Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TIDSLINJER 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TIDSLINJER 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 TIDSLINJER 1

2 TIDSLINJER Komponenter for hvert årstrinn: Lærebok Elevnettsted
Lærernettsted

3 Læreboka: skape en sammenhengende fortelling på grunnlag av kompetansemålene under Samfunn og mennesker i tid gi et solid grunnlag for å dekke målene under Historieforståelse og metoder  Alt i én bok, tilpasset 2-timersfaget Nettstedene: Utnytter mediets muligheter for å gi grunnlag for variasjon, faglig fordypning og differensiering Viderefører kurset i Historieforståelse og metoder Dekker målene knyttet til bruk av digitale verktøy

4 Den fleksible læreboka
En kortfattet, men sammenhengende tekst som er kronologisk bygd opp Norges- og verdenshistorie i parallelle kapitler med ulike fargekoder Tre forskjellige typer tekster i hvert kapittel gir grunnlag for variasjon og differensiering Et grunnkurs i ”historieforståelse og metoder” fordelt på 3 deler i boka  Alt i én bok

5 Struktur 3 hoveddeler: Fram til ca. 500 e.Kr. Ca. 500–1400 Ca ”historieforståelse og metoder” tilknyttet hver hoveddel sammenhengende norsk historie og europeisk historie som kan leses parallelt eller hver for seg egne kapitler om utenomeuropeiske emner/regioner som har hatt stor betydning for ettertida og for utviklingen i Europa hvert kapittel er delt i 3 deler

6 De 3 delene av hvert kapittel
Innledning: Nærbilde Hovedtekst Avslutning: Perspektiver

7 Innledning: Nærbilde En kort fortelling om en person eller en hendelse som synliggjør noe vesentlig i perioden Levendegjøring Motivasjon Nærhet  Tekster som er lette å lese for alle elever

8 Hovedteksten en sammenhengende, lettlest tekst
mindre detaljrikdom – vekt på de lange linjene konsentrert rundt noen få, sentrale prosesser/problemstillinger som presenteres i en ingress layout med brede marger, som gir et rolig preg og letter konsentrasjonen om lesingen avsluttes med ”test deg selv”-oppgaver og arbeidsoppgaver

9 Avslutning: Perspektiver
En drøftende ”artikkel” som bygger videre på hoveddelen: trekke linjer til vår egen tid utdyping/diskusjon av et historisk fenomen endringer i oppfatning av et fenomen eller en periode ulike historiesyn bruk av historien  Større utfordringer for flinke elever

10 Eksempel på et kapittel i sammenheng: Kapittel 7

11 Kapittel 7, s Nærbildetekst: om grunnlaget for korstogene

12 Ingress og tidslinje Ingressen gir en ramme for kapitlet
Tidslinja viser de viktigste prosessene/hendelsene i kapitlet i kronologisk rekkefølge

13 Rammetekster Rammetekstene trekker fram interessante personer, hendelser eller særtrekk ved en periode, og/eller trekker linjer mot vår egen tid

14 Kart og illustrasjoner
Kartene gir geografiske rammer for teksten og underbygger sentrale poenger

15 Bilder og bildetekster
Alle bildene har utfyllende bildetekster med kildehenvisninger

16 Oppgaver til hovedteksten

17 Perspektiver med diskusjonsoppgave, s
Perspektiver med diskusjonsoppgave, s.154: Klimaendringene under ”den lille istida” – sammenlignet med i dag

18  Variasjon: Ulik sjanger og form på de ulike tekstene
 Differensiering: Nærbildetekstene er lette å lese for alle, perspektivtekstene byr på problematisering og større utfordringer  Valgmuligheter: Hovedtekstene kan leses uavhengig av de andre tekstene. Enkelt å kutte ned på tekstmengden hvis ønskelig  Fleksibilitet: De ulike tekstene kan kombineres på ulike måter og leses i den rekkefølgen man ønsker

19 Historieforståelse og metoder
Et ”grunnkurs” knyttet til læreplanens mål Fordelt på 3 deler, plassert etter hver hoveddel av boka Korte innføringstekster knyttet til læreplanens mål: kilder periodisering forklaringer å studere en historisk person

20 Tekst om periodisering, s.194-195

21 Historieforståelse og metoder, forts.
Oppgaver med tilhørende kilder fra den aktuelle tidsperioden, som øver elevene i det aktuelle læreplanmålet Kortfattet ”skjema” for vurdering av kilder på bokas innbrettsside slik at det alltid er tilgjengelig

22 Kildeoppgaver s

23 Forklaringsoppgave og kildeoppgave, s. 198-199

24 ”Skjema” for vurdering av kilder s. 78 – og på bokas innbrettsside

25 En lærebok tilpasset 2-timersfaget
Omfang: Hovedtekst: 229 sider Nærbildetekster: 28 sider Perspektivtekster: 27 sider Historieforståelse og metoder: 21 sider En sammenhengende, strukturert tekst som de fleste elever kan lese på egen hånd Dekker læreplanmålene knyttet til historieforståelse og metoder – med unntak av det digitale Enkelt å velge – og å velge bort  Den fleksible læreboka


Laste ned ppt "TIDSLINJER 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google