Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frode Prosjekter Til internseminar 15. mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frode Prosjekter Til internseminar 15. mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frode Prosjekter Til internseminar 15. mars 2010

2 Ubevisst læring, verbal kontroll Kan læring foregå uten bevissthet? –Implisitt læring –”Overstyring” av verbalt styrt atferd –Læring med stimuli som ikke bevisst oppfattes Sammen med Geir Overskeid, UiO: Pågår Svartdal, F. (1995). When feedback contingencies and rules compete: Testing a boundary condition for verbal control of instrumental performance. Learning and Motivation, 26, 221-238. Svartdal, F. (1991). Operant modulation of low-level attributes of rule-governed behavior by nonverbal contingencies. Learning and Motivation, 22, 406-420.

3 Belønning Paradoksale effekter av ”belønning”: Når virker belønning forsterkende? Subjektiv opplevelse av belønning, spesielt det å få positive hendelser vs. å unngå negative hendelser Pågår  kontrafaktisk tenkning Overskeid, G. & Svartdal, F. (1996). Effect of reward on subjective autonomy and interest when initial interest is low. The Psychological Record, 46.

4 Ekstinksjon PREE (Partial Reinforcement Extinction Effect) –Robust funn i mellomgruppestudier av PRF og CRF RPREE (Reversert PREE) –Observert i innengruppestudier der samme gruppe får både PRF og CRF Relasjonen mellom PREE og RPREE –“Modulasjonshypotese” (Svartdal, 2000) –Ambisjon om å fortsette med dette temaet Svartdal, F. (2000). Persistence during extinction: Conventional and Reversed PREE under multiple schedules. Learning and Motivation, 31, 21-40. Svartdal, F. (2008). Reversed PREE under multiple scehdules: Exploration of a modulation hypothesis. Learning and Motivation, 39, 47-57.

5 Verbal kontroll av ekstinksjonsresponsen Studier under kontrollerte betingelser med faktisk læring Prosjekt sammen med David Silvera Studier som bruker vignetter/scenarioer for å undersøke metakognisjon vedr. persistens Svartdal, F. (2003). Extinction after partial reinforcement: Predicted vs. judged persistence. Scandinavian Journal of Psychology, 44, 55-64 Svartdal, F. (2000). Persistence during extinction: Are judgments of persistence affected by contingency information? Scandinavian Journal of Psychology, 41, 315-328.

6 Evaluering Evaluering av ART (Aggression Replacement Training) – sammen med Knut Gundersen, Johannes Langefeldt –Effekt (randomiserte studier) –Mekanismer Smitte-effekt Sosial kompetanse som medierende faktor i å redusere atferdsproblemer –Større internasjonalt prosjekt (England, Nederland, Malta, …) Gundersen, K. & Svartdal, F. (2005). Evaluation of a Norwegian postgraduate trainingEvaluation of a Norwegian postgraduate training programme for the implementation of Aggression Replacement Trainingprogramme for the implementation of Aggression Replacement Training. Psychology, Crime and Law, 435-444. Gundersen, K. & Svartdal, F. (2006). Aggression Replacement Training in Norway:Aggression Replacement Training in Norway: Outcome evaluation of 11 Norwegian student projectsOutcome evaluation of 11 Norwegian student projects. Scandinavian Journal of Educational Research, 50, 1, 63-81. Gundersen, K. & Svartdal, F. (2010). Diffusion of treatment interventions: Exploration of "secondary" treatment diffusion. Psychology, Crime, and Law, 16, 233-249. Langefeldt, J., Gundersen, K. & Svartdal, F. (2010). Social competence as a mediating factor in reduction of behavioral problems. (Submitted).

7 Synestesi Fargeopplevelser til tall, bokstaver, musikk, temperatur –Ambisjon om å følge opp med nye undersøkelser. Dukker opp nye forsøkspersoner hvert semester! Svartdal, F., Iversen, T. (1989). Consistency in synesthetic experience to vowels And consonants: Five case studies, Scandinavian Journal of Psychology, 30, 220-227. Laeng,B., Svartdal, F. & Oelmann, H. (2004). Does color synesthesia pose a paradox for early-selection sheories of attention? Psychological Science, 15, 244-281

8 Kontrafaktisk tenkning Utfall Alternativt (bedre) utfall Alternativ (verre) utfall Utfall: ”Jeg falt og forstuet armen” “Kunne ha brukket armen” “Kunne ha unngått fall hadde jeg bare…” Upward comparison: Negativ opplevelse av utfallet Downward comparison: Positiv opplevelse av utfallet

9 Kontrafaktisk tenkning Flere delprosjekter –Kontrafaktisk tenkning som avoidance –Sammenligning av positive og kontrafaktisk positive utfall Hva oppleves som mest positivt, å vinne 10.000 eller å unngå å tape 10.000? –Emosjonelt grunnlag Ren gevinst: Glede Unngå tap: Lettelse –Vignettstudier vs. egenerfaring –… Sammen med Andreas

10 Kontrafaktisk tenkning og operant betinging Operant betinging: –Respons  utfall Kontrafaktisk tenkning –(Respons)  utfall Operant betinging: Vekt på hvordan utfall endrer responsen Kontrafaktisk tenkning: Vekt på hvordan utfalle vurderes

11 Kontrafaktisk tenkning Forsterkning –Positiv: R  stimulus innføres  R styrkes –Negativ: R  stimulus fjernes/hindres  R styrkes Avoidance Karakteristisk: Responsen utføres for å hindre at noe aversivt inntreffer Personen kommer ikke i ”kontakt” med aversiv stimulus Sterk mekanisme: Vanskelig å ekstingvere Ses hos ”alle” arter – biologisk viktig, neppe basert på avansert kognisjon

12 Kontrafaktisk tenkning Eksempler på problemstillinger der vi har gjennomført eksperimenter (Terum, Gjerpe) –Hva oppleves som mest positivt, å vinne 10.000 eller å unngå å tape 10.000? –Emosjonelt grunnlag Ren gevinst: Glede Unngå tap: Lettelse –Vignettstudier vs. egenerfaring

13 Programmering Eksperimentstyring –Tidligere: DOS-basert system (ASYST) –I dag: Inquisit PC Web

14 Bokprosjekter 2009-2011 Svartdal, F. (2009). Psykologiens forskningsmetoder: En introduksjon. 3. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. Eikeseth, S. & Svartdal, F. (Red.) (2010). Anvendt atferdsanalyse: Teori og praksis. 2. utgave. Gyldendal Akademisk. Svartdal, F. (Red.) (2010). Psykologi: En introduksjon. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. Gundersen, K. & Svartdal, F. (Red.) (2011). ART: Teorigrunnlag. Oslo: Universitetsforlaget. Archer, T., Brennen, T., Donaldson, R. & Svartdal, F. (2011). Psychology and life. Scandinavian adaptation of Gerrig & Zimbardo. London: Pearson.


Laste ned ppt "Frode Prosjekter Til internseminar 15. mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google