Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsereformen Diagnose – hvem har rett? Landskonferanse, Sørmarka, torsdag 11. september 2008 Lise Christoffersen, Stortingsrepresentant (Ap)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsereformen Diagnose – hvem har rett? Landskonferanse, Sørmarka, torsdag 11. september 2008 Lise Christoffersen, Stortingsrepresentant (Ap)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsereformen Diagnose – hvem har rett? Landskonferanse, Sørmarka, torsdag 11. september 2008 Lise Christoffersen, Stortingsrepresentant (Ap)

2 Presentert på Sykehuset Buskerud 1. desember 2000 Timeplan Januar 2001: Tønne legger frem et lovforslag som sendes på høring. Før påske 2001: Lovforslaget legges frem for Stortinget. Før sommeren 2001: Stortinget behandler forslaget. 1. januar 2002: Alle sykehus er eid av staten og organisert som foretak.

3 Diagnosen da Lite effektivt helsevesen Manglende økonomisk kontroll og derved dårlig styring av tjenesteproduksjonen Forskrevet behandling Staten overtar spesialisthelsetjenesten, både de somatiske og de psykiatriske sykehusene. Ett sykehusforetak i hver region. Organiseres som foretak i en konsernmodell Fra kontantprinsipp til regnskapsprinsipp Fra forvaltning til tjenesteproduksjon

4 Høybråtens diagnose ett år etter Ventetid og ventelister redusert Overbelegg og korridorpasienter redusert Brukermedvirkning og rettigheter mer i fokus Funksjonsfordeling og omstilling i gang Effektivisering og bedre kostnadskontroll

5 Sterkere aktivitetsutvikling 24,5 % flere sykehusopphold 2001-2005 Kapasitetsproblemene fra 90-tallet snudd Bedre tilgjengelighet til somatiske tjenester 3-4 % produktivitetsutvikling Redusert ventetid fra 87 til 69 dager 2002-2007 Uendret oppgavefordeling Rus og psykiatri prioritert høyere Brukermedvirkning bedret, men varierer Høy jobbtrivsel, men stress i omstillingsprosesser …diagnose 6-7 år etter

6 Sylvia Brustads diagnose Desidert største utfordringer: Sentralisering og desentralisering –Alvorlige, livstruende sykdommer –Kroniske, ikke livstruende Samhandling og samforstand –Uverdige situasjoner skyldes manglende samhandling Demografi, teknologi, livsstil, forventninger Overkapasitet i hovedstadsområdet

7 Sykehuset etterlyser pasienter Har lært effektivitet av industrien  Kommandosentral post 4, medisinsk avdeling  Fra tre mnd. til tre dager  Utredningsprotokoll  Forhåndsbestiller   Pasientkoordinatorer   Erfarne sykepleiere Kom til oss, oppfordrer (fra v.): Seksjonsoverlege Kristian Selvig, overlege Morten Reier Nilsen, avdelingssykepleier Irene Johansen, sykepleier Inger Andersson og sykepleier Berit Gjeraker Bråthen. DT 29.01.03 (Foto: Reidar Halden)

8 ”Føler seg som en pakke” ”Jeg føler jeg ikke blir tatt på alvor, men behandles som en pakke og presset inn i en passiv livsstil.” ”Jeg ønsker å leve et normalt liv. Det har jeg rett til.” ”Jeg er ikke syk, men har en skade. Det er ikke noe galt med hodet mitt.” Et levende mirakel. Personer med samme type skade, overlever sjelden. ”Egentlig skulle jeg levd resten av livet i respirator, uten taleevne. Heldigvis gikk det ikke slik. Jeg sitter nok på lånt tid, men den tiden skal jeg bruke godt.” Kilde: DT 29. oktober 2005

9 Tilbake på heste- ryggen: Mirakel- jenta Kristin Karlberg Drammens Tidende 20. oktober 2007

10 Diagnose nå? Helsevesenet er nesten dømt til kollaps – forebygging og samhandling Helsevesenet er ute av kontroll – fjern de regionale helseforetakene Frp det samme KrF kritiserer Sp og SV ønsker omkamp Fagbevegelsen?

11 …men slik! Ikke slik..

