Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Buskerud Vestfold Aust Agder Vest Agder Telemark Nordisk Standard Bridgelærer utanning Bridge i skolen Sør Trøndelag Midt Trøndelag Helgeland Salten Ungdomskontakt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Buskerud Vestfold Aust Agder Vest Agder Telemark Nordisk Standard Bridgelærer utanning Bridge i skolen Sør Trøndelag Midt Trøndelag Helgeland Salten Ungdomskontakt."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Buskerud Vestfold Aust Agder Vest Agder Telemark Nordisk Standard Bridgelærer utanning Bridge i skolen Sør Trøndelag Midt Trøndelag Helgeland Salten Ungdomskontakt Lofoten og Vesterålen Troms og Ofoten Vest Finnmark Øst Finnmark Utland Oslo Østfold Follo Romerike Hedmark og Oppland Østerdal Gudbrandsdal Rogaland Haugaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Hordaland

3 Visjon Et yrende aktivt bridgemiljø skaper glede, kunnskap og muligheter til mennesker i alle aldre

4 Utvalgets Spilleregler
Verdier: Åpenhet, trivsel, likeverd, entusiasme og humør Vi tenker framover, og lar det som har skjedd før være historie Vi gir raske tilbakemeldinger. Har vi ikke tid til å svare på en henvendelse, svarer vi at vi kommer tilbake til saken senere Avtaler holdes, og eventuelle konflikter skal håndteres Struktur på arbeidet Tydelig kommunikasjon – alle mener vel og gir positive tilbakemeldinger, så vi trenger ikke gå rundt grøten. Vi kommuniserer sånn at alle får relevant informasjon (mail el blogg) Vi møtes 3 ganger i året Spilleregler Spilleregler

5 Utvalgets kompetanse Spilleregler Egenskaper: Erfaring:
Engasjement Humør Handlingskraft tydelig liker mennesker og å bygge Relasjoner liker at andre folk lykkes glad i å snakke lett å bli kjent med trives lett Sta Utholdende Tålmodig Modig Nysgjerrig Ærlig Hyggelig glede av å se at folk lærer liker utfordringer Løsningsorientert Redd Positiv stor arbeidskapasitet Erfaring: Selvstendig næringsdrivende leder i lokal bridgeklubb leder ungdomsutvalg NBF styremedlem i krets forbund, ungdomsutvalg bridgelærerutdanning, holdt nybegynner- og videregående kurs i bridge kretsautorisert turneringsleder Kundekontakt programmere bridge (BBO) undervisning Forretningsfører i krets L eder Bridgelærerutdanning kaptein jr landslag Salg Redaktør bridgeblad Utdannelse: Frisør Pedagogisk utdanning relasjonsledelse med coaching styrekompetanse Bachelor i statsvitenskap og pedagogikk Historie og engelsk PPU Allmennlærer Bachelor i økonomi og ledelse (adm) kommunikasjonsteknologi Informatikk Ph D ped. sem. nyskapende entreprenørskap hovedfag biologi Spilleregler

6 Q1 Q4 Q3 Q2 Bridge uret Handlingsplan 2010
Utvalg – medlemskontakt utnevnes Møte Utvalg - medlemskontakt Evaluering Oppfølging av tiltak Bridgekurs arrangerer over hele landet Oppfølging tiltak Gjennomføre nybegynnerfestival Organisasjonsdager 17 – 18.april 2010 Gjennomføre bridgelærerutdanning Oppfølging av tiltak Oppfølging av tiltak Q3 Q2

7 STYRKER: SVAKHETER: MULIGHETER: TRUSLER: Satsningsområde fra NBF
Avsatt midler Nye engasjerte utvalgsmedlemmer med lite historie Utvalgsmedlemmene bor spredt i landet og avstanden til medlemmene blir forminsket Ansatt et årsverk i NBF med rekruttering som hovedområde Gode landslagsspillere med gode resultater. SVAKHETER: Bridge er ukjent for mange Få unge spiller Mange fordommer mot bridge Folk vil ikke identifisere seg med bridgen Dårlig organisering i klubbene Klubber og kretser setter ikke rekruttering på dagsorden. Vanskelig å få folk til å ta på seg verv. MULIGHETER: Få et yrende aktivt bridge miljø som skaper glede, kunnskap og muligheter til mennesker i alle aldre Bridge skal være for alle, og alle er like viktige. TRUSLER: Få medlemmer i klubber som kan gjøre en rekrutteringsjobb konkurranse med andre idretter Klubber blir nedlagt.

