Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kommunikasjon og nettverk TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kommunikasjon og nettverk TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kommunikasjon og nettverk TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk

2 2 Læringsmål og pensum Mål –Lære det mest grunnleggende om hvordan datanettverk fungerer og hva et datanettverk består av Pensum –Kapittel 9

3 3 Hva er et nettverk? Sammenkoblinger mellom datamaskiner Muliggjør kommunikasjon og dermed ulike tjenester Strukturen til et nettverk består av –Fysiske sammenkoblinger –Regler for kommunikasjon (protokoller) Hvordan meldinger skal adresseres Hvilket format skal meldingene være på Hvordan bekreftes mottatt melding? Aksesskontroll: Hvordan koordineres aksess til nettverket – “retten til å sende meldinger” Protokoll = samarbeids -språk

4 4 Kommunikasjonsmodell Eks: Diskutere samme tema, snakke samme språk, på samme telefonnett Horisontal kommunikasjon Vertikal kommunikasjon Standardisering (bli enig om felles kjøreregler) Hvert lag uavhengig Kan lett byttes ut Elektronikk Språk Tema Protokoller: Fotballprat Norsk Medium

5 5 Viktig modell for kommunikasjon i datanettverk: TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) –En samling med protokoller (bla HTTP, FTP, TCP, IP, SMTP) Dagens Internett baserer seg på TCP/IP Alle maskiner som er koblet på Internet må ”forstå” og bruke disse protokollene TCP/IP er lagdelt! –Hvert lag har ulike oppgaver –Som kommunikasjonsmodellen på forrige foil: uavhengige lag, kan byttes ut

6 6 Først litt om pakker Alt trafikk over Internett sendes som pakker. Hver pakke er selvstendig og inneholder: –den informasjonen vi ønsker å sende –avsenderadresse –mottakeradresse –++ Pakker har en begrenset størrelse –Store mengder data sendes som mange små pakker

7 7 Lagene i TCP/IP Applikasjonslaget –Grensesnittet mot applikasjonene (FTP-klienten, SSH-klienten - f.eks Putty, nettleseren/webserveren) Transportlaget (ende-til-ende protokoller) –Gir oss en ende-til-ende ”forbindelse” –Kan re-sende pakker som er kommet bort Nettverkslaget (internettprotokoller) –Ruter pakkene gjennom nettet fra maskin til maskin –Pakker videresendes fra maskin til maskin nærmere og nærmere målet Linklaget –Tar seg av den fysiske overføringen i kabler: bits overføres over ADSL, ISDN, lokalnett, trådløst, satelitt etc.

8 8 Maskinadresse: 32 bits (IP-adresse) Eks: 10000001 11110001 00111000 00111100 Adressering Når man skal kommunisere må man kunne angi en mottaker unikt. Vi trenger adressering! En datamaskin har en fysisk nettverksadresse/lokalnett-adresse –To maskiner på et lokalnettverk kan ikke ha samme lokalnettadresse –Adressen har kun betydning på lokalnettet En datamaskin på Internett har en global internett-adresse (IP- adresse) –To maskiner på Internett kan ikke ha samme IP-adresse –Adressen har global betydning –Eks: 129.241.200.145 –Adressen lagres på 4 bytes, altså 2 32 (4,294,967,296) mulige adresser –Etter hvert er dette faktisk litt lite…

9 9 Adressering (2) For mennesker: Tungvint å forholde seg til IP- adresser (tall) Har derfor tekstlige adresser (f.eks www.ntnu.no) som kan oversettes til den tilsvarende ip-adressen Noen må gjøre denne oversettingen –Det gjøres av et system som kalles Domain Name System (DNS) som er en samling med databaser som tilsammen holder oversikt over ALLE verdens domenenavn og ip-adresser

10 10 Navne tjener IP’n til www.dinside.no ?? 82.117.36.116 DNS – Domain Name System Global navnetjeneste (”telefonkatalog”) DNS tar imot forespørsler med tekstlige adresser og svarer med IP-adressen til teksten –http://www.ntnu.no (IP-adresse:129.241.56.60) –http://www.vg.no (IP-adresse:193.69.165.21)

11 11 Navnerommet i Internett com biznetmilint info aunoziarpa in-addr 158... ntnu navnløs rot orggovedu Generiske (organisatoriske) domenerGeografiske domenerInverse domener stud

12 12 Alle ”hører” det som sendes Kun en maskin kan sende om gangen Kollisjon kan oppstå Nettverkstilkoblinger – lokale nettverk (LAN) Lokalnett –Mange maskiner på felles buss

13 13 Sammenkobling av nettverk (1/5) Dersom for mange maskiner kobles på samme ”segment” buss kan signalet blir for svakt Repeater – forsterker og ”renser”, men: Alle signaler sendes videre. Repeater

14 14 Sammenkobling av nettverk (2/5) Hub (”nav”) Flere maskiner koblet sammen i stjerneformasjon. Alle signaler sendes til alle. HUB

15 15 Sammenkobling av nettverk (3/5) Bridge (”bro”) –Kobler sammen to (lokal)nettverk (av samme type). Bro - Kun signaler som skal ”over broen” videresendes. (avgjøres ved å se på lokalnett-adressen) - Skaper to atskilte segmenter

16 16 Sammenkobling av nettverk (4/5) Switch (”svitsjer”) –”Bro med flere porter” –Kan koble mellom flere maskiner/segmenter –Videresender kun signaler til de portene som skal motta –Kan ha mange ”samtaler” samtidig –Videresendes basert på lokalnett-adressen Svitsj O O O O O O O O Hub

17 17 Ruter1Ruter2Ruter3 Internett A B C DE Gateway Sammenkobling av ulike nettverk (5/5) Routere (”rutere”) –Kobler sammen ulike nettverk/nettsegmenter (av forskjellig type) –Vet ruter for ulike adresser og hvilken ruter pakken skal videresendes til –Ruter basert på IP-adresser Avgjør hvilken ruter pakken skal sendes til for videre ruting Sender til den neste ruteren ved hjelp av den fysiske adressen (lokalnett-adressen) til ruteren

18 18 Tips: les kapittel 9 i boka, men ikke drukne i detaljer Oppsummering Ulike typer sammenkoblinger av maskiner og nettverk –Repeatere –Hub’er –Broer –Switcher –Routere (videresender basert på IP-adresse) Kommunikasjonsmodell Lagdeling av protokoll-lag –Ulike lag har ulike ansvarsområder –På Internett:TCP/IP DNS –Navneoppslag fra www.vg.no til 129.69.165.20


Laste ned ppt "1 Kommunikasjon og nettverk TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google