Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Logistikkstamdata- design Produksjon SAP Best Practices Baseline versjon 1.604.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Logistikkstamdata- design Produksjon SAP Best Practices Baseline versjon 1.604."— Utskrift av presentasjonen:

1 Logistikkstamdata- design Produksjon SAP Best Practices Baseline versjon 1.604

2 Produkthierarki Logistikk 00001 Toppnivå 00001B0001 Produkt A (Produksjon/handel) 00001B0002 Produkter B (Tjenester) 00001B000100000001 Produkter A.01 (ordreproduksjon) 00001B000100000002 Produkter A.02 (lagerproduksjon) 00001B000100000003 Deler A.03 00001B000200000001 Produkter B.01 00001B000200000002 Produkter B.02 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Produkthierarki Nivå 3 Produktgruppe Nivå 2 CO-PA SOP-grensesnitt Alle materialstamdataposter tilordnet til produkthierarkinivå 3 Disse dataene opprettes i BB 104

3 Produktgruppe Produksjon/handel 00001B001 Produkt A Fabrikk 1000 00001B000100000001 Produkter A.01 (ordreproduksjon) 00001B000100000002 Produkter A.02 (lagerproduksjon) 00001B000100000003 Deler A.03 Material*: F226 F100-M1 F1000-P1 Material*: F126 F29 Material*: H11 S23 S25 * Ikke alle materialer som brukes, er tilordnet til prøveproduktgrupper. Fabrikk 1000 Nivå 1 Nivå 2 Produkthierarki Nivå 3 Produktgruppe Nivå 2 CO-PA SOP-grensesnitt Disse dataene opprettes i BB 143

4 Klassifisering Klasse og kjennetegn for partier Klasse ‑ 023 YB_EXP_DATE_001 partiprodukter med utløpsdato Kjennetegn LOBM_VFDAT utløpsdato, holdbarhet Kjennetegn YB_SUPPLIER_BATCH_NUMBER leverandørens partinummer Klasse ‑ 023 YB_BATCH parti-FIFO 1 Kjennetegn YB_BATCH_NUMBER partinummer Kjennetegn LOBM_VFDAT utløpsdato, holdbarhet Klasse ‑ 023 YB_EXP_DATE_002 partisøkeklasse med utløpsdato Kjennetegn. LOBM_LFDAT partibestemmelse Leveringsdato Kjennetegn LOBM_RLZ restlagringstid for parti Brukes i alle prosesser som bruker partimateri- aler Disse dataene opprettes i BB 117

5 Klassifisering Klasse og kjennetegn for frigivelse av innkjøpsordre Klasse032 O2O_CL_REL_CEKKO Frigivelse av innkjøpsordre på toppnivå Kjennetegn O2O_INNKJ_ORD_TYPE Ordretype(Innkjøp) Kjennetegn O2O_INNKJ_ORD_VERDI Total nettoverdi for ordre Verdier FO-rammeverk NB Standard IO LOB-lageroverføringsordre Verdier Beløp og lokal Valuta Verdier Innkjøpsgruppe Kjennetegn O2O_INNKJ_GRP Innkjøpsgruppe Anskaffelses -prosesser med strategi for frigivelse av innkjøps- ordrer Disse dataene opprettes i BB 104

6 Handelsvarer Produktstruktur Batchstyring B H11 Handelsvarer, Reg. handel (HAWA-PD) H12 Handelsvarer, bestillingspunkt, reg. handel (HAWA-VB) H20 Handelsevarer, bestillingspunkt, parti-FIFO (HAWA-VB) H21 Handelsvarer, bestillingspunkt, partiets utløpsdato (HAWA-VB) S Serienumre H14 Handelsvarer, innkjøpt (HAWA-PD) Brukes i Salg kjøpt produkt Brukes i tredjepart med/uten leveringsbek- reftelse B Disse stamdataene opprettes i BB 152 B H20 Handelsvarer, bestillingspunkt, serienr. (HAWA-VB) S Brukt i alle MM-/SD- scenarier for produksjon (gjenrbukt fra handel).* H11 Handelsvarer, tredjepart (HAWA-PD) H12 Handelsvarer, bestillingspunkt, tredjepart (HAWA-VB) * Unntatt scenarier: Tredjepartsordrebehandling og Selge innkjøpt vare Brukt i alle MM-/SD- scenarier for produksjon* (gjenbrukt fra handel) som viser (serienr.) Brukt i alle MM-/SD- scenarier for produksjon* (gjenbrukt fra handel) (batchstyrings funksj.) Stamdat a- forbedri ng i BB (126 – lag 2 Stamdat a- forbedri ng i BB (117 – lag 2

