Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ERGO FYSIKK 1 nettsted.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ERGO FYSIKK 1 nettsted."— Utskrift av presentasjonen:

1 ERGO FYSIKK 1 nettsted

2 Elevnettstedet i fysikk
Verkuavhengige innholdsressurser Pedagogisk forankret og tilrettelagt Rikt utvalg interaktive oppgaver Tilrettelagt for bruk av videokanon NOEN EKSEMPLER PÅ RESSURSER Simuleringer, med oppgaver Dra-slipp-oppgaver Flervalgsoppgaver med hint, løsningsforslag og resultatside Kapitteltester Videoklipp Pdf-versjon av studiebok gir tilgang til samtlige studiebokressurser

3 (Side med nettstedsforsidene)
Innholdsressursene i fysikk er verkuavhengige, og kan benyttes som supplement til andre læreverk.

4 SIMULERINGER Simuleringene bidrar til å visualisere lærestoffet og
vise isolerte forsøk i en forenklet versjon av virkeligheten. Eleven blir aktivert ved å arbeide interaktivt, variere ulike parametre og løse oppgaver knyttet til simuleringene. Simuleringene egner seg både til individuelt arbeid og til felles visning og diskusjon i klasserommet.

5 SIMULERING USIKKERHET
Simuleringen tar for seg hvordan vi i forsøk kan arbeide for å redusere usikker-heten. Du kan både lage graf og fylle ut tabell direkte på skjerm. Deretter kan du bestemme usikkerhet både grafisk og ved regning.

6 SIMULERING SKRÅPLAN Simuleringen tar for seg sammenhengen mellom bevegelse og grafisk framstilling. Du kan variere startfart og helningsvinkel på skråplanet og studere tilhørende veigraf, fartsgraf og akselerasjonsgraf. Hvordan vil det se ut hvis vi forandrer positiv retning?

7 SIMULERING KJELKETUR Newtons lover på glattisen! Her kan du variere både krefter og masse og så beregne akselera-sjon ved å bruke sporingspunktene i simuleringen. Kan du få kjelken til å bevege seg selv om summen av kreftene er null?

8 SIMULERING KREFTER PÅ KLOSSER
To klosser ligger oppå hverandre. Du kan velge mellom to ulike masser på den ene klossen, og velge om systemet skal være akselerert. Så skal du plassere kraftpilene riktig. Slett ikke så enkelt! Og hvilken av Newtons lover ligger til grunn for hver plassering?

9 SIMULERING LOOP OG MEKANISK ENERGI
Simuleringen viser en gjenstand som beveger seg i en loop og deretter ut på et platå. Du kan velge nullnivå for potensiell energi, starthøyde og friksjonskoeffisient på platået. Hvordan går det med den mekaniske energien i løpet av bevegelsen? Hvor stanser gjenstanden?

10 Lærerressursene byr bl. a
Lærerressursene byr bl.a. på kapittelomtaler og supplerende oppgaver, i tillegg til annet verdifullt bakgrunnsstoff. På lærernettstedet finner du tidligere numre av ERGO-nytt.

11 Lærerressurser GENERELLE RESSURSER
Årsplan, lysark og eksamensløsninger KAPITTELRESSURSER Kapittelomtale med bl.a. metodiske tips Spesialressurser, f.eks. tips til demonstrasjonsforsøk og powerpoint-presentasjoner

12 Lærerressurser KURSUAVHENGIGE RESSURSER Læreplanen
Fagartikler, med både nytt stoff og artikler fra tidligere numre av ERGO-nytt Lenker beregnet på fysikklærere Generelle nyheter knyttet til fysikkfaget i skolen Undervisning med nettressurser Erfaringer fra brukere av Aschehougs fysikkverk

13 En oppsummering Nettressursene er samlet på nettportalen LOKUS:
Tilgang til lærerressursene via elevnettstedet, ved lenken ”lærerressurser”. Priser på årsabonnement finner du under fanen ”Priser abonnement” på Lokus startside.

14


Laste ned ppt "ERGO FYSIKK 1 nettsted."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google