8 Ønsket situasjon: Stoppe svikt i medlemstallet Øke medlemstallet
Nærmere relasjon mellom forbund og kretser/ klubber. Øke antall juniormedlemmer. Øke kompetansen om organisasjonsarbeid blant kretser og klubber.

9 Vedtatte Tiltak i prioritert rekkefølge
Kontinuerlige tiltak: Skape kontakt og relasjon med alle kretser (+aktive klubber)– kartlegging Nybegynnerfestival i forkant av festivalen. Dele informasjon fra hele landet. Få fram gode saker til inspirasjon. Bruk for eksempel infoboks med oppdaterte lenker på forsiden av Marianne lager boksen og oppdaterer den, utvalgsmedlemmer forsyner jevnlig med lenker fra ”sine” kretser. Premiere styremedlemmer. Kåre ”Årets klubbleder” Kommunisere at kretser/klubber må være våken for arrangement i nærmiljøet; messer, ”Trivselsbygda”, marked og lignende Bridge som del av matematikkfaget hos Aschehoug Formidle gode rekrutteringsmetoder: Fordel ansvarsoppgaver ifm kurs – belønne assistenter – sosiale arrangement Klubbutvikling

10 Vedtatte Tiltak i prioritert rekkefølge
Kortsiktig Tiltak: Få hver krets til å sende 5 representanter til Organisasjonsdagene Et spill for fremtiden. Bok til inntekt for juniorfond. Verv en bridgevenn – kampanje 2010 Lage mal - Hva er KRU-leders oppgaver Nybegynnerfestival i forkant av festivalen. Dele informasjon fra hele landet. Få fram gode saker til inspirasjon. Bruk for eksempel infoboks med oppdaterte lenker på forsiden av Marianne lager boksen og oppdaterer den, utvalgsmedlemmer forsyner jevnlig med lenker fra ”sine” kretser. Premiere styremedlemmer. Kåre ”Årets klubbleder” Bridge som del av matematikkfaget hos Aschehoug Lage bridgevisittkort. Ferdig trykt + redigerbar pdf til klubber Langsiktig Tiltak: Kurs på Folkehøgskoler Bridge/tankesport inn som valgfag på Lærerutdanningen. Utrede fordeler med lynkurs + dele kursboka i 2 kurs Klubbutvikling

11 Kontinuerlig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Skape kontakt og relasjon med alle kretser (+aktive klubber)– kartlegging Utvalgsmedlemmer tar kontakt pr tlf. med kretser de har ansvar for. Anbefaler å bruke tildelt fremgangsmåte Alle 15.Mars

12 Kontinuerlig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Nybegynnerfestival i forkant av festivalen. Lage invitasjon Målgruppe- max ruternål Oppsøke rekrutteringsmiljø Samspill med bridgelærerutdanninga Intro, kurs-motspill,spilleføring+turnering Korte lagkamper, 12-0-skala Grillfest på tors. Kåring av årets nykommer Sponsorer? Marianne, Eva, Sven-Olai 1.Mai

13 Kontinuerlig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Dele informasjon fra hele landet. Få fram gode saker til inspirasjon. Bruk for eksempel infoboks med oppdaterte lenker på forsiden av Marianne lager boksen og oppdaterer den, utvalgsmedlemmer forsyner jevnlig med lenker fra ”sine” kretser. Marianne 1.Sept

14 Kontinuerlig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Premiere styremedlemmer. Kåre ”Årets klubbleder” Lage en mal over hvilke premisser som må til for å bli nominert. Premieutdeling på bridgefestivalen Premier? Helge Tengesdal 1.sept

15 Kontinuerlig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Kommunisere at kretser/klubber må være våken for arrangement i nærmiljøet; messer, ”Trivselsbygda”, marked og lignende Utvalgsmedlemmer tar kontakt pr tlf med kretser de har kontakt for. Alle 1.mai

16 Kontinuerlig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Bridge som del av matematikkfaget hos Aschehoug Følger opp ansvarlig hos Aschehoug Marianne, Sven-Olai 1.Aug

17 Kontinuerlig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Formidle gode rekrutterings metoder: Fordel ansvarsoppgaver ifm kurs – belønne assistenter – sosiale arrangement Prioriter dette på Bridgelærer- utdanninga Sven-Olai 30.juli

18 Kontinuerlig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Klubbutvikling Gjøre dette kjent blant kretser/klubber Utdanne klubbguider Klubbguider hjelper klubber til å utvikle klubben med det de har behov for Eva, Marianne 17-18 april 2011

