Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Blåboka for maritim politikk En visjon og handlingsplan for en integrert tilnærming til maritim politikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Blåboka for maritim politikk En visjon og handlingsplan for en integrert tilnærming til maritim politikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs Blåboka for maritim politikk En visjon og handlingsplan for en integrert tilnærming til maritim politikk

2 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 2http://ec.europa.eu/maritimeaffairs Hvorfor trenger EU en havpolitikk Bakgrunn og prosess Muligheter og utfordringer Systemskifte Virkemiddelbruk Handlingsområder Implikasjoner for Norge Veien videre Innhold i presentasjonen

3 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 3http://ec.europa.eu/maritimeaffairs ”How inappropriate to call this planet Earth, When it is quite clearly Ocean” Arthur C. Clarke Hvorfor trenger EU en integrert Havpolitikk?

4 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 4http://ec.europa.eu/maritimeaffairs  Land use  Tourism  Oil &Gas  Coastal Defence  Ports & Navigation  Military Activities  Culture  Conservation  Dredging & Disposal  Submarine Cables  Fishing  Renewable Energy  Marine Recreation  Mineral Extraction  Mariculture COMPETING CLAIMS

5 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 5http://ec.europa.eu/maritimeaffairs Omfatter alt i, under på og ved havet 1300 million kubikkkilometer vann Ressurs for liv, mat, energi, medisiner Naturopplevelse Klimaregulator Oppdagelser, forskning Transport, handel og reiser Inntektsgrunnlaget for 5 millioner europeere

6 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 6http://ec.europa.eu/maritimeaffairs ” the particular need for an all-embracing maritime policy aimed at developing a thriving maritime economy,in an environmentally sustainable (Gothenborg) manner. Such a policy should be supported by excellence in marine scientific research, technology and innovation” (Lisboa) I Kommisjonens strategiske målsetning for 2005-2009 heter det Strategiske mål

7 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 7http://ec.europa.eu/maritimeaffairs Prosess The Green Paper 59 spørsmål om hvordan utvikle en visjon for havpolitikk Organisert omlag 230 konferanser Mottatt omlag 500 høringsinnspill Konsultert EU-institusjoner, medlemsland, kystregioner, maritime næringer og tjenester, NGOer, borgere (citizens):

8 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 8http://ec.europa.eu/maritimeaffairs Visjonen for Havpolitikken Maksimere bærekraftig bruk – økosystembasert Forskning, kunnskap og innovasjon som bærebjelker Livskvalitet for kystsonebefolkningen Fremme EUs ledende rolle i internasjonale relasjoner Øke bevisstheten rundt maritim virksomhet i Europa

9 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 9http://ec.europa.eu/maritimeaffairs Source: Irish Marine Institute Europas andel av global aktivitet Bærekraftig vekst i maritime sektorer - muligheter

10 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 10http://ec.europa.eu/maritimeaffairs Sectors with a growth perspective of > 10% (2005-2009) Fornybar energi987% Undervanns Telecoms97% Cruise Industry24% Marine Biotechnology24% Havner (ports)18% Marine Aquaculture17% Marine Tourism14% Education & Training14% Seaweed/sjøgress13% Offshore Oil & Gas12% Minerals & Aggregates11% Ocean Survey/havovervåking11% Source data: Irish Marine Institute Områder med vekstmuligheter i maritime sektor

11 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 11http://ec.europa.eu/maritimeaffairs Seabed in a protected area Seabed without protection Utfordringer eks. miljøtrusselen Forurensning fra land Oljesøl Avfall og søppel Luftforurensing Ulovlig fiske Fremmede arter

12 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 12http://ec.europa.eu/maritimeaffairs Systemsskifte/ handlingsområder Konkurranseevne Sysselsetting Miljø Marine ressurser Areal planlegging Forskning Data og overvåkning Sikkerhet Interaksjon

13 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 13http://ec.europa.eu/maritimeaffairs Styring og virkemiddelbruk Hvordan anvende en integrert tilnærming: Subsidiaritetsprinsippet Integrert forberdelse av politiske forslag (TRENenergi / RTD FoU,..) Lover og regler som fremmer ikke hemmer Kollektiv læring Dialog med aktører Utvikle retningslinjer for medlemslandene for utvikling av maritim politikk

14 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 14http://ec.europa.eu/maritimeaffairs Blåboka Pakken av 10.10 inneholder: Visjonsdokument Handlingsplan Effektmåling

15 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 15http://ec.europa.eu/maritimeaffairs Challenges to European aquaculture increasing competition from imports environmental concerns difficulty in attracting younger workers to the sector technological progress to meet competition, forefront science the image of fish farming competing claims

16 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 16http://ec.europa.eu/maritimeaffairs What’s further on the Maritime Agenda Some activities of relevance to aquaculture Forskningsstrategi – teknologi synergier Modeller for arealplanlegging og integrert kystsoneplanlegging Klynge- Nettverk(EATP) Bærekraftig akvakultur okosystembasert – Europa som ledende for aa svare paa etterspoerselen Strategi for å redusere klimaeffekten i kystsonen

17 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 17http://ec.europa.eu/maritimeaffairs Lansering av Blåboka 10.10.2007 mai 2008 Maritim Konferanse mai 2009 1ste fremdrifts- rapport Milepæler Rådet des. 2007

18 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 18http://ec.europa.eu/maritimeaffairs More information Maritime Policy Task Force The European Commission Directorate-General for Fisheries and Maritime Affairs J-99 07/12 B-1049 Brussels Belgium http://ec.europa.eu/maritimeaffairs

19 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 19http://ec.europa.eu/maritimeaffairs Pakkens innhold 40 handlinger noen sentrale Barriere fritt internt marked for maritime transport Utvikle en felles strategi for havner (kristisk node) og retningslinjer for miljøvennlig utvikling Marin maritim forskningsstrategi Hvordan kan EU midler best mulig legge til rette for bærekraft vekst - klynger Studere, forutsi, hindre effektene av klimaendringene Fremme miljøvennlig shipping Fjerne ulovlig fiske, fiskerivirksomhet som ødelegger havbunnen m.m. økosystembasert fiskieri og akvakultur Planleggingsverktøy for kystsone planlegging Styrke samarbeidet for maritime overvåkningssystemer

20 Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas 20http://ec.europa.eu/maritimeaffairs Implikasjoner for Norge – politikken er ikke lagt, den skal legges Invitert til deltakelse i prosjekter Invitert til innspill i prosjekter Kan møte et mer samstemt Europa Utfordrer EøS-avtalen, sektor vs. helhetlig politikk Kontakt mot flere DGer snarere enn bare ett Inviteres til fortsatt deltakelse i: Observatør i nasjonal ekspertgruppe – KOmmisjonens vei Inviteres til deltakelse i: Focal point (Councils organ, d.v.s. presidentskapets med Troika)


Laste ned ppt "Blåboka for maritim politikk En visjon og handlingsplan for en integrert tilnærming til maritim politikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google