Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekter Til internseminar 15. mars 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekter Til internseminar 15. mars 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekter Til internseminar 15. mars 2010
Frode Prosjekter Til internseminar 15. mars 2010

2 Ubevisst læring, verbal kontroll
Kan læring foregå uten bevissthet? Implisitt læring ”Overstyring” av verbalt styrt atferd Læring med stimuli som ikke bevisst oppfattes Sammen med Geir Overskeid, UiO: Pågår Svartdal, F. (1991). Operant modulation of low-level attributes of rule-governed behavior by nonverbal contingencies. Learning and Motivation, 22, Svartdal, F. (1995). When feedback contingencies and rules compete: Testing a boundary condition for verbal control of instrumental performance. Learning and Motivation, 26,

3 Belønning Paradoksale effekter av ”belønning”: Når virker belønning forsterkende? Subjektiv opplevelse av belønning, spesielt det å få positive hendelser vs. å unngå negative hendelser Pågår  kontrafaktisk tenkning Overskeid, G. & Svartdal, F. (1996). Effect of reward on subjective autonomy and interest when initial interest is low. The Psychological Record, 46.

4 Ekstinksjon PREE (Partial Reinforcement Extinction Effect)
Robust funn i mellomgruppestudier av PRF og CRF RPREE (Reversert PREE) Observert i innengruppestudier der samme gruppe får både PRF og CRF Relasjonen mellom PREE og RPREE “Modulasjonshypotese” (Svartdal, 2000) Ambisjon om å fortsette med dette temaet Svartdal, F. (2000). Persistence during extinction: Conventional and Reversed PREE under multiple schedules. Learning and Motivation, 31, Svartdal, F. (2008). Reversed PREE under multiple scehdules: Exploration of a modulation hypothesis. Learning and Motivation, 39,

5 Verbal kontroll av ekstinksjonsresponsen
Studier under kontrollerte betingelser med faktisk læring Prosjekt sammen med David Silvera Studier som bruker vignetter/scenarioer for å undersøke metakognisjon vedr. persistens Svartdal, F. (2003). Extinction after partial reinforcement: Predicted vs. judged persistence. Scandinavian Journal of Psychology, 44, 55-64 Svartdal, F. (2000). Persistence during extinction: Are judgments of persistence affected by contingency information? Scandinavian Journal of Psychology, 41,

6 Evaluering Evaluering av ART (Aggression Replacement Training) – sammen med Knut Gundersen, Johannes Langefeldt Effekt (randomiserte studier) Mekanismer Smitte-effekt Sosial kompetanse som medierende faktor i å redusere atferdsproblemer Større internasjonalt prosjekt (England, Nederland, Malta, …) Gundersen, K. & Svartdal, F. (2005). Evaluation of a Norwegian postgraduate training programme for the implementation of Aggression Replacement Training. Psychology, Crime and Law, Gundersen, K. & Svartdal, F. (2006). Aggression Replacement Training in Norway: Outcome evaluation of 11 Norwegian student projects. Scandinavian Journal of Educational Research, 50, 1, Gundersen, K. & Svartdal, F. (2010). Diffusion of treatment interventions: Exploration of "secondary" treatment diffusion. Psychology, Crime, and Law, 16, Langefeldt, J., Gundersen, K. & Svartdal, F. (2010). Social competence as a mediating factor in reduction of behavioral problems. (Submitted).

7 Synestesi Fargeopplevelser til tall, bokstaver, musikk, temperatur
Ambisjon om å følge opp med nye undersøkelser. Dukker opp nye forsøkspersoner hvert semester! Svartdal, F., Iversen, T. (1989). Consistency in synesthetic experience to vowels And consonants: Five case studies, Scandinavian Journal of Psychology, 30, Laeng,B., Svartdal, F. & Oelmann, H. (2004). Does color synesthesia pose a paradox for early-selection sheories of attention? Psychological Science, 15,

8 Kontrafaktisk tenkning
Alternativt (bedre) utfall Utfall Alternativ (verre) utfall Upward comparison: Negativ opplevelse av utfallet “Kunne ha unngått fall hadde jeg bare…” Utfall: ”Jeg falt og forstuet armen” Downward comparison: Positiv opplevelse av utfallet “Kunne ha brukket armen”

9 Kontrafaktisk tenkning
Flere delprosjekter Kontrafaktisk tenkning som avoidance Sammenligning av positive og kontrafaktisk positive utfall Hva oppleves som mest positivt, å vinne eller å unngå å tape ? Emosjonelt grunnlag Ren gevinst: Glede Unngå tap: Lettelse Vignettstudier vs. egenerfaring Sammen med Andreas

10 Kontrafaktisk tenkning og operant betinging
Respons  utfall Kontrafaktisk tenkning (Respons)  utfall Operant betinging: Vekt på hvordan utfall endrer responsen Kontrafaktisk tenkning: Vekt på hvordan utfalle vurderes

11 Kontrafaktisk tenkning
Forsterkning Positiv: R  stimulus innføres  R styrkes Negativ: R  stimulus fjernes/hindres  R styrkes Avoidance Karakteristisk: Responsen utføres for å hindre at noe aversivt inntreffer Personen kommer ikke i ”kontakt” med aversiv stimulus Sterk mekanisme: Vanskelig å ekstingvere Ses hos ”alle” arter – biologisk viktig, neppe basert på avansert kognisjon

12 Kontrafaktisk tenkning
Eksempler på problemstillinger der vi har gjennomført eksperimenter (Terum, Gjerpe) Hva oppleves som mest positivt, å vinne eller å unngå å tape ? Emosjonelt grunnlag Ren gevinst: Glede Unngå tap: Lettelse Vignettstudier vs. egenerfaring

13 Programmering Eksperimentstyring Tidligere: DOS-basert system (ASYST)
I dag: Inquisit PC Web

14 Bokprosjekter Svartdal, F. (2009). Psykologiens forskningsmetoder: En introduksjon. 3. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. Eikeseth, S. & Svartdal, F. (Red.) (2010). Anvendt atferdsanalyse: Teori og praksis. 2. utgave. Gyldendal Akademisk. Svartdal, F. (Red.) (2010). Psykologi: En introduksjon. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. Gundersen, K. & Svartdal, F. (Red.) (2011). ART: Teorigrunnlag. Oslo: Universitetsforlaget. Archer, T., Brennen, T., Donaldson, R. & Svartdal, F. (2011). Psychology and life. Scandinavian adaptation of Gerrig & Zimbardo. London: Pearson.


Laste ned ppt "Prosjekter Til internseminar 15. mars 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google