Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA HVOR HVORDAN 2008 Hvordan finne faginformasjonen man har bruk for

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA HVOR HVORDAN 2008 Hvordan finne faginformasjonen man har bruk for"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA HVOR HVORDAN 2008 Hvordan finne faginformasjonen man har bruk for
når man har bruk for faginformasjon ©Kjersti Lie, september 2008

2 Hvorfor kurs? Ulike typer informasjon Ulike informasjonskilder
Eks.: nyheter, standarder, patenter, oppslagsverk, eksempler, lover… Ulike informasjonskilder Eks.: WWW, bøker, tidsskrifter, arkiv, myndigheter, faglærer Ulike søkeverktøy Eks.: Google, bibl.kataloger, fagdatabaser, telefon… For å si noe om hvor dere kan begynne å lete etter informasjon … … fordi ulike typer informasjon finnes i ulike informasjonskilder som krever bruk av ulike søkeverktøy

3 Program Kort om WWW via WWW til http://www.ntnu.no/ub Kort om søking
Bøker – BIBSYS Ask Pause Tidsskrifter – fagdatabaser Meget kort om referansehåndtering Oppsummering Evaluering

4 Hvorfor WWW er bra Offentlig informasjon Lovverk
eks.: Lovverk eks.: bygningslovgivning! Helseinformasjon (ikke alt er seriøst) Aviser (til en viss grad, delvis betal-pålogging) Foreninger, ark.kontor, organisasjoner, bibliotek, skoler, interesse-organisasjoner (aldri objektivt) Prøv

5 Hvorfor WWW ikke er bra nok
+: Alle kan legge ut informasjon på nettet - : Alle legger ut informasjon på nettet = : Ansvar for kvalitetsvurdering er flyttet fra forlag/utgiver til deg Du finner ikke kommersielle tidsskrifter/tidsskriftartikler via Google Du kan få treff på bøker vi har, men i en samrøre med mye annet.

6 De to store WWW-spørsmålene:
Hvorfor? Hvem? Alle nettsider har et budskap! Demokrati? Salg? Propaganda? Entusiasme? … Hvem har hatt interesse at du skal finne akkurat denne?

7 Hvordan evaluere internett-informasjon?
Se VIKO (Veien til InformasjonsKOmpetanse!) - Og noen artikler: Fra Kulturnett Norge: Kvalitet på veven, biblioteknett.no/kurs/kvalitet.htm Hans Jørn Nielsen: Faglig evaluering af Internettets sites og dokumenter, www2.db.dk/hjn/checklis.htm Even Flood: Verdensveven og informasjonskvalitet, Evaluating the Quality of Information on the Internet.

8 Noen ”FDVU-sider” http://www.statsbygg.no SINTEF – Byggforsk
Søk på <eiendomsforvaltning>, f.eks. SINTEF – Byggforsk Statens bygningstekniske etat

9 Jeg skal ha for 40 mill. i informasjon, takk!!
UBiT: Faglitteratur/-informasjon (trykt&elektronisk) Egne samlinger; tilgang til andres Informasjon om faglitteratur/-informasjon Fagsider, Kurs, veiledning (informasjonkompetanse) Formidling. Publisering av vitenskapelig produksjon ved NTNU Del av NTNUs læringsmiljø … før jeg fordyper meg i søking etter BØKER og TIDSSKRIFTARTIKLER, skal jeg bare kort si noe om søkeMETODIKK, mer bevisst søking enn ren Googling, eller oppslag i Wikipedia.

10 http://www.ntnu.no/ub URL:
De viktigste stedene på våre nettsider når dere arbeider med oppgaver, er (de fem øverste t.v.) og VIKO… VIS!!! Husk standarder, patenter, e-ressurser av ymse slag …

11 INFORMASJONSSØKING Notér idéer og begreper som beskriver det du vil søke etter Notér ulike stikkord og søketermer som beskriver emnet Avgrens søket. Målet er å få en håndterlig mengde brukbare treff Bruk hjelp-funksjonen i de ulike søkeverktøyene Etter bibsys?

