Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oversikt læreplan norsk Vg2 SF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oversikt læreplan norsk Vg2 SF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oversikt læreplan norsk Vg2 SF

2 Kunnskapsløftet – noen utfordringer i ny læreplan for norskfaget
Språk og tekster fra vår egen tid i et sammenligningsperspektiv med andre tider og andre språk Analyse og bruk av sammensatte tekster Egenvurdering av utvikling og ferdigheter Et stort antall aktiviteter PP3 Dette er noen utfordringer som er gjennomgående for alle klassetrinn. I kursesken: en skjemaoversikt over læreplan Norskfaget er virkelig nytt Vi mener det er galt å fortsette undervisningen som om ingenting er skjedd Grip teksten tar konsekvensene av at faget er fornyet

3 Ny læreplan - utfordringer for Vg2
Norsk og europeisk litteratur fra middelalderen til 1800-tallet Samspillet mellom ulike kulturuttrykk i og utenfor Norge Forestillingen om det norske blir skapt Samtidstekster: drøfte mangfold, kulturmøter og konflikter Språkpolitikk og kulturutvikling i et globaliseringsperspektiv PP4 Dette er noen av utfordringene i VG2. Vi skal vis hvordan de er løst i Grip teksten. Læreplanen legger opp til nye måter å jobbe med språk og litteratur på i forhold til det vi kjenner fra R-94. Dette har Grip teksten tatt på alvor. Læreverket er ikke en nyskriving av lærebøkene for R-94, men det følger ideene i ny læreplan. Vi skal se litt nærmere på dette.

4 Utfordringene – slik realiserer Grip teksten ny læreplan:
Læreboken inneholder fire hovedbolker: Litteratur – og kulturhistorie (fra middelalderen til ca 1870) Språk og samfunn – i et globalt perspektiv Tekstarbeid og ferdigheter Tekstantologi (Grip tekstene) I tillegg: Grip teksten nettsted PP 5 Fire hovedbolker i Grip teksten 1) Litteratur – og kulturhistorie (fra middelalderen til ca 1870) 2) Språk og samfunn – i et globalt perspektiv (norsk språkutvikling og språkpolitikk i et internasjonalt perspektiv, samt en liten del om oversetting) 3) Tekstarbeid og ferdigheter (teori og pratisk veiledning knyttet til arbeid med ulike teksttyper, både muntlige, skriftlige og sammensatte) 4) Tekstantologi (Grip tekstene. Inneholder tekster i ulike sjangere fra og fra vår egen samtid. Noen av tekstene er i original språkform (jf læreplanens krav). Når det gjelder samtidstekstene, er det fokus på å vise kulturmøter og kulturkonflikter, fellesskap og mangfold – et perspektiv som også er angitt i læreplanen. I tillegg kommer nettstedet med digitale muligheter til fordypning og differensiering


Laste ned ppt "Oversikt læreplan norsk Vg2 SF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google