Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOKUS Samfunnsfag – forenklet utgave

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOKUS Samfunnsfag – forenklet utgave"— Utskrift av presentasjonen:

1 FOKUS Samfunnsfag – forenklet utgave
For elever som har behov for en enklere og forkortet versjon av læreboka

2 For hvem? De som sliter i faget Lesesvake De med kort botid i landet
For lærere som ikke ønsker at læreboka skal «ta for mye plass»

3 Forenkling – smertefullt, men nødvendig
Forenklet utgave bygger på teksten i FOKUS samfunnsfag, men er bearbeidet av: Olaug Strand, Cand.philol med hovedfag i historie fra NTNU. Hun har undervisningserfaring i norsk, samfunnsfag og historie på videregående- og universitets nivå. Nå jobber jobber hun som rådgiver ved Etter- og videreutdanningen ved Universitetet i Stavanger. I 2009 gav hun ut "Med tusen ord" et læreverk i norsk for voksne innvandrere for Fagbokforlaget. Mette Mari Wold, lektor med mastergrad i rådgivning fra NTNU, med fordypning innenfor samfunnsvitenskap og psykologi. Hun har bred erfaring fra undervisning og veiledning av flerkulturelle elever og elever med behov for tilrettelegging og arbeider i dag som fagleder og rådgiver ved en videregående skole i Trondheim.

4 Fra 302 til 160 læreboksider Forenklet utgave:
Kan brukes i klasser der alle elever har den forenklede utgaven. Kan brukes i klasser der begge varianter er i bruk. Lærebøkene har samme struktur. Lærebøkene har samme overskrifter (med enkelte unntak der emner er tatt ut). Grunnprinsipper: Ikke fortetting av fakta, men forenkling. Enklere setninger. God plass til de emnene som blir tatt opp. Halvering av antall læreboksider innebærer at enkelte deler av lærestoffet ikke behandles i sin fulle tyngde (side 17/11). Verken innledningskapitlet eller «Utforsk» er med i den forenklede utgaven (side 27/15). Enkelte utforsk-oppgaver kan med fordel brukes.

5 Nettressurser Lærerens digitalbok (samme for begge utgaver av lærebøkene). Ligger på lærerressursen. 1 lisens per skole som alle lærere som underviser i faget kan bruke. FOKUS Samfunnsfag – Basis: digital elevressurs uten innlogging. En startoppgave og en kapitteltest til hvert kapittel. FOKUS Samfunnsfag – Pluss: digital elevressurs med et stort tilfang oppgaver og fagressurser. Innlogging og lisensbasert. FOKUS Samfunnsfag – Lydbok: Alle kapitlene lest inn i et tempo som er tilpasset den lesesvake.


Laste ned ppt "FOKUS Samfunnsfag – forenklet utgave"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google