19 Kontinuerlig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS

20 Kortsiktig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Få hver krets til å sende 5 representanter til Organisasjonsdagene Telefonkontakt med kretser i ditt ansvarsområde. Anbefaler å benytte tildelt fremgangsmåte Alle 10.mars

21 Kortsiktig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Et spill for fremtiden. Bok til inntekt for juniorfond. 52 spill Intro-bilde + kort info Opplag 150; pr bok, pakketilbud 10 stk ; Sender ut liste over navn + info Søke fondsmidler: Sparebank 1, Statoil osv. Budsjett fond Marianne Liv Marit Grude 26.Mars 1.april

22 Kortsiktig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Verv en bridgevenn – kampanje 2010 Materiale(foldere,visittkort,bannere) Markedsføring(organisasjonsdager Vevepremier Marianne 1.April 17-18 april 1.Juni

23 Kortsiktig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS KRU- leder blir bevisst sine arbeidsoppgaver Utarbeide en arbeidsinstruks for KRU- leder Karl Olav 17.april

24 Kortsiktig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Nybegynnerfestival i forkant av festivalen. Lage invitasjon Målgruppe- max ruternål Oppsøke rekrutteringsmiljø Samspill med bridgelærerutdanninga Intro, kurs-motspill,spilleføring+turnering Korte lagkamper, 12-0-skala Grillfest på tors. Kåring av årets nykommer Sponsorer? Marianne, Eva, Sven-Olai 1.mai

25 Kortsiktig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Dele informasjon fra hele landet. Få fram gode saker til inspirasjon. Bruk for eksempel infoboks med oppdaterte lenker på forsiden av Marianne lager boksen og oppdaterer den, utvalgsmedlemmer forsyner jevnlig med lenker fra ”sine” kretser. Marianne 1.sept

26 Kortsiktig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Premiere styremedlemmer. Kåre ”Årets klubbleder” Lage en mal over hvilke premisser som må til for å bli nominert. Premieutdeling på bridgefestivalen Premier? Helge Tengesdal 1.sept

27 Kortsiktig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Bridge som del av matematikkfaget hos Aschehoug Følger opp ansvarlig hos Aschehoug Marianne, Sven-Olai 1.aug

28 Kortsiktig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Lage bridgevisittkort. Ferdig trykt + redigerbar pdf til klubber Kontakt med Marit Skree som designer visittkort Marianne 1.april

29 Kortsiktig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS

30 Langsiktig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Et spill for fremtiden. Bok til inntekt for juniorfond. 52 spill Intro-bilde + kort info Opplag 150; pr bok, pakketilbud 10 stk ; Sender ut liste over navn + info Søke fondsmidler: Sparebank 1, Statoil osv. Budsjett fond Marianne Liv Marit Grude 26.Mars 1.april

31 Langsiktig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Kurs på Folkehøgskoler Kveldskurs Kartlegge klubber i nærheten av Folkehøgskoler Tilbud – sende ut til Folkehøgskoler der vi vet vi kan levere Studenter reiser rundt og holder kurs? BBO Nordic Liv Marit Grude, Daniel Ueland 1februar 2011

32 Langsiktig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Bridge/tankesport inn som valgfag på Lærerutdanningen. Sven-Olai utarbeider en læreplan tilrettelagt lærerutdanning Sven-Olai Aug.2011

33 Langsiktig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Bridge som del av matematikkfaget hos Aschehoug Følger opp ansvarlig hos Aschehoug Marianne, Sven-Olai 1.aug

34 Langsiktig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Utrede fordeler med lynkurs + dele kursboka i 2 kurs

35 Langsiktig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS Klubbutvikling Gjøre dette kjent blant kretser/klubber Utdanne klubbguider Klubbguider hjelper klubber til å utvikle klubben med det de har behov for Eva, Marianne 17-18.april 2011

36 Langsiktig Tiltaksplan
HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS

37 Klubbutvikling For å oppnå langsiktig mål for rekruttering anbefales det å satse på klubbutvikling. Hvordan Det finnes et generelt klubbutviklingsprogram

38 Klubbutviklling TILTAK HVORDAN ANSVARLIG TIDSFRIST STATUS


Laste ned ppt "Buskerud Vestfold Aust Agder Vest Agder Telemark Nordisk Standard Bridgelærer utanning Bridge i skolen Sør Trøndelag Midt Trøndelag Helgeland Salten Ungdomskontakt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google