Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frontfagsmodellen og næringsutvikling i M&R Arild Hervik, Professor Høgskolen i Molde 07. mars 2014, Kristiansund Utvikling petroleumsrelatert næring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frontfagsmodellen og næringsutvikling i M&R Arild Hervik, Professor Høgskolen i Molde 07. mars 2014, Kristiansund Utvikling petroleumsrelatert næring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frontfagsmodellen og næringsutvikling i M&R Arild Hervik, Professor Høgskolen i Molde 07. mars 2014, Kristiansund Utvikling petroleumsrelatert næring

2 Hovedperspektiv En stor konkurranseutsatt industrisektor gjør frontfagsmodellen spesielt relevant i M&R Kostnadsmessig konkurranseevne og lavkonjunktur har historisk gitt høy ledighet i M&R som 2002-3 Nav-ledighet 2,3 % i M&R og 0,6 prosentpoeng lavere enn landssnitt siden finanskrisen Nytt utviklingstrekk siste 10 år sterk vekst i petrorelatert næring som nå utgjør en betydelig del av konkurranseutsatt industri 07.03.20142

3 Petrorelaterte næringer i M&R Livsløpsanalyse for basevirksomhet Kristiansund Ormen Lange effekter utbygging og drift Petroleumsrelatert maritim industri – fra norsk sokkel til globalt ledende aktør Øvrig petroleumsrelatert næring i Romsdalsregionen 07.03.20143

4 Vekstforløpet for en forsyningsbase Det tar tid før løftet kommer – kunnskapsinnhold i tjenestene kommer etter tid Konsentrasjon om utvalgte lokaliteter med fokus på kritisk masse og mangfold i leverandørnæring er viktig for å skape ringvirkninger. Steder med forsyningsbase oppnår industrielle ringvirkninger i betydelig grad. 07.03.20144 Livssyklus base, Kristiansund

5 Utvikling i bedriftsetablering petro.relatert Kristiansund 07.03.20145

6 Kjennetegn utvikling Kristiansund Sterk vekst knyttet til baseaktivitet Nyetableringene er i stor grad etablerte konsern med oppretting av egne bedrifter lokalt Utvikling av subsea-aktivitet kan gi nye vekstimpulser «Gassveien» kan gi potensial for utvikling av nye gassfunn 07.03.20146

7 10.2.20147

8 Verdiskaping Ormen Lange utbygging 2004-2007 07.03.20148

9 Samlede investeringer og driftskostnader Ormen Lange 2008-2012 2008-2012 Samlet (mrd.kr) Regionale leveranser Midt-Norge (mrd.kr) Andel Midt-Norge ORMEN LANGE Total 35.86.016.9 % Investeringer27.83.211.6 % Drift8.02.835.3 % 07.03.20149 1) 1) Inkl. eiendomsskatt

10 Investeringer og driftskostnader Ormen Lange landanlegg 2008-2012 07.03.201410

11 Aktivitetsnivå knyttet til terminalanlegg Nyhamna 2013 07.03.201411 520 årsverk knyttet til Nyhamna drift i 2013 144 Shell ansatte på Nyhamna og over 60 i støttefunksjoner fra Kristiansund 240 fra Molderegionen

12 Sysselsatte Nyhamna bosatt lokalt er 240 årsverk i 2013 Effekten av eiendomsskatt er estimert til rundt 200 årsverk Fra lokalt skapte arbeidsplasser skapes videre ringvirkninger gjennom konsum-, investerings- og skatteeffekter Alle ringvirkningene inkludert for 2013 er anslått til ca. 700 årsverk, som er høyere enn PUD 2003 (400 årsverk) Samlede lokale ringvirkninger i driftsfasen 07.03.201412

13 2003-20072008- Aker Midsund Aukra Separasjonsutstyr og væskeutskillere MEGSeparasjonsutstyr Subsea kompresjon test-pit Odd Småge Aukra Grunnarbeider innen Main EPC, Civil contractMinor Civil Services Sikkerhetssenteret Aukra Aukra Construction servicesFront Safety, HMS-kurs Shell Solid Engineering Molde Byggeledelse Aker, Civil engineering Byggeledelse civil works Linjebygg Offshore Molde Construction servicesNyhamna EPCm Vigor Kristiansund TrykktankerSubsea kompresjon test-pit Norsk Gjenvinning Industri, KristiansundLeveranser Main EPCShell tjenester base/waste IKM Testing Kristiansund Leveranser Main EPCVedlikehold/operations TESS Møre Kristiansund/Ålesund Verktøy, materiellMateriell Vestbase Kristiansund Base- og logistsikktjenester FMC Technologies Kristiansund Subsea production systemsOrmen Lange Development, modifikasjoner/vedlikehold Aker Solutions Kristiansund Main EPCNyhamna EPCm Havila Supply Fosnavåg LangeledOrmen Lange Development MainTech Trondheim InspeksjonsprogramInspeksjon, engineering Reinertsen Trondheim Administrasjonsbygg Nyhamna Pipeline engineering Ormen Lange Development NTNU, Sintef Trondheim Offshore studies, marine arkeologiSubsea operations, HMS 07.03.201413

