Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frihet Trygghet Handlekraft Bergen 07.05 Offentlig fagskole konferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frihet Trygghet Handlekraft Bergen 07.05 Offentlig fagskole konferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frihet Trygghet Handlekraft Bergen 07.05 Offentlig fagskole konferanse.

2 Fra FrPs nye program: Fagskolene  «Fremskrittspartiet vil styrke fagskolene ved å gi mer fleksible rammevilkår, hvor finansieringsansvaret legges til staten. For å få flere fagskoler som gir tilbud om markedsstyrte utdannelser av høy kvalitet, vil vi legge bedre til rette for bransjestyrte fagskoler. Ulike former for samarbeid mellom skole og næringsliv, også rent private, bransjedrevne fagskoler, vil gi oppdatert kunnskap til elever som ønsker fagutdanning. Dette sikrer også at utdanningen er i samsvar med næringslivets behov.»

3 Fleksibel og oppdatert  Viktig med oppdatert kunnskap og kompetanse  Samfunnet er i stadig endring

4 Endre finansieringsmodellen  Fylkene skal ikke lenger ha ansvaret  Forutsigbarhet  Ansvaret går tilbake til staten –Staten ved Kunnskapsdep. –Statsråden! –Likt som annen høyere utdanning

5 Ingeniør, maritim og helsefag  Norge mangler mellom 12- og 16000 ingeniører…stor mangel på maritimt personell  Underdekning på mellom 10 000 og 18 000 helsefagarbeidere i 2020  Samfunnsmessig ressurssløsing å ha skarpe skiller mellom utdanningssektorene  Fagskoletilbudet må utvides og det må legges til rette for at flere med annen yrkesbakgrunn får ta utdanning

6 Må bli mere kjent  Enormt behov for ulike fagarbeidere i næringsliv og offentlig sektor  Bare 16000 som tar fagskoleutdanning… –Synliggjøring –Alle har et ansvar: skolen, rådgivere, bransjeforeninger, fagskolene, media, politikere

7 Fagskolen i utdanningsløpet  Viktig i hele utdanningsløpet –For unge: Nyttig og relevant, raskt ut i jobb –Livslang læring: kompetanseutvikling –Må gi muligheter for videre utdanning –3 av 4 er fornøyd med relevansen –Lavt frafall

8 Alle muligheter  Fagskoleutdanning – viktig å understreke, fullverdig tilbud  Men: Også en vei til videre utdanning –Fleksible utdanningsløp –Spesialisering –Høyskole/universitet –Konvertere fagskolepoeng til studiepoeng –Påbygging

9 Fagskolen og UH-sektoren  Fleksible overganger innen tilsvarende fagområde  Norge må anerkjenne fagskole- kompetanse og yrkeskompetanse –All utdanning som har relevans til annen utdanning skal telle med –Skal ikke være nødvendig å ta samme fag om igjen –Påbygning, forkurs, y-vei tilbud utvides.

10 Fagskolenes rolle  Fagutdannelse! –Praktisk –Fleksibel –Rask –Tilpasset arbeidsmarkedet –Flere burde velge fagskole!

11 Økt kunnskap om feltet  Forskningsmelding,2013  Utdanning for velferd, 2012  Kvalitet og mangfold i fellesskolen, 2013  Framtidens barnehage, 2013  Fagskolen er i liten grad eller ikke nevnt…  … På tide med en stortingsmelding om fagskolene i utdanningssystemet?


Laste ned ppt "Frihet Trygghet Handlekraft Bergen 07.05 Offentlig fagskole konferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google