Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behov for mobile løsninger på sykehus 1.amanuensis / Overlege Arild Faxvaag Institutt for Nevromedisin, DMF, NTNU / Avdeling for Revmatologi og ortopedi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behov for mobile løsninger på sykehus 1.amanuensis / Overlege Arild Faxvaag Institutt for Nevromedisin, DMF, NTNU / Avdeling for Revmatologi og ortopedi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Behov for mobile løsninger på sykehus 1.amanuensis / Overlege Arild Faxvaag Institutt for Nevromedisin, DMF, NTNU / Avdeling for Revmatologi og ortopedi St.Olavs hospital

2 TOC: Definisjoner Hvorfor ligger pasienter på sykehus Informasjons-relaterte arbeidsoppgaver (IRA) på sykehus Informasjon som ”Det som reduserer usikkerhet” Samarbeidsproblemet Stafettproblemet patient safety

3 Noen definisjoner Definition : Statement that describes a concept in order to permit its differentiation from related concepts. Pasient (subject of care) : person scheduled to receive, receiving, or having received health care services. Sykehus (Health Care Organisation) : organisation involved in the direct provision of health care services.

4 Årsaker til hospitalisering pasienten har lavt funksjonsnivå som en konsekvens av sykdommen, av høy alder eller som en følge av den ytede helsetjenesten. Noen pasienter legges inn for å fremskynde planlagt tjenesteytelse –”legges inn som ØHJ for å... ” Noen tjenester krever utstrakt koordinasjon av kompetanse, areal og teknologi

5 Hvorfor ligger pasienter på sykehus (og ikke behandles hjemme / poliklinisk) II For å nyte godt av høyt kvalifisert ekspertise og /eller svært kostbar teknologi For å understøtte produksjon av ikke-pasientrettede tjenester –sykehusene utdanner helsepersonell og produserer forskning –begge deler krever tilstedeværelse av pasienter

6 Sykehusets pasientrettede tjenester: 1. Diagnostisk utredning (arbeidsprosess som tar utgangspunkt i pasientens problem og (av og til) ender med en diagnose). 2. Terapeutisk intervensjon (oftest fysiske inngrep i sykdomsprosesser med sikte på å endre sykdomsprosessene i mer gunstig retning) 3. Pleie og omsorg (orientert mot tilfredsstillelse av pasientens umiddelbare behov) –1 består utelukkende av informasjons-uthenting og vurdering av denne informasjonen. –Når en handling som ledd i 2 eller 3 foretas, oppstår det informasjon (som skal over i pasientjournalen)

7 Den som undersøkes – klinisk undersøkelse: Den som undersøker resultat av undersøkelsen: informasjon klinisk undersøkelse er en ”informasjons-relatert arbeidsoppgave (IRA)

8 Pasientjournalen ”Boks” som fremskaffer informasjon om pasientens biologi HelsepersonPasienten (in flesh and blood) E-pasienten (digital representasjon av pasientens biologi)

9 Pasientjournalen inneholder En representasjon av pasientens biologi akvirert med tekniske måleinstrumenter (s-CEA, BT 130/80, CT brysthule og armhule, mammografi) En representasjon av helsepersonells observasjoner (”det palperes en plommestor kul i venstre armhule som er adherent til hud men ikke til underliggende vev”) En representasjon av helsepersonells vurderinger (”det kan foreligge en byll utgående fra en betennelse i en svettekjertel, men en ondartet svulst kan heller ikke utelukkes”) En representasjon av beskrivelser av planer og andre fremtidige handlinger (”Det rekvireres i dag CT av armhulen som ØHJ og pasienten settes opp til operativ fjerning av kulen i morgen formiddag) En representasjon av gjennomførte handlinger (”Det legges et båtsnitt. Tumor blottlegges og ekstirperes. Man lykkes i å fjerne hele svulsten.”) En representasjon av pasientens fortellinger (”Den siste uken har pasienten følt seg varm, og for to dager siden fikk hun smerter i et punkt i ve armhule”)

10 Informasjon som ”Det som reduserer usikkerhet” helsepersonell arbeider i 2 modi på en sengepost oppsøker helsepersonellet pasienten og ikke omvendt informasjonsintensitet viktig faktor helsepersonell arbeider til enhver tid med mer enn en arbeidsoppgave arbeidsoppgavene har ulik prioritet beslutninger treffes så og si alltid på et suboptimalt beslutningsgrunnlag

11 Stafettproblemet dreier seg om koordinering og overføring av korrekt informasjon til riktig person eller rolle på rett tidspunkt. Informasjonen vedrørende den aktuelle pasienten må flyte effektivt mellom de ulike vaktene det er et konstant behov for å koordinere informasjonsstafetten som omgir hver enkelt pasient

12 Samarbeidsproblemet Økt spesialisering betyr at flere eksperter ser på samme problem dette skaper et økt behov for koordinering og informasjonsoverføring mellom ulike ansatte noe som idag i hovedsak er ivaretatt med uformell og muntlig kommunikasjon i ulike planlagte og spontane møter Kommunikasjonsmønstret på sykehus preges i stor grad av det som kan betegnes som interrupt-basert kommunikasjon

13 Samarbeidsproblemet II interrupt-basert kommunikasjon –kommunikasjonsform som er basert på samhandling som ofte påvirkes av akutte avbrudd pga. oppgaver med høyere prioritet –fører til avbrudd og skift i aktivitetsfokus –oppgaver påbegynnes av en person og fullføres av en annen –god praksis for beslutningstaking og samarbeid er avhengig av en høy grad av redundant kunnskapsdistribusjon, dvs. at kunnskapen og egenskapene til de ulike aktørene som skal samarbeide er fordelt –Informasjonsflyten følger m.a.o. ofte uformelle kanaler heller enn formelle –samtidig høye krav til effektivitet –(Tjora og Underland)

14 Patient safety Å få en sykdom, det er fali det. –Selve sykdommen kan ta livet av deg. –Det som tjenesteytere gjør for å kartlegge og deretter gripe inn i sykdomsprosessen kan ta livet av deg. –Systemer som ikke understøtter produksjon av digitale representasjoner og gir effektiv tilgang til disse gir økt risiko for uønskede hendelser

15

16 Fra å ”tilfredsstille behov” til å understøtte IRA å ta utgangspunkt i de behov som helsepersonell beskriver er beheftet med betydelige problemer –vi er ikke i stand til å fortelle hva vi gjør og gjør aldri det vi forteller vi skal gjøre task analysis bedre egnet som utgangspunkt? IT-systemer skal understøtte gjennomføringen av IRA, –”skal hjelpe brukerne å gjøre jobben”

17 Konklusjon Det er et hav av utfordringer innen mobil informasjonsbehandling på sykehus disse krever tverrfaglig tilnærming –både for å kunne forstås –og for at det skal utvikles brukbare løsninger.


Laste ned ppt "Behov for mobile løsninger på sykehus 1.amanuensis / Overlege Arild Faxvaag Institutt for Nevromedisin, DMF, NTNU / Avdeling for Revmatologi og ortopedi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google