg3 resultatet minus ungdomstrinnresultatet) 2. Sluttere 3. Fullført og bestått 4. Seks indikatorer fra Elevundersøkelsen (Kunnskap om mål og krav, underveisvurdering, faglig støtte, trivsel med lærere, tilpasset opplæring, forholdet lærer-elev)

20 Hovedresultat Samleindeksen blir (1+2+3+4)/4.
Vi tenker at indikatoren skal gå fra uttrykt i %, der best resultat er En fordel med denne måten å framstille det på, er at ingen skoler kan få negativt resultat. Vi benytter variasjonsbredde for å gjøre om skalaene.

21 Oppgave 1. Logg inn i PULS med ditt brukernavn og passord Lenke: https://puls.conexus.no/fylke/ 2. Sett opp en samlerapport med følgende utvalg: - 2 utdanningsprogrammer fra din skole - Gjennomsnittet for fylket - Skoleåret 2010/ Lagre utvalget 3. Gjør en eksport av samlerapporten til Excel

22 Lokal vurdering av kvalitet (kvalitetskjennetegn)

23 Mål for kvalitet (?) Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som blir anerkjent for videre studium eller i arbeidslivet Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring Vs Elevene skal ha et karaktersnitt på 3,5 Andelen sluttere skal ikke overstige 4 % Andelen med fullført og bestått i alle fag skal være 95 %

24 (Skolene vurderer progresjon på sine egne tiltak)
Lokale tiltak (Skolene vurderer progresjon på sine egne tiltak)

25 Ta utgangspunkt i målene Vurder kvalitet Analyser situasjon
5 steg: Ta utgangspunkt i målene Vurder kvalitet Analyser situasjon Formuler tiltak Følg opp tiltak

26 Hvor er vi? Oppnådd kompetanse
Hvor skal vi? Neste kompetansenivå Hva gjør vi? Tiltaksbeskrivelse Har vi felles begreper? Har vi riktig kompetanse? INDIVIDUELLE HANDLINGER

27

28

29

30 Mulige spørsmål som kan stilles
Definert: Hvordan skal vi sørge for at de involverte vet hva tiltaket går ut på? Hvem skal gjøre hva for å realisere tiltaket? Igangsatt: Hva skal vi gjøre for å skape engasjement rundt tiltaket? Hvordan skal vi sørge for at de involverte tilegner seg nødvendig kompetanse? Hvordan skal vi finne tid til å trene på tiltaket?  Underveis: Hvordan skal vi skaffe oss nødvendig informasjon om hvordan det går med tiltaket? Er det nødvendig å justere kurs? Gjennomført: Hva skal være gjort når tiltaket er gjennomført? Er resultatet av tiltaket i tråd med hensikten?

31 Legg til egne tiltak

32 Kontaktdata Conexus Grønland 32B 3045 Drammen Kontaktpersoner:
Rannveig Andresen Jarl Inge Wærness Tlf


Laste ned ppt "Presentasjon PULS a Nordland fylkeskommune 29. mars 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google