Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Forslag til nytt opplæringsprogram for universitetsbibliotekarer ved UBiT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Forslag til nytt opplæringsprogram for universitetsbibliotekarer ved UBiT."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Roar.storleer@ub.ntnu.no Forslag til nytt opplæringsprogram for universitetsbibliotekarer ved UBiT

2 2 Roar.storleer@ub.ntnu.no Bakgrunn I ledermøtet 5. desember 2007 hvor Roar Storleer orienterte om dagens opplegg for den ett-årige universitetsbibliotekaropplæringen, ble det besluttet opprettet en arbeidsgruppe bestående av Hege Charlotte Faber, Almuth Gastinger, Stein Johansen og Roar Storleer. Gruppen fikk som mandat å komme fram til et framtidig opplæringsprogram for universitetsbibliotekarer ved UBiT. Roar Storleer ble oppnevnt som leder av gruppen.

3 3 Roar.storleer@ub.ntnu.no Arbeidet 5 samlinger siden 15. januar Rapport levert Bibliotekdirektøren 31. mars Gjennomgang av dagens opplegg Erfaringer fra de 9 siste som har gjennomført opplæringstilbudet Undersøkelse om tilbud ved andre institusjoner (NO,DK,SE,US,UK,DE) Opprettet egen blogg ( http://ubit-univbiblopplaering.blogspot.com/ ) http://ubit-univbiblopplaering.blogspot.com/

4 4 Roar.storleer@ub.ntnu.no

5 5 Dagens opplegg Varighet 1 år (50/50 opplæring/arb. v/enhet) Innhold: ”Bli kjent” runde 14 ukers turnus (1/2 uker) ved: –Spesialsamlingene (1 uke) –Tilvekst (2 uker) –Tidsskrift (1 uke) –Katalog (3 uker) –Publikumsskranke (3 uker) –Fjernlån/dokumentlevering (2 uker)

6 6 Roar.storleer@ub.ntnu.no Dagens opplegg - forts. Arbeide ved den enhet en er tilsatt (50%) Kollokvieserie (ca. 20 samlinger à ca 2t) Kollokvieserie Brevkurs JBI (en regner 10t/brev) Brevkurs JBI –UDK/Dewey (2/4 brev) –Jus er ikke poesi (4 brev - opphavsrett) –Referansekunnskap (10 brev) Informasjonssøking PhD fag (ca. 25t) Informasjonssøking Informasjonsforvaltning (IT2802, 26 t F + 10 Ø, 7,5 studiepoeng) Informasjonsforvaltning Studietur – ulike besøk ( Tr.heim/Oslo/Mo) Deltakelse på ulike møter og konferanser

7 7 Roar.storleer@ub.ntnu.no Dagens primæroppgaver Samlingsutvikling. Utvelgelse og klassifisering/indeksering av litteratur Hjelpe brukerne ved avanserte emneforespørsler Undervisning/opplæring. Holde emnespesifikke kurs i informasjonssøking Pleie fagmiljøet (fakultet og institutt) innen sitt ansvarsområde Vevarbeide

8 8 Roar.storleer@ub.ntnu.no Framdriftsplan Tilbakemelding fra de som har fulgt dagens opplegg Hva fungerer? Hva fungerer ikke? Hva bør inn som nytt i hht UBiTs framtidige behov Hvordan skal det legges opp? Innhente opplysninger fra sammenlignbare institusjoner Kan vi hente kompetanse innen egne rekker? Hvis ikke – hvor får vi tak i den?

9 9 Roar.storleer@ub.ntnu.no Nytt opplegg Hoveddel gjennomføres innen ett år og resten innen tre år 50/50 opplæring/arbeide ved bibliotek Opplæringsprogrammet justeres / tilpasses den nyansattes kompetanse Tre viktige hovedområder –Utadrettet virksomhet –Undervisning –Oppdatert på hva som rører seg i Det Digitale Bibliotek

10 10 Roar.storleer@ub.ntnu.no Velkomst (1 dag) Utdeling og gjennomgang av ”velkomstperm” God gjennomgang av hele opplegget Orientering om UBiTs organisasjon, styring, adm, måldokumenter, strategier, lønn, HMS, matrisene osv Universitetsbibliotekarens primæroppgaver Presentasjon og møte med fadder (NB. Fadderne må være godt orientert om plikter og ansvar for opplæringsperioden)

11 11 Roar.storleer@ub.ntnu.no ”Bli kjent runde” (6 ½ dag) Viktig for å få oversikt (også fakultet/institutt bør besøkes) Fagmiljøet informeres (mail, Innsida) når nytilsatt begynner. Samtlige bibliotekenheter besøkes (2-3 dager) Representant for fakultet/institutt presenterer vedkommende i fagmiljøet. Fadder blir også med her. (1 dag) Intensivt Informasjonssøkekurs (1/2 dag) Kurset arrangeres så tidlig som mulig i opplæringen, slik at deltakeren får innledningsvis et godt innblikk i UBiTs tjenester. Kurs i engelsk bibliotekterminologi (2 dager) – NTNU Kurset fokuserer på profesjonell engelsk stil, standard og vokabular. Det har som mål å hjelpe deltakerne å bruke engelsk med større sikkerhet og trygghet, og til å bli fortrolig med webbaserte og skriftlige kilder. Kurset legger også vekt på nyttige ord og uttrykk i biblioteket. Bibliotektermer - norsk/engelsk ordliste fra ABM utviklingBibliotektermer - norsk/engelsk ordliste

