Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lavtemperaturasfalt Kvalitet - fordeler og usikkerhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lavtemperaturasfalt Kvalitet - fordeler og usikkerhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lavtemperaturasfalt Kvalitet - fordeler og usikkerhet
LO – seminar Oslo, 19. november 2013 «Er framtiden for norske veier lavtemperaturasfalt» Roar Telle Veiteknisk Institutt

2 Hvorfor skal vi gå over til lavtemperaturasfalt?
Økonomi: Minimal endring (på kort sikt) Produktkvalitet: Like bra (usikkerhet) Klima: Mindre utslipp av klimagasser Arbeidsmiljø: Mindre utslipp av bitumenrøyk Vi bør produsere med lavere temperatur på grunn av ytre miljø og arbeidsmiljø

3 Hvor ligger usikkerheten
Hvor ligger usikkerheten? - Lavere produksjonstemperatur gir større risiko for restfukt i steinmateriale - Prosessvann tilsettes ved skumming Erfaringer fra USA: - Vannfølsomheten er større for lavtemperaturasfalt målt i laboratorietester. - Feltforsøk med lavtemperaturasfalt viser nesten alltid godt resultat. - Studier av dekker som er lagt, alder 2-7 år, viser samme kvalitet for lavtemperatur- asfalt som for varmasfalt.

4 Mulige fordeler: Bedre kompaktering (indikasjoner) Mer homogen masse (indikasjoner) Bevarer polymeregenskaper bedre (en rapport) Mindre herding av bindemiddel i produksjon (dokumentert) Lengre transportavstand grunnet langsommere avkjøling (sannsynlig)

5 UTFORDRINGER VIDERE: Sikre god tørking av tilslaget (steinmaterialer) - Hindre fukt i tilslaget ved overbygning - Modifisering av asfaltfabrikk for bedre tørking ved lavere temperatur Registrere levetiden til asfaltdekkene - God bruk av tilstandsmåling og Vegdatabanken - Bruk av referansestrekninger - Aktiv innhenting av erfaring fra utlandet - NCHRP 9-49 ”Performance of WMA Technologies, Stage I – Moisture Susceptibility” $ - NCHRP 9-49A ”Performance of WMA Technologies, Stage II – Long Term Field Performance $

6 Ingen indikasjoner på dårligere kvalitet i 2013
To forsøk med polymermodifisert bitumen i 2012 Ingen problemer med utlegging av massen Kompakteringen gikk greit og riktig hulrom ble oppnådd Forsøk i Høgenheitunnellen: LTA 135oC, REF 175oC 94% reduksjon i mengden asfaltrøyk Ingen indikasjoner på dårligere kvalitet i 2013

7 Forsøk med polymermodifisert bitumen i Telemark 2013
Ingen problem med utlegging Komprimering gikk greit og riktig hulrom ble oppnådd Lik dekketilstand etter utlegging Testing av vannømfientlighet på produsert masse viser ingen reduksjon i styrke for lavtemperaturasfalt LTA 145oC, REF 185oC 93% reduksjon i mengden asfaltrøyk

8

9 KONKLUSJON Både i Norge og internasjonalt konkluderes
det med at kvaliteten på lavtemperaturasfalt er lik kvaliteten på ordinær varmasfalt. Men: Det er en usikkerhet omkring fukt og eventuelle bestandighetsskader (som kan gi redusert levetid). Viktig med arbeidsgruppen for lavtemperaturasfalt og god registrering og oppfølging av asfaltdekker.


Laste ned ppt "Lavtemperaturasfalt Kvalitet - fordeler og usikkerhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google