Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

  www.steria.no © Steria Smidig-workshop for Agresso Johannes Brodwall, Chief Scientist, Steria.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "  www.steria.no © Steria Smidig-workshop for Agresso Johannes Brodwall, Chief Scientist, Steria."— Utskrift av presentasjonen:

1   www.steria.no © Steria Smidig-workshop for Agresso Johannes Brodwall, Chief Scientist, Steria

2   www.steria.no 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 2 Agenda  Hvordan gjøre team mer involverte?  Hvordan håndtere endringer i omfang under iterasjonen?  Tips for bedre Scrumtavler.

3   www.steria.no 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 3 Plan  Introduksjon rundt bordet ▬ Hvem er du? Hva er din erfaring med smidige metoder? Hva ønsker du å få ut av workshopen?  Per spørsmål ▬ 15 minutter om ”hva er problemet” ▬ 15 minutter med 5 innspill fra Johannes ▬ 15 minutter diskusjon, spørsmål og svar ▬ 15 minutter oppsummering fra Johannes  Men først: Skal vi gå gjennom Scrum?  NB: Stopp meg når jeg bruker rare ord!

4   www.steria.no © Steria Involvering Hvordan få hele teamet til å ta ansvar

5  www.steria.no  14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 5 Fem forslag  Workshop med ”teamets kjøreregler”  Workshop med ”definition of done”  Gjengprogrammering  Møteledelse på rundgang  Plukk arbeidsoppgaver i stedet for tildeling

6  www.steria.no  Teamets spilleregler  Workshop er konsensusbasert. Det vil si at alle har veto  Når skal vi ha standup-møter?  Når skal vi ha iterasjonsoverganger?  Hvordan skal vi organisere arbeidsområdet?  Hvilke teknikker skal vi følge? (Møteleder kan komme med liste eller åpen brainstorming)  Formål: Det er mer motiverende å følge regler man selv har vært med å lage  ”Alle vet at alle vet hvordan de forventes å oppføre seg” 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 6

7  www.steria.no  Definition-of-done  Konsensusbasert workshop  Hva skal vi gjøre før vi kan kalle oss ”ferdig”?  Hvilke tester?  Hvordan skal kode se ut? (kodestandard)  Hva skal oppdateres av dokumentasjon?  Skal noen sjekke arbeidet?  Formål: Det er mer motiverende å følge regler man selv har vært med å lage 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 7

8  www.steria.no  Gjengprogrammering  Ta en typisk oppgave (eks: legg til felt i skjermbilde og database)  Én person utfører oppgaven først for å kunne anslå omfanget og veilede  Teamet samles med en maskin og en prosjektor  Enten ▬ Veilederen + en til programmerer – resten kommenterer, eller ▬ To sitter ved tastaturet til en hver tid. Hvert 5-10 minutt bytter én plass med en ”publikummer”  Formål: Diskutere hva som er ”god kode” og ”god arbeidsskikk” 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 8

9  www.steria.no  Møteledelse på rundgang  Aktuelle møter: ▬ Stand-up ▬ Retrospektiv ▬ Demo-møte (veldig aktuelt!)  ScrumMaster/Teamleder/Coach går gjennom agenda for møtet med møtelederen på forhånd  For demo-møte og retrospektiv – bruk 1-3 timer på forberedelse  Formål: Bygge kompetanse, øke involvering 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 9

10  www.steria.no  Plukk arbeidsoppgaver  På starten av en iterasjon: Alle deltar på å dele opp produktkøelementer til oppgaver  Innfør gjerne ”sjablongoppgaver” som ”gjennomgang brukergrensesnitt”, ”testbetingelser”, ”godkjenning”  Ikke plasser ansvar på oppgavene!  Alle oppgavene er i teamets verktøy eller på tavla  Teammedlemmene har kun lov å jobbe med oppgaver som er planlagt, men kan selv velge hvilken ledig oppgave de vil ta  Formål: Redusere personavhengighet, unngå skjev arbeidsfordeling 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 10

11  www.steria.no  Bonus: Regelmessige retrospektiver  Set the stage (eksempel: Hva håper du å oppnå)  Gather data (eksempel: Tidslinje, value-chain- mapping)  Generate insights (eksempel: Happy/Frustrated/Thanks/Insights)  Decide what to do (eksempel: prioritert forbedringsliste – skill på ”gratis” forbedringer og de som krever investering)  Close the retrospective (Return-On-Time-Invested, én annen ting til neste gang) 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 11

12   www.steria.no © Steria Håndtere omfangsendringer Hvordan redusere forstyrrelser utenfra? Hvordan redusere konsekvensen av forstyrrelser?

