Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rogaland Haugaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Hordaland Buskerud Vestfold Aust Agder Vest Agder Telemark Nordisk Standard Oslo Østfold Follo Romerike.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rogaland Haugaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Hordaland Buskerud Vestfold Aust Agder Vest Agder Telemark Nordisk Standard Oslo Østfold Follo Romerike."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Rogaland Haugaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Hordaland Buskerud Vestfold Aust Agder Vest Agder Telemark Nordisk Standard Oslo Østfold Follo Romerike Hedmark og Oppland Østerdal Gudbrandsdal Sør Trøndelag Midt Trøndelag Helgeland Salten Ungdomskontakt Bridgelærer utanning Bridge i skolen Lofoten og Vesterålen Troms og Ofoten Vest Finnmark Øst Finnmark Utland

3 Visjon Et yrende aktivt bridgemiljø skaper glede, kunnskap og muligheter til mennesker i alle aldre

4 Spilleregler  Verdier: Åpenhet, trivsel, likeverd, entusiasme og humør  Vi tenker framover, og lar det som har skjedd før være historie  Vi gir raske tilbakemeldinger. Har vi ikke tid til å svare på en henvendelse, svarer vi at vi kommer tilbake til saken senere  Avtaler holdes, og eventuelle konflikter skal håndteres Spilleregler  Struktur på arbeidet  Tydelig kommunikasjon – alle mener vel og gir positive tilbakemeldinger, så vi trenger ikke gå rundt grøten.  Vi kommuniserer sånn at alle får relevant informasjon (mail el blogg)  Vi møtes 3 ganger i året Utvalgets Spilleregler

5 Spilleregler Egenskaper:  Engasjement  Humør  Handlingskraft  tydelig  liker mennesker og å bygge  Relasjoner  liker at andre folk lykkes  glad i å snakke  lett å bli kjent med  trives lett  Sta  Utholdende  Tålmodig  Modig  Nysgjerrig  Ærlig  Hyggelig  glede av å se at folk lærer  liker utfordringer  Løsningsorientert  Redd  Positiv  stor arbeidskapasitet Erfaring:  Selvstendig næringsdrivende  leder i lokal bridgeklubb  leder ungdomsutvalg NBF  styremedlem i krets forbund, ungdomsutvalg  bridgelærerutdanning,  holdt nybegynner- og videregående kurs i bridge kretsautorisert turneringsleder  Kundekontakt  programmere bridge (BBO) undervisning  Forretningsfører i krets  L eder Bridgelærerutdanning kaptein jr landslag  Salg  Redaktør bridgeblad Utvalgets kompetanse Utdannelse:  Frisør  Pedagogisk utdanning relasjonsledelse med coaching styrekompetanse  Bachelor i statsvitenskap og pedagogikk  Historie og engelsk  PPU  Allmennlærer  Bachelor i økonomi og ledelse (adm) kommunikasjonsteknologi  Informatikk Ph D  ped. sem.  nyskapende entreprenørskap hovedfag biologi

6 Q1 Q2 Q3 Q4 Handlingsplan 2010 Gjennomføre nybegynnerfestival Gjennomføre bridgelærerutdanning Oppfølging av tiltak Bridgekurs arrangerer over hele landet Oppfølging av tiltak Evaluering Utvalg – medlemskontakt utnevnes Møte Utvalg - medlemskontakt Oppfølging tiltak Organisasjonsdager 17 – 18.april 2010 Oppfølging av tiltak Bridge uret

7 STYRKER:  Satsningsområde fra NBF  Avsatt midler  Nye engasjerte utvalgsmedlemmer med lite historie  Utvalgsmedlemmene bor spredt i landet og avstanden til medlemmene blir forminsket  Ansatt et årsverk i NBF med rekruttering som hovedområde  Gode landslagsspillere med gode resultater. SVAKHETER:  Bridge er ukjent for mange  Få unge spiller  Mange fordommer mot bridge  Folk vil ikke identifisere seg med bridgen  Dårlig organisering i klubbene  Klubber og kretser setter ikke rekruttering på dagsorden.  Vanskelig å få folk til å ta på seg verv. MULIGHETER:  Få et yrende aktivt bridge miljø som skaper glede, kunnskap og muligheter til mennesker i alle aldre  Bridge skal være for alle, og alle er like viktige. TRUSLER:  Få medlemmer i klubber som kan gjøre en rekrutteringsjobb  konkurranse med andre idretter  Klubber blir nedlagt.

8 Ønsket situasjon:  Stoppe svikt i medlemstallet  Øke medlemstallet  Nærmere relasjon mellom forbund og kretser/ klubber.  Øke antall juniormedlemmer.  Øke kompetansen om organisasjonsarbeid blant kretser og klubber.

