Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAGVIKO Hvor står bøkene i biblioteket? Afrikakunnskap: Har for enkelhets skyld påført alle bøker som klassifiseres i afrikakunnskap emneordet ”afrikastudier”,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAGVIKO Hvor står bøkene i biblioteket? Afrikakunnskap: Har for enkelhets skyld påført alle bøker som klassifiseres i afrikakunnskap emneordet ”afrikastudier”,"— Utskrift av presentasjonen:

1 FAGVIKO Hvor står bøkene i biblioteket? Afrikakunnskap: Har for enkelhets skyld påført alle bøker som klassifiseres i afrikakunnskap emneordet ”afrikastudier”, ved å avgrense på avdeling dragvoll og ”afrikastudier” som emneord vil du i BIBSYS Ask få nye aktuelle bøker innen emnet. arstall=&sortering=sortdate-&treffPrSide=10 Geografi: Sosial Antropologi:

2 Oppslagsverk: Afrikakunnskap elektronisk/trykt: &sortering=sortdate-&treffPrSide=10 GEOGRAFI elektronisk/trykt rtering=sortdate-&treffPrSide=10 SOSIALANTROPOLOGI-elektronisk A dictionary of African mythology American folklore : an encyclopedia The Dictionary of anthropology A dictionary of Asian mythology A dictionary of English folklore Encyclopedia of social and cultural anthropology The Routledge dictionary of anthropologists SOSIALANTROPOLOGI-elektronisk/trykt: &treffPrSide=10&side=1&kilde=biblio

3 Bokanmeldelser antropologi: American anthropologist 2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id= &rft.object_portfolio_id=&svc.fulltext=yes Annual review of anthropology 2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id= &rft.object_portfolio_id=&svc.fulltext=yes Current anthropology 2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id= &rft.object_portfolio_id=&svc.fulltext=yes Jstor-Databasen Man 2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id= &rft.object_portfolio_id=&svc.fulltext=yes Norsk antropologisk tidsskrift Project Muse limit your search to review. Reviews in anthropology 2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id= &rft.object_portfolio_id=&svc.fulltext=y es

4 Bokanmeldelser geografi: Political Geography 8&ctx_ver=Z &rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id= &rft.object_portfoli o_id=&svc.fulltext=yeshttp://x-port-sfx.uio.no/sfx_ubit?url_ver=Z &url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF- 8&ctx_ver=Z39.88 Project Muse limit your search to review.

5 Nettsteder geografi Open Doar Directory of Open Access Repositories Word Bank : Documents & Reports wds.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTWDS/0,,detailPagemenuPK: ~menuPK: ~pagePK : ~piPK: ~searchPagemenuPK: ~siteName:WDS~theSitePK:523679,00.htmlWord Bank Documents & Reports Policy Research Working Papers Research Working Papers Working papers United Nations Official Document FAGBLOGG laget av universitetsbibliotekar Joost Hegle : DE VIKTIGSTE DATABASENE FOR GEOGRAFI SOM VI ABONNERER PÅ ER: GEOBASE, (ISI-Web of science), JSTOR, SOCIOLOGICAL ABSTRACTS+ FOR HELSEGEOGRAFENE ER FØLGENDE BASER OGSÅ HØYST AKTUELLE: NORAD, PUBMED, WORLD BANK, UNITED NATIONS OFFICIAL DOCUMENTS FOR DE SOM STUDERER AFRIKANSKE FORHOLD KAN OGSÅ DATABASEN Africa-Wide: NiPAD være aktuell.Africa-Wide: NiPAD Og følgende e-Tiddskriftsportaler: Project Muse SAGE journals online Taylor and Francis (Metapress)

6 Nettsteder sosialantropologi Antropologi.info Engaging with the world-Thomas Hylland Eriksen’s hjemmeside Open Doar Directory of Open Access Repositories FAGBLOGG laget av universitetsbibliotekar Joost Hegle: Savage Minds notes and queries in anthropology DE VIKTIGSTE DATABASENE FOR SOSIALANTROPOLOGI SOM VI ABONNERER PÅ ER: (ISI-Web of science) JSTOR, SOCIOLOGICAL ABSTRACTS FOR DE SOM STUDERER AFRIKANSKE FORHOLD KAN OGSÅ DATABASEN Africa-Wide: NiPAD være aktuell.Africa-Wide: NiPAD For de som beskjeftiger seg med medisinsk antropologi er Pubmed en aktuell database. Og følgende e-Tiddskriftsportaler: Project Muse SAGE journals online Taylor and Francis (Metapress)

7 Nettsteder Afrikakunnskap AJOL-African Journals online Aluka Anti-apartheid periodicals, (about DISA )Anti-apartheid periodicalsabout DISA FAGBLOGG laget av universitetsbibliotekar Joost Hegle: Open Research Archives/Repositories (openDOAR) Redalyc -Espana y Portugal language journal portal Redalyc United Nations Official Document Word Bank : Documents & Reports wds.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTWDS/0,,detailPagemenuPK: ~menuPK: ~pagePK: ~piPK: ~searchP agemenuPK: ~siteName:WDS~theSitePK:523679,00.htmlWord Bank Documents & Reports wds.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTWDS/0,,detailPagemenuPK: ~menuPK: ~pagePK: ~piPK: ~searchP agemenuPK: ~siteName:WDS~theSitePK:523679,00.html Policy Research Working Papers Research Working Papers Working papers papers Og følgende e-Tiddskriftsportaler: Project Muse SAGE journals online Taylor and Francis (Metapress)

8 Tidsskrifter/databaser:

9

10


Laste ned ppt "FAGVIKO Hvor står bøkene i biblioteket? Afrikakunnskap: Har for enkelhets skyld påført alle bøker som klassifiseres i afrikakunnskap emneordet ”afrikastudier”,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google