13   www.steria.no 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 13 Agenda  Produktkø + review: Synlige prioriteringer  Redusere iterasjonslengde  Høyere kvalitet  ”Ofre ett teammedlem”

14   www.steria.no 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 14 Produktkø + review  Avtalt prioritering skal være synlig!  Ny oppgave: ▬ Må plasseres på produktkøen ▬ Alle som berøres blir informert  Faktisk resultat skal være synlig! ▬ Review beskriver omfang ved start og endringer underveis  Synliggjør fremdrift på produktkø  Formål: Synliggjør at endringer kommer utenfra og ikke skyldes teamet selv.  Formål: Kun endringer som er viktige vil bli tatt inn

15   www.steria.no Redusere iterasjonslengde  På slutten av en iterasjon er oppgaver enten ferdige eller ikke (”no partial credit”)  Kortere iterasjoner tvinger fram at man må jobbe med færre samtidige oppgaver  Færre samtidige oppgaver tvinger fram mer samarbeid  Kortere iterasjoner kan redusere behovet for å endre omfang underveis 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 15

16   www.steria.no Høyere kvalitet  Noen ”forstyrrelser” kan være forårsaket av defekter fra levert funksjonalitet  Prosesser som forbedrer kvaliteten: ▬ Test-drevet utvikling ▬ Akseptanse-test-drevet utvikling ▬ Parvis programmering ▬ Kodegjennomgang  Formål: Redusere forstyrrelser ved å redusere defekter som må rettes 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 16

17   www.steria.no ”Ofre et teammedlem”  Kalles ofte en ”batman” av en eller annen grunn  En person som tar alle forespørsler i løpet av en iterasjon, slik at teamet kan konsentrere seg om oppgaven. 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 17

18   www.steria.no Mangler én her! 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 18

19   www.steria.no © Steria Bedre Scrum-tavler Fem tips til din Scrum-tavle

20   www.steria.no Først: Hva er en Scrum-tavle?  Produktkøelementer splittes opp i oppgaver  Alle oppgaver skrives på lapper ▬ (Ekstra bonustips: Bruk ”supersticky” Post-its)  Lappene flyttes horisontalt mellom kategorier etter hvert som man jobber med dem  Ekstra bonustips: Alle standup-møter bør være ved tavla. Det er et godt tegn når man refererer til lapper. 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 20

21   www.steria.no 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 21 Tips for Scrumtavler  Fleksibel oppgavefordeling  Swimlines for MMF  ”Godkjenn” lapp  Tilpass til ditt arbeidsmiljø  Work-in-progress limit

22   www.steria.no Fleksibel oppgavefordeling  Ikke skriv navn på lappene  Skriv i stedet navn på magneter som man flytter til lappen man jobber med  (Har også plassert magneter i ”feriesonen” og ”sykesenga”) 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 22

23   www.steria.no Swimlines for MMF  Hver oppgave er knyttet til et produktkøelement  Ideelt sett: En ”minimal marketable feature” (”MMF”)  Det vil si: Noe man kan reklamere for i neste release  En iterasjon tar inn flere MMF’er (4-7)  Hver MMF kan være en horisontal inndeling på Scrum- tavla 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 23

24   www.steria.no ”Godkjenn” lapp  I stedet for å ha en ”godkjenn” kategori hver hver oppgave -> ha en ”godkjenn” lapp for en user story som inneholder flere oppgaver  Da unngår man at folk kvier seg for å flytte oppgaver over til ”ferdig”  Man kan bruke andre ”sjablong” oppgaver også: ▬ Utarbeide testbetingelser ▬ Gå gjennom brukergrensesnitt (”vakkert GUI”) ▬ Dokumentert 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 24

25   www.steria.no Tilpass ditt arbeidsmiljø  Overleveringer => forskjellige kolonner  Bruk tavla til å ta fram annen viktig informasjon ▬ Tegn en burn-down ▬ Lag en ”parprogrammeringsstjerne” ▬ Lag en liste over hindringer  Hva er en del av ”definition of done” for en oppgave og hva er egne oppgaver? 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 25

26   www.steria.no WIP-limits  Begrens samtidig arbeid  For eksempel: ▬ Kun to oppgaver ”under utvikling” og en ”produksjonssettes” ▬ Gitt at vi har: ▬ 1 oppgave som utvikles ▬ 1 oppgave som er ”ferdig” ▬ 1 oppgave som testerne strever med å verifisere ▬ Utviklere har ikke lov å ta oppgaver fra produktkøen (WIP = 2) ▬ I stedet: Hvordan kan vi hjelpe flaskehalsen i systemet?  http://blog.crisp.se/henrikkniberg/2009/06/26/1246053 060000.html http://blog.crisp.se/henrikkniberg/2009/06/26/1246053 060000.html 14.07.2014 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 26


Laste ned ppt "  www.steria.no © Steria Smidig-workshop for Agresso Johannes Brodwall, Chief Scientist, Steria."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google