12 12 Roar.storleer@ub.ntnu.no Turnus (27 ½ dag) ”Logisk” gjennomføring av turnus (Bokas gang) er viktig. Den må være godt planlagt og hensikt komme klart fram. De ansvarlige må være godt forberedt når deltakeren kommer Tilvekst (2 ½ dag) Tidsskrift (2 ½ dag) Klassifikasjon (2 ½ dag) - Intern opplæring ved fadder eller ved den som fadder avtaler med (*) Katalog (2 ½ dag) Noen sentrale arbeidsverktøy (BIBSYS, Frida, DIVA, UBiT vev og SFX, Fagsider/FagVIKO/VIKO og It’s Learning) (2 ½ dag) Publikumsskranke (7 ½ dag ) Fjernlån/dokumentlevering (2 ½ dag) Spesialsamlingene (2 ½ dag) Vevarbeide (5 dager) *) Har et opplegg for UDK og Dewey

13 13 Roar.storleer@ub.ntnu.no Fag (alle ved NTNU) IT2802 Informasjonsforvaltning (200 t ca. 30 dager) IT2802 Emnet behandler ulike former for dokumentbasert informasjon og bruken av kvalitetssikrede samlinger som utgangspunkt for informasjonsforvaltning både i bedriftsinterne løsninger og i en mer global kontekst. Web-basert informasjon er sentral. Videre behandles identifikasjon, beskrivelse og klassifisering av informasjon med fokus på utvalgte standarder og systemer for dette, med henblikk på å gjenfinne informasjon. Søking og søkeprosesser. Emnet gir også en innføring i informasjonskvalitet. Nasjonalt og internasjonalt regelverk for opphavsrett av digital informasjonmed fokus på digital informasjon, samt datasystemer for digital rettighetsstyring. IT3803 (Digitale bibliotek) (200t ca. 30 dager) IT3803 Emnet har flere innfallsvinkler til web-baserte digitale bibliotek: informasjonsobjekter, systemarkitektur, teknologi og anvendelser. Emnet behandler modellering, design og beskrivelse av innhold; generelle metoder, spesifikke metoder rettet mot utvalgte applikasjoner og/eller brukergrupper. FRBR- modellen behandles spesielt. Interoperabilitet mellom systemer og mellom samlinger. ?Open access; Open Arcives?. Det gis innføring i modeller og arkitekturer for (distribuerte) digitale bibliotek. Eksempler: Geo-refererte digitale bibliotek, Digitale bibliotek og e-læring. Evaluering av digitale bibliotek, og av enkelte hovedkomponenter som teknologi, innhold (samlinger), brukere og brukbarhet. Pedagogisk basiskompetanse (3 dager til 12 dager avh. av omfang) Pedagogisk basiskompetanse

14 14 Roar.storleer@ub.ntnu.no Kurs/brevkurs (7 dager) Brevkurs 34 Jus er ikke poesi (2 brev) dekker bibliotekrelevant lovgivning (Pliktavleveringsloven og Åndsverkloven) Brevkurs 40 del I Referansekunnskap (3 brev) Prosjektstyring – NTNU (2 dager) Prosjektstyring Markedsføring – NBF (5 dager)

15 15 Roar.storleer@ub.ntnu.no Ulik programvare (5 dager) Behov for kursing vurderes i forhold til den enkeltes erfaring og kunnskap Office programmer (Word, PowerPoint, Excel) – Datakortet Adobe Acrobat (Reader og Distiller) (4t) ESCENIC (4t) EndNote (4t) DreamWeaver (4t)

16 16 Roar.storleer@ub.ntnu.no IKT (Alternativt kan faget IT3803 – Det digitale bibliotek tas) (200t) Praktisk og operativ forståelse av hva Det Digitale Bibliotek er Nye arenaer (MySpace, YouTube, FaceBook- være oppdatert på hva som rører seg på Internett) Søkemotorer, Kildekritikk, Kvalitetssikring, Ulike lagringsformater Open access 2.0 konseptet MetaData (Dekkes godt i IT2802)

17 17 Roar.storleer@ub.ntnu.no Kollokvier Skal dekke sentrale og viktige temaer som ikke dekkes på annen måte i opplæringen Internasjonalt samarbeide, trender, organisasjoner (IFLA, AILIS, IATUL, NordInfo….) Statistikk Bibliotekrelatert FoU Kvalitetsledelse

18 18 Roar.storleer@ub.ntnu.no Studietur(er) (8 dager) Mo i Rana: –Nasjonalbiblioteket Rana Trondheim –BIBSYS –Adresseavisen –Statoil –Google –Yahoo! –FAST (MSN) Oslo –NRK –SSB –Swets –Stortingsbiblioteket –HumSam –Pronorm –Forlag (Aschehoug/Cappelen) –NB Andre eksklusive steder –Evt delta på 1 ukes TICER sommerskole (Tilburg university)TICER sommerskole

19 19 Roar.storleer@ub.ntnu.no Totalt ca. 120 dager til opplæring Velkomst 1 dag Bli kjent runde 6 ½ dag Turnus27 ½ dag IT280220 dager IT380320 dager Pedagogisk utd 3 dager Brevkurs 7 dager Prosjektstyring – kurs 2 dager Markedsføring – kurs 5 dager Ulik programvare 5 dager Kollokvier 1 dag Studieturer 8 dager Sommerskole Tilburg 5 dager


Laste ned ppt "1 Forslag til nytt opplæringsprogram for universitetsbibliotekarer ved UBiT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google