Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOKUTs erfaringer fra ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOKUTs erfaringer fra ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse."— Utskrift av presentasjonen:

1 NOKUTs erfaringer fra ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

2 14.07.2014| 2 Utvikling i antall avlagte doktorgrader 2010: 7 universiteter, 9 vitenskapelige høyskoler, 6 høyskoler = 22 Organisert i brede fakultære programmer spesialiserte tematiske eller tverrvitenskapelige programmer forskerskoler

3 14.07.2014| 3 NOKUT, ”de nye akkrediterte” og ”de gamle etablerte” NOKUTs arbeid på programnivå har vært konsentrert om akkreditering av ”de nye” Kunnskap om kvalitetssikring av doktorgradsutdanningen i hele sektoren fra evaluering av kvalitetssikringssystemer

4 14.07.2014| 4 Analyse av NOKUTs tilsynsvirkemidler og resultater Akkreditering av nye doktorgradsprogrammer Tilsyn (revidering) av etablerte doktorgradsprogrammer Evaluering av institusjonenes system for kvalitetssikring Alle vurderinger utføres av sakkyndige komiteer med relevant kompetanse

5 14.07.2014| 5 Akkreditering [1] DBH tall for BI er ikke spesifisert på program, og tall for Leadership and organization er derfor ikke oppførtt. [2] Leadership and organization ved BI, Anvendte mikro- og nanoysystemer ved HiVe og Adferdsanalyse ved HiAk ikke medregnet. NOKUT har mottatt 19 søknader - 13 behandlet - 12 nye doktorgradsprogrammer ProgramInstitusjonGodkjentNye avtaler (2009) Totalt antall avtaler (2009) Avlagte Grader (2009) ProfesjonsstudierHiO20044261 SosiologiHiBo20051241 Mobile kommunikasjonssystemerHiA2005-111 Leadership and organization[1]BI2005--- International managementHiA2006-191 Religion, etikk, samfunnHiA2007413- Information securityHiG200814- ProfesjonspraksisHiBo20092322- AkvakulturHiBo200914 - Prosess-, energi- og automatiseringsteknikkHiT2009--- Anvendte mikro- og nanosystemerHiVe2010--- AdferdsanalyseHiAk2010--- Snitt akkrediterte programmer[2] 5,214,8- Sum akkrediterte programmer 471334 Sum nasjonalt 143783771148

6 14.07.2014| 6 Tilsyn (Revidering) ProgramInstitusjonNye avtaler (2009) Aktive kandidater (2009) Avlagte Grader (2009)[1][1] RettsvitenskapUiB7448 RettsvitenskapUiO76811 RettsvitenskapUiTø5223 FarmasiUiO11502 FarmasiUiTø[2][2]--- OdontologiUiB3275 OdontologiUiO7315 Sum reviderte programmer4024234 Sum nasjonalt143783771148 [1] Dr. philos ikke medregnet [2] 2009 tall fra UiTø for farmasi ikke tilgjengelig pr. 19.04.2010.

7 14.07.2014| 7 Evaluering av system for kvalitetssikring Gjennomføres systematisk ved alle institusjoner hvert 6`te år NOKUT har evaluert kvalitetssikringssystemet ved 20 av 22 institusjoner på et tidspunkt de hadde doktorgradsutdanning UniversiteterVitenskapelige høgskolerHøgskoler Norges teknisk- naturvitenskapelige universitetDet teologiske menighetsfakultetetHøgskolen i Bodø Universitetet for miljø- og biovitenskapHandelshøyskolen BIHøgskolen i Gjøvik Universitetet i AgderMisjonshøgskolenHøgskolen i Oslo Universitetet i BergenArkitektur- og designhøgskolenHøgskolen i Telemark Universitetet i OsloNorges handelshøgskoleHøgskolen i Vestfold Universitetet i StavangerNorges idrettshøgskoleHøgskolen i Akershus Universitetet i TromsøNorges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk

8 14.07.2014| 8 Akkreditering – Faglig vurderingsgrunnlag NOKUTs forskrift for akkreditering av doktorgradsstudier Må tilfredsstille minstestandarder Vurderingsgrunnlag: Studieplan (navn, reglement, kursportefølje, faglig profil og indre sammenheng) Fagmiljøets stabilitet, kompetanse og forskningsaktivitet Deltagelse i samarbeid og nettverk Infrastruktur Kvalitetssikring