9 Vedtatte Tiltak i prioritert rekkefølge Kontinuerlige tiltak: 1.Skape kontakt og relasjon med alle kretser (+aktive klubber)– kartlegging 2.Nybegynnerfestival i forkant av festivalen. 3.Dele informasjon fra hele landet. Få fram gode saker til inspirasjon. Bruk for eksempel infoboks med oppdaterte lenker på forsiden av www.bridge.no. Marianne lager boksen og oppdaterer den, utvalgsmedlemmer forsyner jevnlig med lenker fra ”sine” kretser.www.bridge.no 4.Premiere styremedlemmer. Kåre ”Årets klubbleder” 5.Kommunisere at kretser/klubber må være våken for arrangement i nærmiljøet; messer, ”Trivselsbygda”, marked og lignende 6.Bridge som del av matematikkfaget hos Aschehoug 7.Formidle gode rekrutteringsmetoder: Fordel ansvarsoppgaver ifm kurs – belønne assistenter – sosiale arrangement 8.Klubbutvikling

10 Vedtatte Tiltak i prioritert rekkefølge Kortsiktig Tiltak: 1.Få hver krets til å sende 5 representanter til Organisasjonsdagene 2.Et spill for fremtiden. Bok til inntekt for juniorfond. 3.Verv en bridgevenn – kampanje 2010 4.Lage mal - Hva er KRU-leders oppgaver 5.Nybegynnerfestival i forkant av festivalen. 6.Dele informasjon fra hele landet. Få fram gode saker til inspirasjon. Bruk for eksempel infoboks med oppdaterte lenker på forsiden av www.bridge.no. Marianne lager boksen og oppdaterer den, utvalgsmedlemmer forsyner jevnlig med lenker fra ”sine” kretser.www.bridge.no 7.Premiere styremedlemmer. Kåre ”Årets klubbleder” 8.Bridge som del av matematikkfaget hos Aschehoug 9.Lage bridgevisittkort. Ferdig trykt + redigerbar pdf til klubber Langsiktig Tiltak: 1.Et spill for fremtiden. Bok til inntekt for juniorfond. 2.Kurs på Folkehøgskoler 3.Bridge/tankesport inn som valgfag på Lærerutdanningen. 4.Bridge som del av matematikkfaget hos Aschehoug 5.Utrede fordeler med lynkurs + dele kursboka i 2 kurs 6.Klubbutvikling

11 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Skape kontakt og relasjon med alle kretser (+aktive klubber)– kartlegging Utvalgsmedlemmer tar kontakt pr tlf. med kretser de har ansvar for. Anbefaler å bruke tildelt fremgangsmåte Alle15.Mars Kontinuerlig Tiltaksplan

12 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Nybegynnerfestival i forkant av festivalen.  Lage invitasjon  Målgruppe- max ruternål  Oppsøke rekrutteringsmiljø  Samspill med bridgelærerutdannin ga  Intro, kurs- motspill,spilleføring+ turnering  Korte lagkamper, 12-0-skala  Grillfest på tors.  Kåring av årets nykommer  Sponsorer? Marianne, Eva, Sven-Olai 1.Mai Kontinuerlig Tiltaksplan

13 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Dele informasjon fra hele landet. Få fram gode saker til inspirasjon. Bruk for eksempel infoboks med oppdaterte lenker på forsiden av www.bridge.nowww.bridge.no. Marianne lager boksen og oppdaterer den, utvalgsmedlemmer forsyner jevnlig med lenker fra ”sine” kretser. Marianne1.Sept Kontinuerlig Tiltaksplan

14 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Premiere styremedlemmer. Kåre ”Årets klubbleder”  Lage en mal over hvilke premisser som må til for å bli nominert.  Premieutdeling på bridgefestivalen  Premier? Helge Tengesdal 1.sept Kontinuerlig Tiltaksplan

15 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Kommunisere at kretser/klubber må være våken for arrangement i nærmiljøet; messer, ”Trivselsbygda”, marked og lignende Utvalgsmedlemmer tar kontakt pr tlf med kretser de har kontakt for. Alle1.mai Kontinuerlig Tiltaksplan

16 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Bridge som del av matematikkfaget hos Aschehoug Følger opp ansvarlig hos Aschehoug Marianne, Sven-Olai 1.Aug Kontinuerlig Tiltaksplan

17 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Formidle gode rekrutterings metoder: Fordel ansvarsoppgaver ifm kurs – belønne assistenter – sosiale arrangement Prioriter dette på Bridgelærer- utdanninga Sven-Olai30.juli Kontinuerlig Tiltaksplan

18 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Klubbutvikling  Gjøre dette kjent blant kretser/klubber  Utdanne klubbguider  Klubbguider hjelper klubber til å utvikle klubben med det de har behov for Eva, Marianne  17-18 april  2011 Kontinuerlig Tiltaksplan