14 Ormen Lange bidrar til langsiktig utvikling av leverandørbedrifter Kompetansebygging, læringsprosesser og teknologiutvikling Økt fokus på Helse Miljø Sikkerhet, sertifiseringsprosesser og kvalitetsutvikling Økt omsetning og sysselsetting som gir muligheter for videre satsing Ormen Lange som viktig referanseprosjekt i forhold til nye oppdrag 07.03.201414

15 Petroleumsrelatert maritim industri Møre og Romsdal 2013 07.03.201415 LEVERANDØRER 172 bedrifter Omsetning: 22.0 mrd Årsverk: 8.630 SKIPSVERFT 14 verft Omsetning: 14.8 mrd Årsverk: 4.390 REDERI 18 rederier Omsetning: 13.1 mrd Årsverk: 7.030 SKIPSKONSULENTER 14 bedrifter Omsetning: 1.0 mrd Årsverk: 494

16 Utvikling omsetning maritim klynge M&R 07.03.201416

17 Kontraherte offshore fartøy ved verft i M&R 07.03.201417

18 Noen utviklingstrekk for petrorelatert maritim næring Har overlevd som industriklynge med verft og leverandørnæring «mot alle odds» Hvorfor? Mange nyetableringer for offshore servicerederi som har sterk vekst Sterk vekst i design/engineering aktivitet Leverandørnæringene vokser gjennom etablerte bedrifter (eksempel Rolls Royce) Verftene har stabil sysselsetting med fokus logistikk og sammenstilling i Norge Er blitt ledende global aktør på høykvalitets-skip med høy eksportandel 07.03.201418

19 Øvrig petroleumsrelatert næring i Romsdalsregionen Vekst på 38 % i sysselsetting 2008-2012 Består av rundt 30 bedrifter Et aktivt fjellklatrermiljø ble til komparativt fortrinn for ny næringsaktivitet Består i betydelig grad av kompetansetunge tjenesteytende bedrifter Mange har allerede fått fotfeste i globale markeder Skapes også i denne regionen et petroleumsrelatert entreprenørskapsmiljø 07.03.201419

20 Sysselsetting petroleumsrelatert virksomhet i Møre og Romsdal Årsverk M&R 20082012 Endring 2008-201220152020 Drift Tjeldbergodden175200+ 14 %200 Drift Nyhamna310460+ 48 %500600 Kristiansundsregionen m/Vestbase2 1002 600+ 24 %3 4004 200 Øvrig petroleumsrelatert virksomhet (Romsdal)8701 200+ 38 %1 6001 900 * Maritim klynge M&R18 10017 300- 4 %17 50018 000 ** Samlet21 30021 600+ 1.4 %23 00024 600 * Tallene for maritim klynge inkluderer innleid arbeidskraft hos verft og utstyrsleverandører, men eksklusive utenlandske sjøfolk i rederiene. ** Samlet sysselsetting er justert for dobbelttelling av årsverk tilknyttet drift Nyhamna fra leverandører i petroleumsrelatert virksomhet i fylket. 07.03.201420

21 Hva skal vi leve av i fremtiden? Vil petrorelatert aktivitet være like viktig om 20 år? Oppdrett og fiskerinæringen fremstår som konkurransedyktig også om 20 år Kraftkrevende industri vil fortsatt ha fortrinn med tilgang til fornybar energi Møbelindustrien kan fortsatt finne sine markedsnisjer som tilfellet Ekornes Kan forskningsbasert innovasjon gi oss noen nye næringer som vi ikke har identifisert ennå? 07.03.201421

22 Oppsummering Samlede ringvirkninger fra petroleumsaktivitet globalt viser at Møre og Romsdal har utviklet seg til å bli et petroleumsfylke – nesten 20 % av årsverkene Alle tre regioner er berørt, med hovedtyngden maritim på Sunnmøre, baseaktivitet på Nordmøre og øvrig petroleumsrelatert næring i Romsdal Et kjennetegn er økende kompetanseinnhold i den petroleumsrelaterte næringen og mange har vunnet frem i globale markeder Denne næringen er også kjennetegnet av stor omstillingsevne i et langsiktig bærekraftig konkurranseutsatt næringsliv Denne aktiviteten blir et viktig innslag i frontfagsmodellen også de neste 20 årene 07.03.201422


Laste ned ppt "Frontfagsmodellen og næringsutvikling i M&R Arild Hervik, Professor Høgskolen i Molde 07. mars 2014, Kristiansund Utvikling petroleumsrelatert næring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google