Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ERGO FYSIKK 1 Lærebok ● Studiebok ● Elevnettsted ● Lærernettsted.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ERGO FYSIKK 1 Lærebok ● Studiebok ● Elevnettsted ● Lærernettsted."— Utskrift av presentasjonen:

1 ERGO FYSIKK 1 Lærebok ● Studiebok ● Elevnettsted ● Lærernettsted

2 L æ r e b o k Motiverende tekster og korte, konsise forklaringer Rikholdig eksempelutvalg Varierte og differensierte oppgaver

3 Variert utvalg av oppgaver og elevforsøk
Forslag til miniforsøk som ikke fordrer labutstyr Et alternativ til elevnettstedet (pdf-versjon av studiebok på nettstedet) S t u d i e b o k

4 K a p i t t e l s t r u k t u r Hvert kapittel innledes med en motiverende tekst og undrings-spørsmål som kan stimulere til samtale og nysgjerrighet. Innholdet i et underkapittel kan deles i tre deler: teori, eksempler og prøv-deg-oppgaver. Viktig stoff er uthevet underveis.

5 Små margtekster bidrar til å levendegjøre stoffet.
Hvert kapittel avsluttes med et sammendrag og flere oppgaver som stimulerer til å regne, diskutere og tenke fysikk. De mest krevende oppgavene er merket. K a p i t t e l s t r u k t u r

6 FRA KAPITTEL 2: NEWTONS LOVER
INNLEDENDE KAPITTELSIDE Hvert kapittel starter med en motiverende tekst og undrings-spørsmål som skal vekke nysgjerrighet og forberede eleven på lærestoffet.

7 FRA KAPITTEL 2: NEWTONS LOVER
LÆRINGSMÅL De aktuelle læreplanmålene er gjengitt i starten av hvert kapittel.

8 FRA KAPITTEL 8: ASTROFYSIKK
PRØV DEG Hvert underkapittel har enkle spørsmål knyttet direkte til lærestoffet. Dette er de aller enkleste oppgavene. SIMULERING Simuleringssymbolet i margen forteller at her finnes det en simulering på nettstedet som er knyttet til det aktuelle lærestoffet.

9 FRA KAPITTEL 3: MEKANISK ENERGI
GJØR SELV Gjør selv-ikonet i margen forteller at her er det en aktivitet som ikke krever avansert utstyr, og som eleven kan prøve hjemme eller på skolen.

10 FRA KAPITTEL 4: TERMOFYSIKK
VIL DU VITE MER? Eleven kan finne fordypningsstoff på elevnettstedet eller i studieboka.

11 FRA KAPITTEL 2: NEWTONS LOVER
REGNE, DISKUTERE OG TENKE FYSIKK Oppgavene på slutten av hvert kapittel skal stimulere både til å regne, diskutere og tenke fysikk. De mest krevende oppgavene er merket.

12


Laste ned ppt "ERGO FYSIKK 1 Lærebok ● Studiebok ● Elevnettsted ● Lærernettsted."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google