12 Bygger bro mellom reformene Kommunehelsereformen 1984 HVPU-reformen 1991 Sykehjemsreformen 1998 Sykehusreformen 2002 Samhandlingsreformen 2009

13 195 milliarder kroner i 2008 60 milliarder mer siden 2002 Vi bruker mest – men er ikke best 2002 2008 135 mrd 195 mrd 90 mrd til sykehus 85 mrd til kommunene 20 mrd folketrygden

14 Mange pasienter blir tapere De får ikke tjenestene de trenger Ansvaret er oppstykket Rammer særlig: –syke eldre –kronisk syke –barn og unge –psykisk syke –rusmiddelavhengige –pasienter som trenger lindrende behandling

15 Vi blir eldre og eldre Antall eldre 2000–2050. Kilde: SSB

16 Sykdomsbildet endrer seg Infeksjons- sykdommer Hjerteinfarkt 1900 195020002050 Psykiske lidelser, rus, kreft, diabetes, fedme, KOLS, demens

17 God helse – men store forskjeller Helse er ulikt fordelt blant folk i Norge Sosiale helseforskjeller øker Kroniske lidelser er mest utbredt i grupper med: –kort utdanning –lav inntekt –blant eldre mennesker

18 Norge rundt på 10 dager … ….. for å se og høre hva folk mener Foto JE Sundøy, Stjørdalens Blad Foto UUS

19 Stjørdal klarer det på tross av … Raskt ut av sykehus Målrettet rehabilitering Trenger mindre hjelp hjemme Spesialister drar til sykehjemmet Spleiselag – halve prisen Foto JE Sundøy, Stjørdalens Blad

20 Søbstad helsehus – bindeledd Forløp Raskt ut fra sykehus Legehjelp, opptrening og kartlegging 18 dager på Søbstad i snitt Resultat Færre reinnleggelser Færre på sykehjem Mindre hjelp hjemme Lavere dødelighet Sparte penger og senger Foto: CE Eriksson

21 Skien tok skjeen i egen hånd 430 helsearbeidere ved sykehjem i Skien har lært intravenøs behandling Mange pasienter slipper sykehus Sykepleier er ildsjel og lærer 290 000 kr fra RHF Vinn-vinn Bedre for pasienten Artigere jobb Penger spart Senger spart NRK Østafjells, 13.08.08

22 Dialyse til distriktene Sykehus og kommune ble ikke enige om økonomi: 2 pasienter pendlet 44 mil tre ganger i uka 2 mill kr i drosje hvert år Presseoppslag førte fram til dialyseenhet i kommunen Opprettet dialyseenhet i kommunen for to pasienter Dagbladet 7.8.08

23 Mye samhandling skjer i dag på tross av systemet

24 Klokt og smart er vinn-vinn for Pasienten Helsepersonell Kommunen Helseregionen (RHF) Sykehuset (HF)

25 100-150 000 ekstra liggedøgn Liggedøgn utskrivingsklare pasienter: St. Olavs hospital19 000 Oslo-sykehusene48 000 øvrige sykehus ? 150 000 ekstra liggedøgn koster samfunnet ca 800 millioner kroner + + + + Ca 100-150 000 ekstra liggedøgn for hele landet

26 Så hva er problemet? Bjarne Håkon Hanssen til Dagbladet 26.6.08

27 Pasienten får svi når det svikter Venter lenge Står i kø Mange ligger i korridoren Følges ikke opp Kastes rundt i systemet Får ikke rehabilitering Faller ut av arbeidslivet Blir sykere Trenger enda mer hjelp

28 Det er for dårlig kontakt Mellom kommuner og sykehus Mellom faggrupper Mellom etatene Mellom kommunene Innen sykehuset Innen kommunen Mellom folk

29 Samhandlingsreformen Hvilke økonomiske og juridiske systemer trengs for at rett samhandling skal skje på grunn av systemet?

30 Organisering av prosjektet Prosjektgruppe i HOD Dialog Ekspertgruppe

31 Helse-Hanssens ekspertgruppe Anne Kari Lande Hasle Bjørn Inge Larsen Kolbjørn Almlid Nadia Ansar Marit Botnen Dagfinn Enerly Anette Fosse Stein Kaasa Marit Myklebust Victor Norman Karin Søraunet Unn Teslo Nils Fredrik Wisløff …. og statsråden

32 FLOKE som vi skal løse sammen Det handler om Finansiering Lovverket Organisering Kommunikasjon, kultur Elektronisk samhandling

33 Altså: Hvordan skal samhandling skje på grunn av systemet? April 2009


Laste ned ppt "Helsereformen Diagnose – hvem har rett? Landskonferanse, Sørmarka, torsdag 11. september 2008 Lise Christoffersen, Stortingsrepresentant (Ap)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google