Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright © 2003 Systek J2EE Arkitektur Java Workshop CBA Johannes Brodwall, Systek as.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright © 2003 Systek J2EE Arkitektur Java Workshop CBA Johannes Brodwall, Systek as."— Utskrift av presentasjonen:

1 Copyright © 2003 Systek J2EE Arkitektur Java Workshop CBA Johannes Brodwall, Systek as

2 Copyright © 2003 Systek Oversikt Dag 1: Introduksjon og diskusjon Dag 2: Detaljer, EJB, JMS, JNDI, JAAS Dag 3: J2EE arkitektur(er), IBAS i J2EE

3 Copyright © 2003 Systek Hva må man kunne? Objektorientering Java UML Patterns Integrasjon Code generation Data access Build & CM Distribution Application Server Transactions IDE Presentasjon Distribusjon Integrasjon Persistens Databases Teknologier Arkitektur Verktøy

4 Copyright © 2003 Systek Hva må man kunne? Page iterator XDoclet Data Access Objects Ant Transfer Object JBoss Transaction scripts Eclipse Servlet, JSP, Swing EJB JCA, JMS, Web Serv Entity Beans, JDO Databases Teknologier Arkitektur Verktøy

5 Copyright © 2003 Systek Del I: Verktøy

6 Copyright © 2003 Systek XDoclet, Lomboz, Ant XDoclet: Kodegenerering av J2EE kode Ant: ”Make” for Java Lomboz: Open-source J2EE-IDE

7 Copyright © 2003 Systek Introduksjon: Arkitektur Arkitektur er ikke... ”Hva skal skje når brukeren trykker her?” ”Hva gjør systemet når...?” ”Hvilken informasjon skal være i dette svaret?” ”Hva er forretningsreglene?” ”Hvordan ser databasen ut?” ”Hvilke felter finnes i meldingen?” Arkitektur er... ”Hvor ofte trykker noen her?” ”Hvor raskt skal systemet svare?” ”Hvor komplekse er forretningsreglene, databasen, meldingene? Hvor ofte endres de?”

8 Copyright © 2003 Systek J2EE

9 Copyright © 2003 Systek Kilder Eksemplene er hentet fra: ”Designing Enterprise Applications with the J2EE Platform, 2 nd Edition” tions_2e/http://java.sun.com/blueprints/guidelines/designing_enterprise_applica tions_2e/ Arkitekturprosessen er hentet fra ”Suntone Architecture Methodology” Se også: Martin Fowler: ”Patterns of Enterprise Application Architecture” Deepak Alur et al: ”Core J2EE Patterns”

10 Copyright © 2003 Systek Del II: Design av trelagsapplikasjon

11 Copyright © 2003 Systek Transactions ACID CTM – Component Transaction Monitor Transaction levels 2PC Ressurser implementerer javax.transaction.xa.XaResource (start, prepare, commit, rollback) javax.transaction.xa.XaResource Transaksjoner kan suspenderes JDBC, JMS, JCA

12 Copyright © 2003 Systek 2-fase kommit

13 Copyright © 2003 Systek Transaksjonsnivåer Klient har transKlient ikke trans NotSupportedSuspend Supported Standard oppførsel Required Typisk for transaksjonel komp Ny trans Commit ved return RequiresNew For eksempel logging Suspend – start ny Commit ved return Ny trans Commit ved return Mandatory For eksempel fine grained Exception NeverException

14 Copyright © 2003 Systek Distribusjons ”patterns” Remote Facade (”lat som om objektet er lokalt”) RPC, CORBA, DCOM, RMI Session Facade (batch oppgaver) Data Transfer Object (send pakker med objekter) Message Passing (asynkron kontrol)

15 Copyright © 2003 Systek Session Facade

16 Copyright © 2003 Systek Session Facade - struktur

17 Copyright © 2003 Systek Data Transfer Objects (aka ”Value Objects”)

18 Copyright © 2003 Systek Page Iterator (variant) ClientSessionDAODatabase doQuerygetResult Read primary keys Read row data next_Page Get Row Row/page count Store primary keys Get next pagesize rows Row collection

