Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Traumefokusert behandling av barn - en randomisert kontrollert studie Silje S. Hukkelberg Bergen, 2.12.2010 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Traumefokusert behandling av barn - en randomisert kontrollert studie Silje S. Hukkelberg Bergen, 2.12.2010 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Traumefokusert behandling av barn - en randomisert kontrollert studie Silje S. Hukkelberg Bergen, 2.12.2010 s.s.hukkelberg@nkvts.unirand.no 1

2 Agenda 2 1.Beskrivelse av studie Arbeidsgruppe Bakgrunn Design Mål 2. Noen foreløpige funn Hvem er barna ? Hva har de opplevd ? Resultater fra screening: PTSS

3 Arbeidsgruppa Tine K. Jensen, prosjektleder Karina Egeland, forskningskoordinator Silje Hukkelberg, postdoktor Silje M. Ormhaug, stipendiat Tonje Holt, stipendiat Live E. C. Hoaas, psykologspesialist Shirley D. Stormyren, psykologspesialist - sluttet 3

4 Finansiering Helsedirektoratet Norges forskningsråd Helse og rehabilitering Rekruttering av familier til studien startet mai 2008 Håper å fullføre rekruttering (n= 160) i løpet av desember 2010, t3 data ferdig innsamlet i løpet av høsten 2011 4

5 Bakgrunn Mange traumatiserte barn og unge (Mossige, 2007; Schou, Dyb, Graff-Iversen, 2007) Antar at mellom 30-40% utvikler psykiske vansker som de trenger hjelp for Rapport fra NKVTS (Hjemdal, 2006) viste at nesten ingen traumatiserte barn og unge mottar traumefokusert behandling. Mange behandlerne synes ikke de gir adekvat behandling Kun 1% av barnepsykoterapeutiske studier er utført under vanlige kliniske betingelser (Weisz & Gray, 2008) Vi trenger mer kunnskap om virksomme metoder i klinikk! 5

6 Mål med studien Forstå mer om hva som er virksomme og effektive behandlingsmetoder for traumatiserte barn Kan disse metodene brukes i vanlige norske poliklinikker ? 6

7 Studie: TF-CBT versus TAU I vanlige klinikker, vanlige terapeuter og normale klientpopulasjon Inklusjonskriterier Barn og unge 10-18 år med signifikante symptomer på PTSD Eksklusjonskriterier Psykose, suicidalfare, mental retardasjon, behov for tolk 7

8 Hva er TF-CBT ? 8 Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy Utviklet av Judy Cohen, Anthony Mannarino og Ester Deblinger Manualbasert Korttids – 12-15 timer 6 RCT studier (seksuelle overgrep & vold) Pilotstudier på Sept. 11, Hurricane Katrina o.l De fleste på Univ. klinikker eller spesialiserte traumeklinikker Ingen studier utenfor USA – med uavhengig forskergruppe Ingen som sammenligner TF-CBT med vanlig BUP praksis

9 Prosess inntakutredning Terapi som vanlig TAU Terapi som vanlig TAU TF-CBT måling etter 6.time Måling ved terapislutt/ etter 15 timer Oppfølging 12 &18 mnd Treatment fidelity check Treatment fidelity check Treatment fidelity check Treatment fidelity check henvisning 9

10 Mål: Traumer (TESI-C) PTSS (posttrumatiske stress symptomer, CPSS) Angst Depresjon Kognitive attribusjoner Styrker og svakheter (SDQ) Livskvalitet (Qualy) Terapeutisk allianse Foreldre støtte og følelser Sosial støtte 10

