Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PUS iterasjon 0 Johannes Brodwall Statens Landbruksforvaltning 24.11.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PUS iterasjon 0 Johannes Brodwall Statens Landbruksforvaltning 24.11.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 PUS iterasjon 0 Johannes Brodwall Statens Landbruksforvaltning 24.11.2008

2 Smidig

3 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 3 For å kunne forstå hvilke problemer Scrum er ment til å løse Som en deltager på PUS prosjektet Ønsker jeg å lære om historien bak Scrum

4 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 4 For å kunne uttrykke hvilke faktorer som gjør prosjekter vellykkede Som en coach, forfatter eller prosjektdeltager som forfatter det smidige manifestet Ønsker jeg å beskrive våre felles erfaringer og verdier

5 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 5 Felles verdier i Smidige metoder Individer og samspill framfor prosesser og verktøy Fungerende system framfor utførlig dokumentasjon Samarbeid med kunden framfor kontraktsforhandlinger Å reagere på endringer framfor å følge en plan

6 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 6 Manifest for smidig systemutvikling Vi oppdager nye og bedre måter å utvikle systemer på, ved å gjøre det selv og ved å hjelpe andre. Derved har vi lært oss å verdsette:  Individer og samspill framfor prosesser og verktøy  Fungerende system framfor utførlig dokumentasjon  Samarbeid med kunden framfor kontraktsforhandlinger  Å reagere på endringer framfor å følge en plan Det betyr at selv om punktene til høyre er verdifulle, verdsetter vi de til venstre mer. Vi oppdager nye og bedre måter å utvikle systemer på, ved å gjøre det selv og ved å hjelpe andre. Derved har vi lært oss å verdsette:  Individer og samspill framfor prosesser og verktøy  Fungerende system framfor utførlig dokumentasjon  Samarbeid med kunden framfor kontraktsforhandlinger  Å reagere på endringer framfor å følge en plan Det betyr at selv om punktene til høyre er verdifulle, verdsetter vi de til venstre mer.

7 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 7 De smidige prinsippene: Levere verdifullt, kjørende system hyppig Endringer = kundens konkurransefortrinn Hyppige leveranser Forretning og utvikling jobber sammen Stol på teamet Samtale ansikt-til-ansikt. Mål fremdrift ved programvare Bærekraftig arbeidstempo Teknisk utmerkelse Enkelhet Arkitekturen vokser fram Teamet reflekterer

8 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 8 For å kunne forbedre sjansene for å lykkes Som en prosjektdeltager Ønsker jeg å høre essensen de smidige prinsippene Essensen

9 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 9 Vi forbedrer oss etter hver iterasjon Essensen

10 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 10 Vi tilfredstiller brukeren ved å levere et verdifullt, kjørende system tidlig og hyppig Essensen

11 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 11 Vi utnytter endringer til å gi kunden merverdi Essensen

12 Scrum

13 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 13 Roller Seremonier Artifakter

14 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 14 Scrum – Hvem? Produkt- eier Scrum Master Scrum Team

15 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 15 Roller og ansvar Produkteier (funksjonelt ansvarlig) ► Definerer produktets krav, bestemmer releasedato og –innhold ► Er ansvarlig for produktets lønnsomhet (ROI) ► Prioriterer krav o.a. i Produkt-backloggen etter verdi ► Kan endre krav og prioritering hver iterasjon (sprint) ► Godkjenner eller underkjenner arbeidsresultatet ut fra iterasjonsmålet Team ► Tverrfaglig, sju pluss/minus to medlemmer ► Estimerer Produkt-backlog og Iterasjonsbacklog ► Bryter Iterasjonsbacklog ned i konkrete arbeidsoppgaver ► Har rett til å gjøre alt innen prosjektets retningslinjer for å nå iterasjonsmålet ► Organiserer seg selv og arbeidet sitt ► Demonstrerer arbeidsresultatet for Produkteieren ScrumMaster ► Sikrer at teamet fungerer og er produktivt ► Legger til rette for tett samarbeid på tvers av alle roller og funksjoner ► Fjerner hindringer ► Skjermer teamet fra eksterne forstyrrelser ► Sikrer at prosessen blir fulgt. Inviterer til daglig scrum, iterasjonsreview og iterasjonsplanleggingsmøter

16 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 16 Scrum – Hva? Produkt- eier Scrum Master Scrum Team Produkt- kø Produkt Sprint- kø Burn- down

17 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 17 Hovedartefakter i Scrum Kjørbart, testet, potensielt utgivbart produkt Visjon Produkt-backlog  Liste med krav og andre saker som det skal jobbes med  Eid av Produkteier  Alle kan legge til saker, men bare Produkteier prioriterer Sprint Backlog  Et kort mål for iterasjonen, typisk en én-linjer:  “få løsningen til å kjøre på Oracle i tillegg til SQL Server”  Krav o.a. fra Produkt-backlog som skal tas i denne iterasjonen  Lages i forhandling mellom Produkteier og Teamet  Brytes ned i oppgaver av Teamet Burndown Chart

18 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 18 Scrum – Når? Sprint (1-4 uker) 24 timer Sprint planning Stand- up Demo Retro- spektiv

19 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 19 Seremonier Sprintplanmøte  Todelt. Første del setter mål og velger fra Produkt-backlog, andre del etablerer og estimerer Sprint-backlog Daglig møte  15 minutter Sprint-demo  Kjørende system Retrospektiv  Hva skjedde, hva gikk bra, hva kan forbedres

20 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 20 For å forstå hvordan det er å jobbe med Scrum Ønsker jeg å høre hvordan en typisk iterasjon/sprint ser ut

