Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA HVOR HVORDAN 2008 Hvordan finne faginformasjonen man har bruk for når man har bruk for faginformasjon ©Kjersti Lie, september 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA HVOR HVORDAN 2008 Hvordan finne faginformasjonen man har bruk for når man har bruk for faginformasjon ©Kjersti Lie, september 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA HVOR HVORDAN 2008 Hvordan finne faginformasjonen man har bruk for når man har bruk for faginformasjon ©Kjersti Lie, september 2008

2 Hvorfor kurs? Ulike typer informasjon –Eks.: nyheter, standarder, patenter, oppslagsverk, eksempler, lover… Ulike informasjonskilder –Eks.: WWW, bøker, tidsskrifter, arkiv, myndigheter, faglærer Ulike søkeverktøy –Eks.: Google, bibl.kataloger, fagdatabaser, telefon…

3 Program Kort om WWW via WWW til http://www.ntnu.no/ubhttp://www.ntnu.no/ub Kort om søking Bøker – BIBSYS Ask Pause Tidsskrifter – fagdatabaser Meget kort om referansehåndtering Oppsummering Evaluering

4 Hvorfor WWW er bra Offentlig informasjon –eks.: http://www.regjeringen.no/http://www.regjeringen.no/ Lovverk –eks.: bygningslovgivning! http://www.be.nohttp://www.be.no Helseinformasjon (ikke alt er seriøst) Aviser (til en viss grad, delvis betal-pålogging) Foreninger, ark.kontor, organisasjoner, bibliotek, skoler, interesse-organisasjoner (aldri objektivt) Prøv http://scholar.google.comhttp://scholar.google.com

5 Hvorfor WWW ikke er bra nok + : Alle kan legge ut informasjon på nettet - : Alle legger ut informasjon på nettet = : Ansvar for kvalitetsvurdering er flyttet fra forlag/utgiver til deg Du finner ikke kommersielle tidsskrifter/tidsskriftartikler via Google Du kan få treff på bøker vi har, men i en samrøre med mye annet.

6 De to store WWW-spørsmålene: Hvorfor? Hvem? Alle nettsider har et budskap! –Demokrati? Salg? Propaganda? Entusiasme? … Hvem har hatt interesse at du skal finne akkurat denne?

7 Hvordan evaluere internett-informasjon? Se VIKO (Veien til InformasjonsKOmpetanse!) http://www.ub.ntnu.no/viko/ - Og noen artikler: Fra Kulturnett Norge: Kvalitet på veven, biblioteknett.no/kurs/kvalitet.htm biblioteknett.no/kurs/kvalitet.htm Hans Jørn Nielsen: Faglig evaluering af Internettets sites og dokumenter, www2.db.dk/hjn/checklis.htmwww2.db.dk/hjn/checklis.htm Even Flood: Verdensveven og informasjonskvalitet, www.bokogbibliotek.no/2005/0506/flood.html www.bokogbibliotek.no/2005/0506/flood.html Evaluating the Quality of Information on the Internet. www.virtualchase.com/quality/index.html www.virtualchase.com/quality/index.html

8 Noen ”FDVU-sider” http://www.statsbygg.no –Søk på, f.eks. SINTEF – Byggforsk –http://www.sintef.no/Byggforsk/http://www.sintef.no/Byggforsk/ Statens bygningstekniske etat –http://www.be.nohttp://www.be.no

9 Jeg skal ha for 40 mill. i informasjon, takk!! UBiT: http://www.ntnu.no/ub/http://www.ntnu.no/ub/ Faglitteratur/-informasjon (trykt&elektronisk) –Egne samlinger; tilgang til andres Informasjon om faglitteratur/-informasjon –Fagsider, Kurs, veiledning (informasjonkompetanse) Formidling. Publisering av vitenskapelig produksjon ved NTNU Del av NTNUs læringsmiljø

10 http://www.ntnu.no/ub

11 INFORMASJONSSØKING Notér idéer og begreper som beskriver det du vil søke etter Notér ulike stikkord og søketermer som beskriver emnet Avgrens søket. Målet er å få en håndterlig mengde brukbare treff Bruk hjelp-funksjonen i de ulike søkeverktøyene

12 INFORMASJONSSØKING Boolsk søking AND OR NOT FDVU IKKE MASTEROPPGAVER: – venstre del av turkis sirkel! FDVU MASTER- OPPGAVER

13 BIBSYS-oppgaver Hvor mange master-oppgaver om benchmarking finner du totalt i BIBSYS Ask? Hvor mange av dem ved UBiT?

14 BØKER: søk i BIBSYS Bibliotekbasen For bøker, tidsskrift-ABONNEMENT (ikke –artikler) og fulltekstdokumenter Samlingene ved mer Nasjonalbiblioteket og mer enn 90 norske univ.-, høgskole-og fagbibl.. GRATIS. Tilgjengelig fra hele verden på: http://www.ntnu.no/ubhttp://www.ntnu.no/ub →BIBSYS Ask eller http://www.bibsys.no/

15 BIBSYS Bibliotekbasen, noen tips BIBSYS Ask (Bruk ”avansert søk”!) Bruk HJELP-funksjonen på skjermen [?] Trunkér med * Prøv alternative skrivemåter Søk på beslektede eller mer overordnede emner ved null – eller få – treff BIBSYS Ask → Logg på → mine lån m.m Husk bestillings-funksjonen!