7 Returvarer Produktstruktur L001 Tomgods (LEIH-ND) Returbe- handling Disse stamdataene opprettes i BB 152

8 Ordreproduksjon med variantkonfigurasjon Produktstruktur F100 Ferdigvare MTO VC konfigurerbar (KMAT-PD) K-varekategori klasse-komponent 1 Klassekomponent 2 S25 Halvfabrikata, serieproduksjon (HALB-20-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) S21 Halvfabrikata, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) R28 Råvarer, emballasjefolie (ROH-PD) R27 Råvarer, emballasjeeske (ROH-PD) F1000-M1 – Metall med normal plastfolie F1000-P1 – Plast med normal plastfolie F1000-P1 – Gylden med normal plastfolie F1000-G2 – Gylden med spesialemballasje CF Klasse: YB_CL_TYPE_COMP_1 (S2201, S2202, S2203) Klasse: YB_CL_TYPE_COMP_2 (S2301, S2302, S2303) VC-relasjoner: YB_PACKAGING_1 = NORMAL VC-relasjoner: YB_PACKAGING_2 = SPESIAL Ordreprodu ksjon med varianskonf igurasjon Serie- produksjon Disse dataene opprettes i BB 143 og 147 CF Konfigurerbar SC Leieproduksjon S2201 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, plast (HALB-50-PD) R1801 Råmat., plast (ROH-PD) R1601 Råmat., plast (ROH-PD) R1701 Råmat., plast (ROH-PD) S2202 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, metall (HALB-50-PD) R1802 Råmat., metall (ROH-PD) R1602 Råmat., metall (ROH-PD) R1702 Råmat., metall (ROH-PD) S2203 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, gylden (HALB-50-PD) R1803 Råmat., gull (ROH-PD) R1603 Råmat., gull (ROH-PD) R1703 Råmat., gull (ROH-PD) MM- leieproduk- sjon Stamda taforbe d-ring i BB 149 lag 2 S2301 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, plast (HALB-50-PD) R1401 Råmat., plast (ROH-PD) R1301 Råmat., plast (ROH-PD) SC S2302 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, metall (HALB-50-PD) R1402 Råmat., plast (ROH-PD) R1302 Råmat., plast (ROH-PD) SC S2303 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, gylden (HALB-50-PD) R1403 Råmat., gull (ROH-PD) R1303 Råmat., gull (ROH-PD) SC Stamd atafor bed- ring i BB 138 lag 2

9 Ordreproduksjon – Varianskonfigurasjon Stykklistefordeling Disse dataene opprettes i BB 147 Variant kobles til maksimal materialstykkliste F1000-G2 Ferdigvare Materialvariant,, eske (FERT-PD) Materialtype metall ‑ komponent 1 Materialtype metall ‑ komponent 2 Plastfolieemballasje S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) K-varekategori klasse-komponent 1 Klassekomponent 2 S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) R28 Råvarer, emballasjefolie (ROH-PD) R27 Råvarer, emballasjeeske (ROH-PD) Materialtype plast ‑ komponent 1 Materialtype plast ‑ komponent 2 Plastfolieemballasje S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) Materialtype gyllent ‑ komponent 1 Materialtype gyllent ‑ komponent 2 Plastfolieemballasje S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) Materialtype gyllent ‑ komponent 1 Materialtype gyllent ‑ komponent 2 Emballasjeeske S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) F1000-M1 Ferdigvare Materialvariant, Metall, folie (FERT-PD) F1000-P1 Ferdigvare Materialvariant, plast, folie (FERT-PD) F1000-G1 Ferdigvare Materialvariant,, folie (FERT-PD) F1000 Ferdigvare MTO VC konfigurerbar (KMAT-PD) CF Konfigurerbar CF

10 Klasse -200 YB_CL_TYPE_COMP_1 Klasse Komponent 1 VerdierBeskrivelse PLASTPlast METALLMetall GULLGull Kjennetegn YB_BASIC-MATERIAL_1 Materialtype VerdierBeskrivelse PLASTPlast METALLMetall GULLGull Kjennetegn YB_BASIC-MATERIAL_1 Materialtype Klasse -200 YB_CL_TYPE_COMP_2 Klasse Komponent 1 Kjennet. YB_PACKAGING_1 Emballasjetype VerdierBeskrivelse NORMALFolie--emballasje SPESIELLSpesialemballasje VerdierBeskrivelse PLASTPlastpenn METALLMetallpenn GULLGullpenn Klasse -200 YB_CL_TYPE_PROD_1 Klasse Ferdigvare 1 Kjennetegn YB_BASIC-MATERIAL_1 Materialtype Disse dataene opprettes i BB 147 MTP- produksjon med variant- konfigura- sjon Klassifisering Klasse og kjennetegn for variantkonfigurasjon

