Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright © 2003 Systek OOs gjenfødsel? Innlegg til Systek’s teknologisamling Johannes Brodwall.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright © 2003 Systek OOs gjenfødsel? Innlegg til Systek’s teknologisamling Johannes Brodwall."— Utskrift av presentasjonen:

1 Copyright © 2003 Systek ASbrodwall@systek.no OOs gjenfødsel? Innlegg til Systek’s teknologisamling Johannes Brodwall

2 Copyright © 2003 Systek ASbrodwall@systek.no Hva er objektsorientering? "The term object was first formally applied in the Simula language, and objects typically existed in Simula programs to simulate some aspect of reality" [Booch 91, p77]. ”In the so-called Scandinavian approach (originating in Simula), the main point is that programs expressed in an object-oriented manner will be more understandable and manageable for human beings.” [ootips.org]

3 Copyright © 2003 Systek ASbrodwall@systek.no Hvilke objekter er i våre programmer? Brukergrensesnitt-objekter Transaksjonshåndteringsobjekter Datatransportobjekter Dataaksessobjekter HTTP-håndteringsobjekter Meldinghåndteringsobjekter Hvor er brukerens objekter?

4 Copyright © 2003 Systek ASbrodwall@systek.no Teknologi 1: Naked objects Et rammeverk i Java En filosofi De sentrale objektene i programmet skal være objektene i brukens begrepsverden Brukeren skal ha mulighet til å manipulere disse objektene fritt

5 Copyright © 2003 Systek ASbrodwall@systek.no Et eksempel

6 Copyright © 2003 Systek ASbrodwall@systek.no Litt kode public class Project extends AbstractNakedObject { private TextString projectTitle = new TextString(); private InternalCollection tasks = new InternalCollection(Task.class, this); private Contact owner; public TextString getProjectTitle() { return projectTitle; } /* (non-Javadoc) @see org.nakedobjects.object.AbstractNakedObject#title() */ public Title title() { return new Title(projectTitle.title().toString() + " (" + tasks.size() + " tasks)"); } public final InternalCollection getTasks() { return tasks; } public void addTasks(Task task) { tasks.add(task); task.associateProject(this); objectChanged(); } public void removeTasks(Task task) { tasks.remove(task); task.disassociateProject(this); objectChanged(); } public void associateOwner(Contact owner) { this.owner = owner; if ( owner != null ) owner.getProjects().remove(this); } public void disassociateOwner(Contact owner) { if ( this.owner != null ) owner.getProjects().remove(this); this.owner = null; }

7 Copyright © 2003 Systek ASbrodwall@systek.no Brukergrensesnitt

8 Copyright © 2003 Systek ASbrodwall@systek.no Bygget inn test-støtte public class ECSStories extends AcceptanceTest { public void story4CopyBooking() { story("Copy a Booking from a customers previous booking"); step("Retrieve the customer by name."); View customer = getClassView("Customers").findInstance("Pawson"); step("Retrieve the booking object by its reference number."); View booking = customer.getField("Bookings", "#2 Confirmed"); step("Create a copy of the booking which will copy the the details."); View copiedBooking = booking.rightClick("Copy Booking"); checkFieldsIn(copiedBooking); checkField("Customer", booking.getField("Customer")); //... step("Specify when."); booking.fieldEntry("Date", "Dec 17, 2001"); booking.fieldEntry("Time", "6:30:00 PM"); //... }

9 Copyright © 2003 Systek ASbrodwall@systek.no Automatisk generert rapport

10 Copyright © 2003 Systek ASbrodwall@systek.no Naked objects: Noen tanker Designing and developing business systems using naked objects offers four principal benefits: Naked objects can better accommodate future changes to business requirements. Naked objects empower the user. Naked objects improve communication between developers and users. Naked objects can speed up the development process. Kilde: Richard Pawson http://www.nakedobjects.org/introduction.html http://www.nakedobjects.org/introduction.html

11 Copyright © 2003 Systek ASbrodwall@systek.no Noen detaljer Automatisk objekts-relasjonsmapping (Men fungere ikke alltid like bra) Toveisrelasjoner er vanskeligere med OO enn med databaser http://www.nakedobjects.org/

12 Copyright © 2003 Systek ASbrodwall@systek.no Teknologi 2: Prevalence Hvorfor bruker vi alltid databaser? Prevalence: Legg alle objekter i RAM! RAM is getting cheaper every day. Researchers are announcing major Breakthroughs In Memory Technology. Even today, servers with multi- gigabyte RAM are commonplace. For many systems it is already feasible to keep all business objects in RAM. [ - PrevalenceSkepticalFAQ ] Breakthroughs In Memory TechnologyPrevalenceSkepticalFAQ Prevayler hevder å være flere1000 ganger raskere enn relasjonsdatabaser Forutsetning: Alle business-objekter får plass i RAM

13 Copyright © 2003 Systek ASbrodwall@systek.no Implementasjon Alle endringer til objekter skjer via Command Objects (A i ACID) Alle command objects legges i logg før de utføres (D i ACID) Command objects utføres serielt (I i ACID) Periodisk lagres alle objekter til snapshot

14 Copyright © 2003 Systek ASbrodwall@systek.no ACID A – (Atomic) Utviklers ansvar (men støttet) C – (Consistent) Utviklers ansvar (men det er vanlig) I – (Isolated) Alle Command Objects utføres serielt D – (Durable) Command Log og snapshots sørger for dette

15 Copyright © 2003 Systek ASbrodwall@systek.no Implementasjoner Prevayler – Open-Source Java implementasjon Bamboo.Prevalence – Open-Source.NET implementasjon Madeleine – Open-Source Ruby implementasjon En typisk implementasjon tar < 1000 kodelinjer

16 Copyright © 2003 Systek ASbrodwall@systek.no Oppsummering Naked objects og Prevalence fokuserer på objektene i brukernes begrepsverden Radikalt forskjellig fra mainstream: Automatisk UI istedet for kodet UI Ikke relasjonsdatabaser Vil det fungere i de applikasjonene vi utvikler? Skalerer det? (Hvor mye må vi skalere?) Sparer det arbeid? Vil det fungere med “mine data”?

17 Copyright © 2003 Systek ASbrodwall@systek.no Tilslutt Spørsmål? Er noen av disse ideene gode? Er de forferdelige? Hva kan vi lære fra dem? Hva skal til for å gjøre dem bra nok? Kjenner noen til relaterte teorier?


Laste ned ppt "Copyright © 2003 Systek OOs gjenfødsel? Innlegg til Systek’s teknologisamling Johannes Brodwall."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google