16 E-bøker Vi abonnerer på ”e-bok-pakker” Gå inn via - Noen aktuelle: KNOVEL (håndbøker); CRC; Ebrary; ASTM Ikke alle e-bøkene våre er registrert i BIBSYS De som er i BIBSYS, må søkes frem med engelske begreper i

17 Bøker - tidsskrifter BØKER Omfattende informasjon om et emne For å sette emnet inn i en større sammenheng. Flere bøker: for å lære hvordan emnet ditt er blitt behandlet av flere forskere Håndbøker og oppslagsverk (papirform og digitalt) Proceedings Eksempelsamlinger Gratis å søke etter bøker! Ikke lett å søke på emne TIDSSKRIFTER Oversikt over et felt Oppdatering innen feltet Nyeste stoff om emnet Ulike typer tidsskrifter (nyhets-; fagfellevurderte m.fl.)! Temahefter: Stoff behandlet av ulike forskere Temahefter: Setter emnet inn i en større sammenheng Man kan søke helt presist på artikkel-emne, men … Fagdatabasene man må søke i, er langt fra gratis!

18 TIDSSKRIFTARTIKLER: Søk i fagdatabaser http://www.ntnu.no/ub/ Utarbeidet av bibliotek o.a. institusjoner Disse abonnerer på store mengder tidsskrifter innen ett eller flere fag Fagfolk(?) gjennomgår hvert hefte og registrerer artiklene i en database, med tittel, forfatter, lengde, informasjon om språk, illustrasjoner m.m. All denne informasjonen er søkbar, men ikke gratis! Vi (UBiT) abonnerer på tilgang til fagdatabasen Du kan søke i fagdatabasen og finne info om i hvilke tidsskrift-hefter du kan finne artikler om f.eks. et emne Ingen standard-brukergrensesnitt Prinsippet for oppbygging av fagdatabaser nokså likt! (info om artikkelen søkbar i ulike felter)

19 Fagdatabase-oppgaver Finn en artikkel om levetidskostnader for skolebygninger i et tyskspråklig tidsskrift i 2005 eller 2006. Har vi det ved UBiT? Finn et engelskspråklig konferansebidrag om livsløpsanalyse for energieffektive bygninger. Helst fra etter 2000.

20 Fagdatabaser, noen tips For tidsskriftartikler, konferansepapers o.l. Bruk HJELP-funksjon på skjermen! Merk deg hvor langt tilbake i tid basen går Vær OBS! ved søk på æ,ø,å i utenlandske baser (oftest a, o, a) Ellers som for BIBSYS: trunkér …osv. Noen eksempler på de neste skjermene:

21 Fagdatabaser, noen eks.: Byggforsk kunnskapsystemer –Online tilgang til byggdetaljer, info om standarder mm COMPENDEX ICONDA SCOPUS –Har mulighet for siteringssøk –vurdering av basen:

22 Noen aktuelle e-tidsskrifter Facilities: http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?PHPSESSID=8go6a7t3o3vfrcr4pqn9v5ib75&id=f http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?PHPSESSID=8go6a7t3o3vfrcr4pqn9v5ib75&id=f Journal of Facilities Management: http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jfm http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jfm Journal of Corporate real estate: http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jcre http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jcre Journal of real estate research: http://business.fullerton.edu/finance/journal/default.htmhttp://business.fullerton.edu/finance/journal/default.htm

23 TIDSSKRIFTARTIKLER. Hvordan får jeg tak i dem, da? Sjekk i BIBSYS Ask om vi har tidsskriftet! –Hvis vi har abonnement på papirutgaven: Bestill kopi, eller kopier/skann selv i biblioteket –Hvis vi har abonnement på online-utgaven, vil du få direkte lenke til denne via BIBSYS Ask. –Hvis vi ikke har abonnement, kan du bestille kopi av artikkelen i BIBSYS Ask. Priser: http://www.ntnu.no/ub/ → Om UBiT → Prislister http://www.ntnu.no/ub/

24 http://www.ntnu.no/ub ”BIBSYS Ask”: Hvilke tidsskrift-ABONNEMENT har vi? ”Finn databaser”: Fins det noen tidsskrift-ARTIKLER om ditt emne? I hvilke tidsskrifter? Har UBiT dem?

25 Referansehåndtering Litteraturlistene fra søkingene må lagres for videre bruk. Spar arbeid ved å bruke dataprogram til å holde orden og sette opp litteraturlister NTNU har lisens på programmene EndNote og Reference Manager.EndNote Reference Manager Mer info her: www.ntnu.no/itea.info/programvare/refman- endnote.html www.ntnu.no/itea.info/programvare/refman- endnote.html UBiT har gir egne kurs i – og støtte i bruk av – EndNote VIKO gir flere tips og mer informasjon om håndtering av referanser.

26 UBiT Universitetsbiblioteket i Trondheim http://www.ntnu.no/ub Gjør deg kjent med UBiTs nettsider (eUBiT; e-dokumenter m.m.m. 24/7) Foreslå gjerne bokinnkjøp, eller abonnement Foreslå emner du vil ha inn på fagsidene Bruk VIKO når du står fast - og spør bibliotekpersonalet! Det er ca 150 av oss. Noen vet sikkert svaret!

27 Lyn-oppsummering Hvis informasjonen er nedtegnet, som tekst, lyd eller bilde, og er offentlig tilgjengelig, kan UBiT (som regel) skaffe den, i noen tilfeller mot betaling Det finnes ulike informasjonskilder og søkeverktøy, avhengig av ønsket dokumenttype Bruk VIKO for å minnes om hvilke verktøy og kilder du bruker når!

28 Takk for meg! Biblioteket for arkitektur/bygg/design, 2. etasje, Sentralbygg I


Laste ned ppt "HVA HVOR HVORDAN 2008 Hvordan finne faginformasjonen man har bruk for når man har bruk for faginformasjon ©Kjersti Lie, september 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google