11 Lagerproduksjon – prosessindustri Produktstruktur F29 Ferdigvare MTS PI (FERT-PD) B 10 – Sluttoperasjon Stamdata- oppskrift F29 10 – Operasjon 1 20 – Operasjon 2 Batchstyring B Stamdata- oppskrift S24 Bulk- material S24 Halvfabrikat Batch-FIFO, væske (HALB-PD) B FIFO Utl.dato LQ Slank QM Lagerprodu ksjon – prosessind ustri R15 Råvare (ROH - PD) R09 Råvarer Batch FIFO (ROH - PD) B FIFO R19 Råvarer Batch FIFO, slank kvalitetsstyring (ROH - PD) LQ B FIFO R30 Råvarer, Batch FIFO, bestillingspunkt (ROH - VB) B FIFO Disse stamdataene opprettes i BB 143 Alle SD- prosesser For produksjon* * Unntatt scenarier: Behandling av tredjepartsordreprosess og kjøpt element, returvarer Alle andre råvarer brukt i MM-/ anskaffel- sespro- sesser Produksjonsanvisning ikke inkludert i prosess

12 Lagerproduksjon – stykkproduksjon Produktstruktur F126 Ferdigvarer, MTS-DI, parti-FIFO, serienr. (FERT-PD) S22 Halvfabrikat dummy alternativ kilde (HALB-50-PD) S23 Halvfabrikat underleveranse initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) R122 Råvare Parti-FIFO, import (ROH-PD ) R128 Råvare konsignasjon (ROH - PD) R120 Råvare Kvalitetsstyrt (ROH - PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S25 Halvfabrikat, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) S124 Halvfabrikat delmontering (HALB-PD) R20 Råvare (ROH-PD) R27 Råvare emballasjeeske (ROH - PD) R18 Råvare (ROH - PD) CP Kvalitets- styring B Arbeidsplan FERT 10 montering 20 endelig aksept 30 maling (utv. behandling) 40 pakking 50 GR med serienr. alternativ kilde Batchstyring CP B Konsignasjonsbehandling SC Leieproduksjon EP Ekstern behandling Kvalitets- styring RW Etterbehandling Kvalitetsstyring EP RW B Serie nummer FIFO FB Fast lageradresse IM Import Serie nummer Serienumre Lagerprodu ksjon – stykkpro- duksjon PP-leieprod. (ekstern behandling) Etterarbeids -prosesser Alle andre råvarer, SF- varer bruk i MM- /anskaff- elsespro- sesser * Unntatt scenarier: Tredjepartsordrebehandling og Selge innkjøpt vare Disse stamdataene opprettes i BB 143 Anskaffelse og forbruk av konsigna- sjonsbe- holdning Kvalitetssty ring for anskaffelse med leverandøre valuering Stamda taforbe d-ring i BB 127 lag 2 Stamda taforbe d-ring i BB 139 lag 2 R14 Råvare (ROH - PD) MM-under- leveranser SC Stamda taforbe d-ring i BB 138 lag 2 R124 Råvare, forbruk, fast lager (ROH-VB) FB R16 Råvare (ROH - PD) R17 Råvare (ROH - PD) R13 Råvare (ROH - PD) Alle SD- prosesser for prod. ** Arbeidsplan delmontering 10 Mekaniker CNC-behandling Serie- produksjon Revisjonsnummer RL* *Kan brukes, men ikke spesielt forklart i prosessen Stam- datafor - bedring i BBer i lag 2

13 Serieproduksjon Produktstruktur Arbeidsplan, serieproduksjon 10 seriemontering Serieproduk sjon S21 Halvfabrikat, serieproduksjon (HALB-PD) R12 Råvarer Serieproduksjon (ROH - PD) Disse stamdataene opprettes i BB 143 Stam- datafor - bedring i BB 149 lag 2 Råvarer brukt i MM / innkjøpspro sesser for produksjon

14 Ordreproduksjon uten variantkonfigurasjon Produktstruktur F226 Ferdigvare, MTS-DI, parti-FIFO, serienr. (FERT-PD) S22 Halvfabrikat dummy alternativ kilde (HALB-50-PD) S23 Halvfabrikat underleveranse initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) R122 Råvare Parti-FIFO, import (ROH-PD ) R128 Råvare konsignasjon (ROH - PD) R120 Råvare Kvalitetsstyrt (ROH - PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S25 Halvfabrikat, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) S224 Halvfabrikat delmontering (HALB-PD) R20 Råvare (ROH-PD) R27 Råvare emballasjeeske (ROH - PD) R18 Råvare (ROH - PD) CP Kvalitets styring B Arbeidsplan FERT 10 montering 20 endelig godkjenning 30 maling (utv. behandling) 40 emballasje 50 GR med serienr. alternativ kilde Batchstyring CP B Konsignasjonsbehandling SC Leieproduksjon EP Ekstern behandling Kvalitets- styring RW Etterbehandling Kvalitetsstyring EP* B Serie- nummer FIFO FB Fast lageradresse IM Import Serie nummer Serienumre Ordreprodu ksjon – stykkprodu ksjon Alle andre råvarer, SF- varer bruk i MM- /anskaffel- sesprosesser for prod. * Unntatt scenarier: Tredjepartsordrebehandling og Selge innkjøpt vare, Selge fra lager, Returbehandling Disse stamdataene opprettes i BB 143 Anskaffelse og forbruk av konsigna- sjonsbe- holdning Kvalitetssty ring for anskaffelse med leverandør- evaluering Stam- datafor - bedring i BB 127 lag 2 Stam- datafor - bedring i BB 139 lag 2 R14 Råvare (ROH - PD) MM-under- leveranser SC Stam- datafor - bedring i BB 138 lag 2 R124 Råvare, forbruk, fast lager (ROH-VB) FB R16 Råvare (ROH - PD) R17 Råvare (ROH - PD) R13 Råvare (ROH - PD) Arbeidsplan delmontering 10 Mekaniker CNC-behandling SD- prosesser i lag 1/2 ** Serieproduk -sjon Revisjonsnummer RL* *Kan brukes, men ikke spesielt forklart i prosessen Stam- datafor - bedring i BBer i lag 2 RW*

