Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14.07.2014 s. 1 Gjennomføring i vgo i Nordland Rådgiversamling 23.03.2012 Foto: Crestock.com.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14.07.2014 s. 1 Gjennomføring i vgo i Nordland Rådgiversamling 23.03.2012 Foto: Crestock.com."— Utskrift av presentasjonen:

1 14.07.2014 s. 1 Gjennomføring i vgo i Nordland Rådgiversamling 23.03.2012 Foto: Crestock.com

2 Gjennomføringsbarometeret Statistikkdelen av NY GIV = Gjennomføringsbarometeret Indikatorer i NY GIV Overgangsprosjektet: Fullført og bestått etter 5 år – gjennomstrømming Overgang fra 10. trinn til vg1 Overganger i mellom årstrinnene i vgo Frafall (minst 2 år ute av vgo) Sluttet i løpet av skoleåret 14.07.2014 s. 2

3 Felles indikatorer Fullført og bestått – Andel som har oppnådd studiekompetanse / fag- eller svennebrev Overgang -ordinær progresjon(i vgo per 1.10. ett år, i vgo ett trinn opp per 1.10. neste år - ikke i vgo - repetisjon/omvalg Frafall Andel elever per 1.oktober ett år som ikke har oppnådd vitnemål/fag- eller svennebrev, eller vært registrert i videregående opplæring 1. oktober de to etterfølgende årene. Sluttere -De som avbryter skolegangen mellom 1.10. og slutten av skoleåret

4 Kullet fra 200565 % fullført og bestått i 2010 Kullet fra 200464 % fullført og bestått i 2009 Kullet fra 200362 % fullført og bestått i 2008 Kullet fra 200260 % fullført og bestått i 2007 5 % flere har fullført og bestått i perioden 2007 til 2010 Nasjonalt mål: 75 % i 2015 fullført og bestått etter 5 år Mål for Nordland: 71 % i 2015 fullført og bestått etter 5 år 14.07.2014 s. 4 Gjennomstrømming – fullført og bestått 5 år etter start i vgo, i Nordland

5 Overgangsindikatorene Overgang fra 10. trinn til vg1 – 95,3 % i Nordland 2011 Overgang fra vg1 til vg2 – ordinær progresjon(i vg1 per 1.10. ett år, i vg2 per 1.10. neste år), ikke i vgo, repetisjon/omvalg Overgang fra vg2 til vg3/lære – ordinær progresjon, ikke i vgo, repetisjon/omvalg Overgang fra vg3 til studiekompetanse/lære – ordinær progresjon, ikke i vgo, repetisjon/omvalg 14.07.2014 s. 5

6 Overgang fra vg1 i Nordland per 1.10.2010, alle utdanningsprogram Ordinær progresjonIkke i vgoRepetisjon/ omvalg Nordland79,9% (3174)12,7% (505)7,3% (291) Hele landet83,8% 14.07.2014 s. 6

7 Overgang fra vg1 – ordinær progresjon. Andel av elevene i vg1 1.10. ett år som er i vg2 1.10. neste år 2007 totalt 2008 totalt 2009 totalt 2010 totalt 2011 totalt Mål 2013 Hele landet 80,9 %82,4 %84,4 %83,8 %84,9 %85,8% Nordland69,1 %68,1 %75,7 %79,9 %81,1 % 14.07.2014 s. 7

8 Sluttere i Nordland per skoleår SkoleårAntall elever i vgo Sluttet etter 1.10. Andel sluttere 2007-200893155515,92 % 2008-200991225245,74 % 2009-201091415115,59 % 2010-201191394715,15 % 14.07.2014 s. 8

9 Kommentar til ”Sluttere i Nordland” Tallet på sluttere per skoleår i Nordland går ned år for år. Flere årsaker, bl.a. tettere oppfølging av elevene, bedre veiledning og underveisvurdering (En bedre skole for elevene våre). I offisielle statistikker – Skoleporten, og derfra i PULS – er tallene for Nordland dårligere pga. at tallkvaliteten ikke har vært sikret godt nok de siste par åra. Feilkilder som det nå arbeides med for å få bort. Bl.a. har privatister og voksne kommet inn i statistikken ved noen skoler 14.07.2014 s. 9

10 Definisjon av frafall Ordet frafall har fått ny og mer presis definisjon Det betyr: Andel elever per 1.oktober ett år som ikke har oppnådd vitnemål/fag- eller svennebrev, eller vært registrert i videregående opplæring 1. oktober de to etterfølgende årene. De som slutter i skoleåret, er sluttere. 14.07.2014 s. 10

11 Sluttere i løpet av skoleåret 2011-12, i perioden 1.10. til 7.12.2011 i Nordland VG1Vg2Vg3 I alt 1,5 %1,3 %1,1 %1,3 % Gjennomsnitt for landet 1,1 % Nord-Trøndelag 0,5% Troms 0,6 % Nordland er på 15. plass blant fylkene 14.07.2014 s. 11

12 Indikatorer i oppfølgingsprosjektet IndikatorNasjonalt 2010 – 2011 Nordland 2010 - 2011Feb.12 Andel med ungdomsrett som er registrert OT 9%14% Andel ukjente i oppfølgingstjenestens målgruppe 23%37%26 (18)% Andel under oppfølging og veiledning i OT 19%17%18% Andel i tiltak (NAV / Fylkeskommunen)26%23%18% *) tallene er beregnet. Statistikkene har ikke de samme indikatorene

13 Hvilken konkret rolle kan rådgivningstjenesten spille for å øke gjennomføringen? 14.07.2014 s. 13 Hva gjelder Rådgivere grunnskolen Rådgivere vgs Oppfølgings - tjenesten Karriere – sentrene Andre 1 ”NY Giv elevene ” 10 klasse jf overgangsprosjektet 2 ”Ny GIV elevene” - sommerjobb 3”Ny GIV elevene” - forkurs 4 ”Ny GIV elevene” og andre på vg 1 5 ”Ny GIV elevene” og andre på vg 2 6 Ny GIV elevene” og andre på vg 3 7Elever 10 klasse som ikke søker vgo

14 14.07.2014 s. 14 Hva gjelder Rådgivere grunnskolen Rådgivere vgs Oppfølgings – tjenesten Karriere – sentrene Andre 8 Elever som søker vgo og ikke møter opp 9Elever som slutter på vg1 10 Elever som ikke starter på Vg2 11Elever som slutter på Vg2 12 Elever som ikke starter på Vg3/læreplass 13 Elever som slutter på Vg3/læreplass 14 Overgang fra oppfølgingstjenesten til skole 15Annet


Laste ned ppt "14.07.2014 s. 1 Gjennomføring i vgo i Nordland Rådgiversamling 23.03.2012 Foto: Crestock.com."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google