11 (1) I forkant(2) Underveis/ time 6 (3) Etter behandling/ time 15 (4) Ett år etter (1)(5) 18 mnd etter (1) Barn Traumehendelser x2 (TESI, Low Magn Events) Screening PTSD (CPSS) Depresjon (MFQ) Diagnostisk PTSD (CAPS) Angst (SCARED) Posttraum.attribusjon (CPTCI) Gen.styrker og svakheter (SDQ) Livskvalitet (16D) Allianse* (TASC-r) Sosial støtte (FFSQ) Traumehendelser x2 (TESI, Low Magn Events) Screening PTSD (CPSS) Depresjon (MFQ) Angst (SCARED) Posttraum.attribusjon (CPTCI) Livskvalitet (16D) Allianse (TASC-r) Sosial støtte (FFSQ) Traumehendelser x2 (TESI, Low Magn Events) Screening PTSD (CPSS) Depresjon (MFQ) Diagnostisk PTSD (CAPS) Angst (SCARED) Posttraum.attribusjon (CPTCI) Gen.styrker og svakheter (SDQ) Livskvalitet (16D) Sosial støtte (FFSQ) Terapitilfredshet Spm om kartleggingen Traumehendelser x2 (TESI, Low Magn Events) Screening PTSD (CPSS) Depresjon (MFQ) Diagnostisk PTSD (CAPS) Angst (SCARED) Posttraum.attribusjon (CPTCI) Gen.styrker og svakheter (SDQ) Livskvalitet (16D) Sosial støtte (FFSQ) Traumehendelser x2 (TESI, Low Magn Events) Screening PTSD (CPSS) Depresjon (MFQ) Diagnostisk PTSD (CAPS) Angst (SCARED) Posttraum.attribusjon (CPTCI) Gen.styrker og svakheter (SDQ) Livskvalitet (16D) Sosial støtte (FFSQ) Foreldre Bakgrunnsopplysninge r I (økonomi, utd, med. osv) Livshendelser (Low Magn Events) Barnets PTSD (UCLA PTSD) Foreldrestøtte (PSQ) Foreldres reaksjoner (PERQ) Gen.styrker&svakh. (SDQ) Foreldres depresjon (CES-D) Allianse foreldre-terap. (TASC-r) Allianse barn-terap. (TASC-r) Livshendelser (Low Magn Events) Barnets PTSD (UCLA PTSD) Foreldrestøtte (PSQ) Foreldres reaksjoner (PERQ) Foreldres depresjon (CES-D) Allianse foreldre- terap. (TASC-r) Allianse barn-terap. (TASC-r) Bakgrunnsopplysninger II (økonomi, utd, medisiner osv) Livshendelser (Low Magn Events) Barnets PTSD (UCLA PTSD) Foreldrestøtte (PSQ) Foreldres reaksjoner (PERQ) Gen.styrker&svakh. (SDQ) Foreldres depresjon (CES-D) Terapitilfredshet Spm om kartleggingen Bakgrunnsopplysninger II (økonomi, utd, medisiner osv) Livshendelser (Low Magn Events) Barnets PTSD (UCLA PTSD) Foreldrestøtte II (Oppfølging) (PSQ) Foreldres reaksjoner (PERQ) Gen.styrker&svakh. (SDQ) Foreldres depresjon (CES-D) Bakgrunnsopplysninger II (økonomi, utd, medisiner osv) Livshendelser (Low Magn Events) Barnets PTSD (UCLA PTSD) Foreldrestøtte II (Oppfølging) (PSQ, ny versjon) Foreldres reaksjoner (PERQ) Gen.styrker&svakh. (SDQ) Foreldres depresjon (CES-D) Terapeut Allianse terapeut-barn (TASC-r) Allianse terapeut- foreldre (TASC-r) Allianse terapeut- barn (TASC-r) Allianse terap- foreldre (TASC-r) Sluttskjema** * Terapeutisk allianse måles etter 1. behadlingstime** Sluttskjema måles etter terapiavslutning 11

12 Ut fra dette skal vi bla. studere… Virker TF-CBT bedre enn “vanlig” terapi? Er det forskjeller i symptomer avhengig av type traume? Hvilken rolle spiller den terapeutiske allianse i forhold til å predikere dropout og effekt? Hvilken rolle spiller foreldrestøtte i forhold til prosess og effekt? Er TF-CBT mer kostnadseffektiv? Hva er foreldres og barns subjektive oppfatning av nytten av den hjelpen de har fått? – Brukerperspektiv  Både effekt og prosess mål  Både kvantitative og kvalitative metoder 12

13 Noen resultater 13

14 Hvordan ser det ut så langt? (1/11-2010) 8 poliklinikker 30 terapeuter opplært i TF-CBT 50 kontrollterapeuter deltar 444 barn screenet 296 oppfyller ikke kriteriet/ vil ikke være med 148 er randomisert til TF-CBT / TAU Vi trenger 160 barn… 33% blir med i studien! 1.Grorud 2.Bærum 3.Nic Waal 4.Bodø 5.Holmestrand 6.Tønsberg 7.Larvik 8.Lillestrøm 14

15 390 screenede barn 15 61% (n=328) jenter 39% (n=152) gutter Mean age = 14.26 (SD=2.32) Range CPSS : 0 – 46 Mean CPSS = 16.21

16 Hvilke traumer har de opplevd? 16 Mean traumer = 3 (SD=1.66), min=1, max=10

17 17 * Jo flere traumatiske opplevelser jo høyere nivå av PTSS * Jo eldre jo høyere nivå post-traumatiske plager, men også flere traumer * Jenter mer plaget enn gutter * Høy korrelasjon mellom depresjon og posttraumatiske plager **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Kjønn: Jente=1/Gutt=0, Alder: Kontinuerlig

18 Kartlegging… Trenger rutine for å kartlegge traumer ! I 50 % av sakene var traumet ikke nevnt i henvisning (henvises for depresjon, ADHD og angst) Av de barna som hadde signifikante post-traumatiske plager over klinisk cut- off var traumet ikke nevnt i 34 % av sakene Terapeuter skeptiske til rutinekartlegging, men ingen barn eller foreldre reagerte på å bli spurt om traumer. 18

19 Styrker ved studien Gullstandard design - RCT Første i Europa (TF-CBT vs. TAU) Både effekt- og prosessmål Både kvantitative og kvalitative data 19

20 Oppsummering Mange traumatiserte barn på BUP som trenger behandling - Screening for traumer anbefales ved inntak Barna har i gjennomsnitt opplevd flere typer traumer - 1/3 har symptomer over klinisk cut-off - Screeningdata viser at å være jente, samt høyere alder er assosiert med mer symptomer 20


Laste ned ppt "Traumefokusert behandling av barn - en randomisert kontrollert studie Silje S. Hukkelberg Bergen, 2.12.2010 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google