15 Lagerproduksjon – Intern produktutvikling Produktstruktur F326 Ferdigvare, PLM, Batch-FIFO, serienr. (FERT-PD) S22 Halvfabrikat dummy alternativ kilde (HALB-50-PD) S23 Halvfabrikat underleveranse initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) R122 Råvare Parti-FIFO, import (ROH-PD ) R128 Råvare konsignasjon (ROH - PD) R120 Råvare Kvalitetsstyrt (ROH - PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S325A Halvfabrikat, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) S124 Halvfabrikat delmontering (HALB-PD) R20 Råvare (ROH-PD) R27 Råvare emballasjeeske (ROH - PD) R18 Råvare (ROH - PD) CP Kvalitets- styring B Arbeidsplan FERT 10 montering 20 endelig godkjenning 30 maling (utv. behandling) 40 emballasje 50 GR med serienr. alternativ kilde Batchstyring CP B Konsignasjonsbehandling SC Leieproduksjon EP Ekstern behandling Kvalitets- styring RW Etterbehandling Kvalitetsstyring EP* B* Serie- nummer* FIFO FB Fast lageradresse IM Import Serie- nummer Serienumre PLM - Intern produkt- utvikling Alle andre råvarer, SF- varer bruk i MM- /anskaffel- sesprosesser Disse stamdataene opprettes i BB 143 Anskaffelse og forbruk av konsigna- sjonsbe- holdning Kvalitetssty ring for anskaffelse med leverandør- evaluering Stam- datafor - bedring i BB 127 lag 2 Stam- datafor - bedring i BB 139 lag 2 R14 Råvare (ROH - PD) MM- underlevera nser SC Stam- datafor - bedring i BB 138 lag 2 R124 Råvare, forbruk, fast lager (ROH-VB) FB R16 Råvare (ROH - PD) R17 Råvare (ROH - PD) R13 Råvare (ROH - PD) Arbeidsplan delmontering 10 Mekaniker CNC-behandling Serie- produksjon Revisjonsnummer RL* *Kan brukes, men ikke spesielt forklart i prosessen Stykk- liste, arbeids - planop p- retting i BB 210 S325B Halvfabrikat, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) Erstatning i ECM-delprosess RW*

16 SAP Best Practices Arbeidsstasjonshierarki MANU_SERV Produksjonsservice – toppnivå 0001 (kap. 001) PLANT_MC Fabrikkvedlikehold 0005 Tjenester 0003 Tjeneste 1 0003 Tjeneste 2 0003 TOT_PLNT Fabrikk – toppnivå 0001 DISCR_MF Stykkproduksjon – toppnivå 0001 (kap. 001/002) PACK01 pakkelinje 0001 (kap. 001) PACK02 Arbeidsstasjon for håndpakking 0001 (kap. 001) MONTERING Kapasitet maskin 0001 (kap. 001) TESTING kapasitet maskin 0001 (kap. 001) TEKNISK CNC-behandling 0001 (kap. 001) ARBEID Arbeid maskin/person 0001 (kap. 001/002) PVRSN_MF Prosess-/serieproduksjon – toppnivå 0001 (kap. 001/002) BLANDING Blande væske 0008 (kap: 001/002) Tapping Tappe væske 0008 (kap: 001/002) Kveiling Kveiling serieproduksjon 0007 (kap. 001) Emballasje Pakke væske 0008 (kap: 001/002) Ikke realisert i BL V1.603 – mulig forbedring for produksjonsrelaterte tjenestestyringsscenarier Disse stamdataene opprettes i BB 143

17 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Laste ned ppt "Logistikkstamdata- design Produksjon SAP Best Practices Baseline versjon 1.604."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google