9 14.07.2014| 9 Akkreditering - Vurdering av fagmiljøenes kompetanse og forskningsaktivitet 1/3 av førstegangssøknadene ikke tilfredsstillende Med enkelte unntak har fagmiljøene blitt vurdert som små og sårbare § 2-3-2-2 Fagmiljøet skal drive aktiv forskningsvirksomhet med god faglig bredde på høyt internasjonalt nivå Lite publiseringsomfang Publiseringsgrunnlaget lite relevant for doktorgradsprogrammet Et fåtall vitenskapelige ansatte som publiserer Hva innebærer ”høyt internasjonalt nivå?” ”Best i klassen” ansett som et urimelig krav Har NOKUT bidratt til å senke kvaliteten på doktorgradsutdanningen, eller er høyt internasjonalt nivå på forskningen et urealistisk krav?

10 14.07.2014| 10 Akkreditering - § 2-3-1-3 Planen skal vise at studiet har tilstrekkelig faglig nivå, bredde, dybde og indre faglig sammenheng Kriteriet med høyest andel underkjenninger av førstegangssøknader (40 %) Manglende integrering av faglige interesser Forskergrupper/fagmiljøer framstått som separate tilbydere av kurs og forskningsoppgaver Søknader har omfattet fagmiljøer som ikke har relevans Stipendiatene må oppleve en ”merverdi” ved å få tilgang til den samlede kompetansen Manglende indre faglig sammenheng kan være resultat av: Synliggjøre summen av faglig kompetanse og størrelse ved institusjonen Strategiske søknader (universitetsambisjoner)

11 14.07.2014| 11 Akkreditering - Infrastruktur Krav til relevant faglig og teknisk/administrativ infrastruktur Samtlige førstegangssøknader godkjent Nivået ofte vurdert som svært godt og i flere tilfeller imponerende

12 14.07.2014| 12 Hva er sammenhengen mellom rekruttering og kvalitet? NOKUTs akkrediteringsforskrift angir ikke eksplisitt at rekrutteringspotensial skal vurderes Signaler om sammenheng mellom rekruttering og kvalitet Kunnskapsdepartementet: minste kritisk masse avgjørende for kvalitet Flertallet av NOKUTs sakkyndige komiteer har påpekt rekrutteringens betydning for kvalitet Ulike syn på forholdet mellom størrelse og kvalitet

13 14.07.2014| 13 Kvalitetssikring NOKUT vurderer kvalitetssikring av doktorgradsutdanning både ved akkreditering og evaluering av institusjonenes kvalitetssikringssystemer Kriteriene for evaluering av kvalitetssikringssystemer 1. Stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur 2. Mål, plan og ledelsesforankring 3. Innhenting av dokumentert informasjon om kvalitet i studiene 4. Analyse, vurdering og rapportering 5. Bruk av kunnskap til kvalitetsforbedring

14 14.07.2014| 14 Kvalitetssikring Kvalitetssikring av doktorgradsutdanningen som del av institusjonens kvalitetssikringssystem – eller ikke? Kvalitetssikringssystemer ofte bedre tilpasset ”masseutdanning” enn doktorgradsutdanning med relativt sett få kandidater og stor grad av individuelle studieopplegg ”Studieadministrativ” vs. ”forskningsadministrativ” innretting - Studieutvalg - Forskningsutvalg - Studentevaluering - Kvalitetssikring av stipendiatenes forskning - Rapportering - Medarbeidersamtaler og ansatte rettigheter - Stipendiatmedvirkning i - Integrering av stipendiatene i fagmiljøene ”studentenes utvalg” Kvalitetssikringssystemenes formelle og strukturelle innretting har betydning for kvalitetsarbeidets relevans og fokus

15 14.07.2014| 15 Hvilke forhold er det særlig viktig å kvalitetssikre? Sammenfatting av sakkyndige vurderinger fra akkreditering og evaluering av kvalitetssikringssystem Faglig kvalitetssikring individuelle prosjektplaner og opplæringsdel avhandling og disputas Forutsetninger for gjennomføring kandidatenes kompetanse prosjektplan gjennomførbar innen tidsrammen finansiering, utstyr og samarbeidsavtaler Veilederkapasitet og kompetanse rutiner for å sikre progresjon Regulering av partenes ansvar, rettigheter og plikter Kontraktsfesting av rettigheter, plikter og ansvarsforhold Kriterier/rutiner for skifte av veileder og gjensidig terminering av kontrakt


Laste ned ppt "NOKUTs erfaringer fra ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google