19 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Kontinuerlig Tiltaksplan

20 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Få hver krets til å sende 5 representanter til Organisasjonsdagene Telefonkontakt med kretser i ditt ansvarsområde. Anbefaler å benytte tildelt fremgangsmåte Alle10.mars Kortsiktig Tiltaksplan

21 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Et spill for fremtiden. Bok til inntekt for juniorfond.  52 spill  Intro-bilde + kort info  Opplag 2-3000  150; pr bok, pakketilbud 10 stk - 1000;  Sender ut liste over navn + info  Søke fondsmidler: Sparebank 1, Statoil osv.  Budsjett fond Marianne Liv Marit Grude 26.Mars 1.april Kortsiktig Tiltaksplan

22 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Verv en bridgevenn – kampanje 2010  Materiale(foldere, visittkort,bannere)  Markedsføring(org anisasjonsdager  Vevepremier Marianne1.April 17-18 april 1.Juni Kortsiktig Tiltaksplan

23 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS KRU- leder blir bevisst sine arbeidsoppgaver Utarbeide en arbeidsinstruks for KRU- leder Karl Olav17.april Kortsiktig Tiltaksplan

24 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Nybegynnerfestival i forkant av festivalen.  Lage invitasjon  Målgruppe- max ruternål  Oppsøke rekrutteringsmiljø  Samspill med bridgelærerutdannin ga  Intro, kurs- motspill,spilleføring+ turnering  Korte lagkamper, 12-0-skala  Grillfest på tors.  Kåring av årets nykommer  Sponsorer? Marianne, Eva, Sven-Olai 1.mai Kortsiktig Tiltaksplan

25 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Dele informasjon fra hele landet. Få fram gode saker til inspirasjon. Bruk for eksempel infoboks med oppdaterte lenker på forsiden av www.bridge.no. www.bridge.no Marianne lager boksen og oppdaterer den, utvalgsmedlemmer forsyner jevnlig med lenker fra ”sine” kretser. Marianne1.sept Kortsiktig Tiltaksplan

26 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Premiere styremedlemmer. Kåre ”Årets klubbleder”  Lage en mal over hvilke premisser som må til for å bli nominert.  Premieutdeling på bridgefestivalen  Premier? Helge Tengesdal 1.sept Kortsiktig Tiltaksplan

27 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Bridge som del av matematikkfaget hos Aschehoug Følger opp ansvarlig hos Aschehoug Marianne, Sven-Olai 1.aug Kortsiktig Tiltaksplan

28 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Lage bridgevisittkort. Ferdig trykt + redigerbar pdf til klubber Kontakt med Marit Skree som designer visittkort Marianne1.april Kortsiktig Tiltaksplan

29 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Kortsiktig Tiltaksplan

30 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Et spill for fremtiden. Bok til inntekt for juniorfond.  52 spill  Intro-bilde + kort info  Opplag 2-3000  150; pr bok, pakketilbud 10 stk - 1000;  Sender ut liste over navn + info  Søke fondsmidler: Sparebank 1, Statoil osv.  Budsjett fond Marianne Liv Marit Grude 26.Mars 1.april Langsiktig Tiltaksplan

31 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Kurs på Folkehøgskoler  Kveldskurs  Kartlegge klubber i nærheten av Folkehøgskoler  Tilbud – sende ut til Folkehøgskoler der vi vet vi kan levere  Studenter reiser rundt og holder kurs?  BBO Nordic Liv Marit Grude, Daniel Ueland 1februar 2011 Langsiktig Tiltaksplan

32 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Bridge/tankesport inn som valgfag på Lærerutdanningen. Sven-Olai utarbeider en læreplan tilrettelagt lærerutdanning Sven-OlaiAug.2011 Langsiktig Tiltaksplan

33 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Bridge som del av matematikkfaget hos Aschehoug Følger opp ansvarlig hos Aschehoug Marianne, Sven-Olai 1.aug Langsiktig Tiltaksplan

34 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Utrede fordeler med lynkurs + dele kursboka i 2 kurs Langsiktig Tiltaksplan

35 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Klubbutvikling  Gjøre dette kjent blant kretser/klubber  Utdanne klubbguider  Klubbguider hjelper klubber til å utvikle klubben med det de har behov for Eva, Marianne17-18.april 2011 Langsiktig Tiltaksplan

36 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Langsiktig Tiltaksplan

37 Klubbutvikling For å oppnå langsiktig mål for rekruttering anbefales det å satse på klubbutvikling. Hvordan – Det finnes et generelt klubbutviklingsprogram – www.klubbguiden.no www.klubbguiden.no

38 TILTAKHVORDANANSVARLIGTIDSFRISTSTATUS Klubbutviklling


Laste ned ppt "Rogaland Haugaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Hordaland Buskerud Vestfold Aust Agder Vest Agder Telemark Nordisk Standard Oslo Østfold Follo Romerike."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google