21 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 21 Scrum - Overblikk

22 Teknikker

23 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 23 For å vite hvordan vi skal jobbe med krav og akseptanse Ønsker jeg å høre hvilke teknikker som gjerne brukes med scrum Krav

24 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 24 For å ha avregningsgrunnlag tilgjengelig Som en saksbehandler Ønsker jeg å importere regneark i PUS

25 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 25 For å ha avregningsgrunnlag tilgjengelig Som en saksbehandler Ønsker jeg å importere innfraktdata i PUS

26 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 26 For å kunne lage egne rapporter Som en saksbehandler Ønsker jeg å kunne hente ut historisk innfraktdata fra PUS

27 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 27 For å [verdi] Som en [rolle] Ønsker jeg [funksjon]

28 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 28 For å få best mulig resultat og involverere hele prosjektet Som en prosjektdeltager Ønsker jeg å bruke planning poker til å estimere omfang Estimering

29 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 29 En smidig måte å spesifisere krav De tre K’ene:  Kort (teksten)  Konversasjon (samtale om teksten)  Konfirmasjon (test)

30 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 30 For å være sikker på at levert funksjonalitet fortsetter å virke Som en produkteier Ønsker jeg at akseptansetestene skal automatiseres Akseptansetest

31 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 31 Funksjonelle tester Gitt at jeg har en tom database Når jeg importerer regneark 1 for Tine Og jeg importerer regneark 2 for Q-Meieriene Og jeg importerer regneark 3 for Aksut Så skal historisk innfrakt ha 1000 liter fra Alta for Tine i mars Og historisk innfrakt ha 2000 liter fra Troms for Tine i mars Og historisk innfrakt ha 500 liter fra Troms for Q- meieriene i mars Og historisk innfrakt ikke ha noen rader for Aksut

32 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 32 Funksjonelle tester Gitt [utgangspunkt] Og [utgangspunkt] Når [handling] Og [handling] Så [resultat] Og [resultat]

33 Iterasjon 0

34 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 34 For å vite hva vi skal gjøre de neste ukene Som en prosjektdeltager Ønsker jeg å lage en iterasjonsplan for iterasjon 0 Iterasjonsplan

35 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 35 Sprintkø for iterasjon 0 Produktkø Kjøreregler for prosjektet Demonstrerbar, kjørbart system Hva skal produseres i iterasjon 0?

36 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 36 Hva skal gjøres i iterasjon 0? Workshop – How do we work agile on this project Sprint Planning Meeting Workshop – Team ground rules Workshop – Criteria for "Done” Workshop – Product Backlog estimation Workshop – Vision, Actors and Stakeholders, Product Backlog Set up development environment and test environment Set up project home page and other administrative stuff Design, programming, testing (to be detailed in the Sprint Planning Meeting) Demo Retrospective Sprint celebration

37 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 37 Hva skal gjøres i iterasjon 0? Workshop – How do we work agile on this project  Establish a shared understanding of how we're going to work in this project, including specific decisions on sprint length, roles and responsibilities, what artefacts to use, how to clarify issues, etc. If the majority of the participants have not worked on an agile project before, part of the workshop will resemble an agile introduction course. Sprint Planning Meeting  Plan the Sprint work Workshop – Vision, Actors and Stakeholders, Product Backlog  Establish a shared understanding of goals and target groups, the products users and stakeholders, and set the scope for the project. You may not be able to establish the entire Product Backlog in one meeting – if you don't, schedule a new workshop later in this or next sprint. Workshop – Product Backlog estimation  Estimate the size of the Product Backlog, for planning and steering of the project. You may not be able to estimate all of the Backlog items in one meeting – if you don't, schedule a new workshop later in this sprint. Estimere omfanget av Produkt-backloggen, for planlegging og styring. Det er ikke sikkert at man blir ferdige med all estimering på ett møte, ta i så fall et nytt møte i denne iterasjonen. Set up development environment and test environment  To make the team able to deliver value in the form of running, tested software Set up project home page and other administrative stuff  Ensure visibility of status, plans, etc. Design, programming, testing (to be detailed in the Sprint Planning Meeting)  Deliver value in the form of running, tested software Workshop – Criteria for "Done”  Get consensus on which criteria to meet in order to call a Product Backlog item or a task "Done". Example: "All code must be reviewed.” Workshop – Team ground rules  Agree on ground rules for the team. Example: "Don't bring laptop to team meetings“ Demo  Demo the sprint results for the Product Owner and other people in the customer organization. Only show what's "Done" according the criteria for "Done". Retrospective  Improve and increase productivity Sprint celebration  Strengthen the team spirit and give closure.

38 1. Kjøreregler

39 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 39 For å ha en metode som passer for vårt prosjekt Som en prosjektdeltager Ønsker jeg å bestemme kjøreregler for prosjektet Kjøreregler

40 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 40 Kjøreregler Hvor lang skal iterasjonen være? Når har vi møter? Hvordan dokumenterer vi produktkøen og sprintkøen? Hvordan gjør vi estimering? Hvilken teknologi skal vi bruke? Hvordan?

41 2. Sprintplan for iterasjon 0

42 © Steria | 22.9.2008Smidig og Scrums. 42 Hva skal gjøres i iterasjon 0? Workshop – How do we work agile on this project Sprint Planning Meeting Workshop – Team ground rules Workshop – Criteria for "Done” Workshop – Product Backlog estimation Workshop – Vision, Actors and Stakeholders, Product Backlog Set up development environment and test environment Set up project home page and other administrative stuff Design, programming, testing (to be detailed in the Sprint Planning Meeting) Demo Retrospective Sprint celebration


Laste ned ppt "PUS iterasjon 0 Johannes Brodwall Statens Landbruksforvaltning 24.11.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google