12 INFORMASJONSSØKING Boolsk søking
AND OR NOT FDVU IKKE MASTEROPPGAVER: venstre del av turkis sirkel! FDVU MASTER- OPPGAVER

13 BIBSYS-oppgaver Hvor mange master-oppgaver om benchmarking finner du totalt i BIBSYS Ask? Hvor mange av dem ved UBiT?

14 BØKER: søk i BIBSYS Bibliotekbasen
For bøker, tidsskrift-ABONNEMENT (ikke –artikler) og fulltekstdokumenter Samlingene ved mer Nasjonalbiblioteket og mer enn 90 norske univ.-, høgskole-og fagbibl.. GRATIS. Tilgjengelig fra hele verden på: →BIBSYS Ask eller Etter BIBSYS-søk Påminnelse til meg selv. Lysbildet vises ETTER demo!: Språk o.a. innstillinger Søkekilder Samlingene ved … Vis IKKE TIDSSKRIFTARTIKLER (med alvorlig mange modifikasjoner) Informasjon i ulike felt God hjelp å få online Logge på. Gir flere muligheter Begynn gjerne med presise søk, deretter mer generelle… E-dokumenter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Null – eller få treff. Prøv alternative søkeord/skrivemåter Trunkér! Litt om EndNote – vis til medisins sider1 Bestillingsfunksjon!!!

15 BIBSYS Bibliotekbasen, noen tips
BIBSYS Ask (Bruk ”avansert søk”!) Bruk HJELP-funksjonen på skjermen [?] Trunkér med * Prøv alternative skrivemåter Søk på beslektede eller mer overordnede emner ved null – eller få – treff BIBSYS Ask → Logg på → mine lån m.m Husk bestillings-funksjonen! PAUSE!

16 E-bøker Vi abonnerer på ”e-bok-pakker”
Gå inn via <andre kilder> - <eBOKsamlinger> Noen aktuelle: KNOVEL (håndbøker); CRC; Ebrary; ASTM Ikke alle e-bøkene våre er registrert i BIBSYS De som er i BIBSYS, må søkes frem med engelske begreper i <utvalgte felt>

17 Bøker - tidsskrifter BØKER Omfattende informasjon om et emne
For å sette emnet inn i en større sammenheng. Flere bøker: for å lære hvordan emnet ditt er blitt behandlet av flere forskere Håndbøker og oppslagsverk (papirform og digitalt) Proceedings Eksempelsamlinger Gratis å søke etter bøker! Ikke lett å søke på emne TIDSSKRIFTER Oversikt over et felt Oppdatering innen feltet Nyeste stoff om emnet Ulike typer tidsskrifter (nyhets-; fagfellevurderte m.fl.)! Temahefter: Stoff behandlet av ulike forskere Temahefter: Setter emnet inn i en større sammenheng Man kan søke helt presist på artikkel-emne, men … Fagdatabasene man må søke i, er langt fra gratis! FØRSTE ETTER PAUSE!

18 TIDSSKRIFTARTIKLER: Søk i fagdatabaser
<→ finn databaser> Utarbeidet av bibliotek o.a. institusjoner Disse abonnerer på store mengder tidsskrifter innen ett eller flere fag Fagfolk(?) gjennomgår hvert hefte og registrerer artiklene i en database, med tittel, forfatter, lengde, informasjon om språk, illustrasjoner m.m. All denne informasjonen er søkbar, men ikke gratis! Vi (UBiT) abonnerer på tilgang til fagdatabasen Du kan søke i fagdatabasen og finne info om i hvilke tidsskrift-hefter du kan finne artikler om f.eks. et emne Ingen standard-brukergrensesnitt Prinsippet for oppbygging av fagdatabaser nokså likt! (info om artikkelen søkbar i ulike felter) Jeg nevnte at man kan bruke tidsskrifter for å holde seg oppdatert, for å få en oversikt over hva som foregår innen et fagfelt, sitt eget eller andres. Man trenger ingen kurs for å lære det, MEN når vi abonnerer på flere tusen tidsskrifter, som gjennomsnittlig kommer med et hefte per måned, og hvert hefte har artikler, kan det bli vanskelig å finne tilbake til den gode artikkelen man leste om et emne for ett – eller var det to – år siden. Da trenger vi et søkeverktøy. Det har noen allerede tenkt på! Ingen av de organisasjonene som utvikler slike databaser abonnerer på akkurat de samme tidsskriftene. De bruker ikke akkurat de samme søketermene Disse to forholdene gjør at du vil få helt ulike treff på samme søk i to ulike baser. Alle har hjelp-funksjon på skjermen Noen har lenke til BIBSYS Ask