19 Copyright © 2003 Systek SOAP server.getStateNum(41); 41 class Server { String getStateNum(int statenum) { return ”South Dakota”; } South Dakota

20 Copyright © 2003 Systek Web Services Integrasjon via HTTP, XML (SOAP) Firewall-vennlig, internet-vennlig, debug-vennlig, interop-vennlig Standarder er under utvikling for transaksjoner, sikkerhet, og mye annet Meldingsbasert eller RPC-basert RPC-basert har mest

21 Copyright © 2003 Systek JMS (reprise)

22 Copyright © 2003 Systek Meldingsbasert integrasjon JCA – ressurser Arbeidsfordeling Notifikasjoner til klienter Asynkron behandling av oppgaver Arbeidsflyt mellom ”fortress” (=> Message bus) Meldingbasert integrasjon er mer robust ved nettverksfeil

23 Copyright © 2003 Systek Data-strategier Data Access Objects Fleksibel Manuell Bean-managed persistence Object-relation mapping Kan ha problemer med OO-konsepter Automatisk Container-managed persistence

24 Copyright © 2003 Systek DAO

25 Copyright © 2003 Systek XDoclet DAO

26 Copyright © 2003 Systek CRUD Browser WebServer EJB Container Resource Order Table OrderBean OrderFacade OrderMain. jsp Order Delegate OrderView Order Action Order Form Bean Order Data Object Order Update Object Order Data Object Order Update Object

27 Copyright © 2003 Systek Del III: Integrasjon

28 Copyright © 2003 Systek Hvordan ser det ut?

29 Copyright © 2003 Systek J2EE Blueprint

30 Copyright © 2003 Systek Fortress Integrasjon Presentasjon Forretning Data

31 Copyright © 2003 Systek Integrasjonsstrategier - database Fortress 1 Presentasjon Forretning Data Fortress 2 Presentasjon Forretning Data

32 Copyright © 2003 Systek Integrasjonsstrategier – synkron Fortress 1 Presentasjon Forretning Data Fortress 2 Presentasjon Forretning Data portlets RMI

33 Copyright © 2003 Systek Fortress 2 Integrasjon Presentasjon Forretning Data Visuell integrasjon Fortress 1 Integrasjon Presentasjon Forretning Data Fortress 3 Integrasjon Presentasjon Forretning Data Presentasjonsfort Presentasjon Portlet Portal

34 Copyright © 2003 Systek Integrasjonsstrategier – asynkron Fortress Presentasjon Forretning Data Fortress Presentasjon Forretning Data JMS Replikering

35 Copyright © 2003 Systek Fortress 2 Integrasjon Presentasjon Forretning Data Fortress-basert arkitektur Fortress 1 Integrasjon Presentasjon Forretning Data Fortress 3 Integrasjon Presentasjon Forretning Data Message Broker Asynchronous XML messaging Etc. Integrasjon Presentasjon Forretning Data Workflow-baserte systemer

36 Copyright © 2003 Systek Fortress: Design anbefaling Fortress RDBMS-OO DAO, Entity Beans eller JDO Services Session beans (eller annen teknologi) Signal change Replicate incoming objects Broadcast changes Asynkron Bør autogenereres i så stor grad som mulig Portlets eller tilsvarende sikrer presenasjon-integrasjon mellom fortress

37 Copyright © 2003 Systek Oppsummering? Objektorientering Java UML Patterns Integrasjon Code generation Data access Build & CM Distribution Application Server Transactions IDE EJB Servlet & JSP JCA JMS Databases Technologies Architecture Tools


Laste ned ppt "Copyright © 2003 Systek J2EE Arkitektur Java Workshop CBA Johannes Brodwall, Systek as."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google