19 Fagdatabase-oppgaver
Finn en artikkel om levetidskostnader for skolebygninger i et tyskspråklig tidsskrift i 2005 eller Har vi det ved UBiT? Finn et engelskspråklig konferansebidrag om livsløpsanalyse for energieffektive bygninger. Helst fra etter 2000. ETTER DEMO

20 Fagdatabaser, noen tips
For tidsskriftartikler, konferansepapers o.l. Bruk HJELP-funksjon på skjermen! Merk deg hvor langt tilbake i tid basen går Vær OBS! ved søk på æ,ø,å i utenlandske baser (oftest a, o, a) Ellers som for BIBSYS: trunkér …osv. Noen eksempler på de neste skjermene:

21 Fagdatabaser, noen eks.:
Byggforsk kunnskapsystemer Online tilgang til byggdetaljer, info om standarder mm COMPENDEX ICONDA SCOPUS Har mulighet for siteringssøk vurdering av basen: <http://www.istl.org/06-winter/databases4.html>

22 Noen aktuelle e-tidsskrifter
Facilities: Journal of Facilities Management: Journal of Corporate real estate: Journal of real estate research:

23 TIDSSKRIFTARTIKLER. Hvordan får jeg tak i dem, da?
Sjekk i BIBSYS Ask om vi har tidsskriftet! Hvis vi har abonnement på papirutgaven: Bestill kopi, eller kopier/skann selv i biblioteket Hvis vi har abonnement på online-utgaven, vil du få direkte lenke til denne via BIBSYS Ask. Hvis vi ikke har abonnement, kan du bestille kopi av artikkelen i BIBSYS Ask. Priser: → Om UBiT → Prislister Etter demo.

24 http://www.ntnu.no/ub ”BIBSYS Ask”:
Hvilke tidsskrift-ABONNEMENT har vi? ”Finn databaser”: Fins det noen tidsskrift-ARTIKLER om ditt emne? I hvilke tidsskrifter? Har UBiT dem?

25 Referansehåndtering Litteraturlistene fra søkingene må lagres for videre bruk. Spar arbeid ved å bruke dataprogram til å holde orden og sette opp litteraturlister NTNU har lisens på programmene EndNote og Reference Manager. Mer info her: UBiT har gir egne kurs i – og støtte i bruk av – EndNote VIKO gir flere tips og mer informasjon om håndtering av referanser.

26 UBiT Universitetsbiblioteket i Trondheim
Gjør deg kjent med UBiTs nettsider (eUBiT; e-dokumenter m.m.m. 24/7) Foreslå gjerne bokinnkjøp, eller abonnement Foreslå emner du vil ha inn på fagsidene Bruk VIKO når du står fast - og spør bibliotekpersonalet! Det er ca 150 av oss. Noen vet sikkert svaret!

27 Lyn-oppsummering Hvis informasjonen er nedtegnet, som tekst, lyd eller bilde, og er offentlig tilgjengelig, kan UBiT (som regel) skaffe den, i noen tilfeller mot betaling Det finnes ulike informasjonskilder og søkeverktøy, avhengig av ønsket dokumenttype Bruk VIKO for å minnes om hvilke verktøy og kilder du bruker når!

28 Biblioteket for arkitektur/bygg/design, 2. etasje, Sentralbygg I
Takk for meg! Biblioteket for arkitektur/bygg/design, 2. etasje, Sentralbygg I


Laste ned ppt "HVA HVOR HVORDAN 2008 Hvordan finne faginformasjonen man har bruk for"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google